Geïsoleerd luchttoevoer- en afvoersysteem

Om warmteverlies en condensvorming in ventilatiesystemen, luchtverwarmings- en koelingssystemen te voorkomen, is het belangrijk goed geïsoleerde en luchtdichte kanalen te gebruiken. Het Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem is de nieuwste evolutie hierin. Het populaire assortiment wordt nu CO²-neutraal geproduceerd en er is een duurzaamheidverbetering gerealiseerd ten opzichte van het voorgaande systeem.

  • Geïsoleerd leidingsysteem met zero-carbon footprint
  • 100% luchtdicht en roestvrij
  • Snelle montage (zonder tape)
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Hoge isolatiewaarde

Aerfoam

Het zero-carbon footprint geïsoleerd leidingsysteem

De kern van de duurzaamheidsverbetering ligt in het gebruik van natuurlijke grondstoffen, waarbij de uitstoot tot 0 werd gereduceerd. Het Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem is een belangrijke stap in het realiseren van onze ambitie om een circulair merk te worden.

Lastenboekomschrijvingen

Onze producten

Geïsoleerd luchttoevoer- en afvoersysteem

47 resultaten gevonden