• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Kennisdocumenten aanvraag

Op weg naar een duurzame toekomst is Ubbink je partner. We houden je op de hoogte van belangrijke wijzigingen, zodat jij je kan onderscheiden op basis van kennis en kwaliteit. Daarom hebben we drie kennisdocumenten opgesteld.

1. Bouw

kennisdocument-Ventilatie.pngGebouwen moeten steeds beter presteren. Niet alleen bouwtechnisch, ze moeten ook minder energie gebruiken, gezond zijn en milieuvriendelijk worden. Daarvoor heeft de wetgever tal van wetten en eisen opgesteld. Een aantal van deze wetten zijn nieuw. Denk aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de BENG. Een aantal wetten krijgt een nieuwe naam. Zo gaat het Bouwbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) heten. En … de eisen worden steeds verder aangescherpt.

2. Ventilatie

kennisdocument-Energie-rga.pngGezonde en energiezuinige woningen door ventilatie 
Isolatie, verwarming en ventilatie vormen de drie-eenheid die aan de basis staat van duurzame woningen. Vaak wordt het effect van de ventilatie op het energieverbruik over het hoofd gezien, terwijl deze grote invloed heeft. Maar ook een comfortabele en gezonde omgeving kan niet zonder een goed functionerend ventilatiesysteem.
 

3. Rookgasafvoer

kennisdocument-Bouw.pngWettelijke eisen aan de rookgasafvoer
Aantoonbaar vakmanschap leveren wordt steeds belangrijker. Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking en vanaf eind 2022 krijg je te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zowel aan de materialen, het ontwerp, de uitvoering, de monteur, het installatiebedrijf als de prestaties van  verwarmingssystemen worden eisen gesteld. Dat is met een reden. Veilige cv-installaties zijn een prioriteit en iedere koolmonoxide ongeval is er één te veel.
 

4. Duurzame energie van het dak

Door de BENG-normen en de vraag naar steeds duurzamere woningen, moeten bouw- en installatietechniek goed op elkaar aansluiten. Vooral nu de energieopwekking voor een groot deel op het dak gebeurt. In dit kennisdocument leggen we uit waar je rekening mee moet houden bij het monteren van duurzame
energieopwekkers, zoals zonnepanelen en de warmtepomp, op het dak.
 
 

Vraag hier de kennisdocumenten aan

Via onderstaande tool vraag je eenvoudig de gewenste kennisdocumenten aan.

Meer informatie