• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Samen doen we mee aan de Wkb

Air Excellent voor een gezond binnenklimaat 

De woningen die we bouwen worden steeds duurzamer. Ze gebruiken minder energie door dikke isolatiepakketten en de benodigde energie komt voor een groot deel uit natuurlijke bronnen. Door die nieuwe manier van bouwen moet er anders gekeken worden naar het binnenklimaat en de manier waarop we huizen ventileren; het ontwerp wordt belangrijker. Hoe prettig is het dan dat er slechts één systeem nodig is voor het complete ventilatieplan. 

Aannemers en installateurs bereiden zich voor op 2022

Binnenshuis zijn vooral comfort en gezondheid aandachtspunten. Lucht moet regelmatig ververst worden om te hoge concentraties CO2, fijnstof en vocht te voorkomen. Maar ook de temperatuur van de aangevoerde verse lucht is een aandachtspunt. Lage temperatuurverwarming – met een aanvoertemperatuur onder de 45°C – volstaat om goed geïsoleerde woningen warm te houden. Maar… daardoor duurt het wel langer tot in een kamer de gewenste temperatuur wordt bereikt. Het ventilatiesysteem moet daarom afgestemd zijn op de woning en haar gebruikers.

Als je de woning zou beschouwen als een levend wezen, dan vormen duurzaam bouwen en verwarmen samen het lichaam. Maar het ventilatiesysteem is de ader die zorgt voor het leven. De aorta die verse lucht aanvoert en vervuilde lucht afvoert. Luchtstromen die een aangename leefomgeving creëren waarin de gezondheid van mensen centraal staat.

Bij Ubbink weten wij dat. Wij dragen bij aan een het realiseren van duurzame woningen, maar hebben ook oog voor de veiligheid en gezondheid. Waar bouw en installatietechniek samenkomen, is Ubbink dé specialist. Kennis die we bovendien graag met jou delen. Wij adviseren je, zorgen dat jij goed voorbereid bent én een gezonde woning oplevert. Dat is slim, Build smart.
Wij dragen bij aan het realiseren van duurzame woningen, maar hebben ook oog voor veiligheid en gezondheid.

De Wkb komt eraan!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt eraan. Nog een paar maanden te gaan en dan is het 2022 en wordt aantoonbare kwaliteit leveren de nieuwe standaard van de bouw.

Het ontwerp van woningen zal getoetst worden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de nieuwe naam voor het Bouwbesluit. Op de bouw toetst de kwaliteitsborger de werkzaamheden. En voor oplevering controleert  hij of de woningen goed functioneren; daarna verhandigt de kwaliteitsborger het opleverdossier aan de opdrachtgever.

Aantoonbare kwaliteit
Dat bouwwerken aan alle eisen in  de bouwwetgeving moeten voldoen is niet nieuw, maar de wijze waarop toezicht wordt gehouden is dat wel. Daarnaast wordt de aannemer aansprakelijk voor de kwaliteit die hij levert.

WKB SERVICES
Om te bewijzen dat aan alle eisen is voldaan, moet een dossier opgebouwd worden met daarin de tekeningen en bijbehorende adviesrapporten. Daarnaast wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de richtlijnen. En bij oplevering wordt gekeken of het gebouw en de installaties goed functioneren.

Samenwerking
De Wkb vergt dat partijen nauwer met elkaar samenwerken. Luchtdichtheid, veiligheid en energiezuinigheid kan je alleen garanderen als er een goede afstemming is tussen de aannemer en installateur. Maar ook de leverancier wordt door de Wkb een belangrijke partij. Zo voorziet Ubbink bouwprofessionals van informatie en advies over materialen en de verwerking. Bovendien laten wij ons advies valideren, zodat jij kunt aantonen dat aan alle eisen is voldaan.

Vooruitlopend op de Wkb startte Ubbink WKB SERVICES. Hiermee stellen we jou in staat om een dossier op te bouwen dat voldoet aan alle Wkb-eisen.

WKB SERVICES

Ubbink ontwikkelde met kwaliteitsborger Plan Garant WKB SERVICES. Dit is een extra service en zekerheid voor de installateur. De adviezen die Ubbink geeft, worden door de kwaliteitsborger getoetst aan de bouwregelgeving. Dit is de eerste stap voor het opbouwen van een Wkb-dossier. Daarnaast kan PlanGarant de werkzaamheden op de bouwplaats toetsen of een volledig Wkb-dossier opleveren.

Met WKB SERVICES toon jij aan dat je topkwaliteit levert! Lees meer over WKB SERVICES van Ubbink en kijk welke WKB SERVICE bij jou past. 

WKB SERVICES

Wkb in de praktijk

In 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking voor bouwwerken met een laag risicoprofiel (Gevolgklasse 1). Dit zijn bijvoorbeeld grondgebonden woningen, vakantiewoningen en kleine bedrijfspanden. Maar ook in 2021 kan je al met de Wkb te maken krijgen. 10% van de bouwwerken in gevolgklasse 1 dienen namelijk tussen medio 2020 en juli 2022 als proefproject.

Waar je mee te maken krijgt en hoe de Wkb er in de praktijk uit gaat zien, daarvan houdt Ubbink je op de hoogte. In aanloop naar de Wkb toetst PlanGarant de Ubbink adviezen. Bovendien zijn we een aantal proefprojecten gestart waarbij de kwaliteitsborger de plannen, werkzaamheden en oplevering op verschillende locaties toetst. 

De vraag ‘Hoe geven we invulling aan de Wkb?’ staat centraal. Maar ook: wat is de rol van de kwaliteitsborger? En hoe bouw je een Wkbdossier op? Onze ervaringen vind je op www.ubbink.nl/wkb.
Wkb platform
De adviezen die Ubbink geeft, worden door de kwaliteitsborger getoetst aan de bouwregelgeving. Dit is de eerste stap voor het opbouwen van een Wkb-dossier.

BENG en de Wkb

Sinds 1 januari gelden er nieuwe prestatie-eisen voor woningen. De energievraag van nieuwbouwwoningen wordt lager doordat er strenge eisen gesteld worden aan de isolatie en luchtdichtheid. Terwijl het energieverbruik duurzamer wordt. Daarnaast is er aandacht voor het binnenklimaat; TOjuli voorkomt dat huizen zomers oververhit raken en de BENG-eisen onderstrepen het belang van een goed ventilatieontwerp. 

Voldoen BENG-woningen aan de Wkb?
Zowel door het invoeren van de BENG-eisen als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal de bouwkwaliteit verbeteren. Maar een BENG-woning voldoet niet automatisch aan de eisen van de Wkb.

BENG gaat in op het ontwerp en toont aan dat de woning – volgens de plannen – bijna energieneutraal is. Of de woning net zo energiezuinig is als door de opdrachtgever is beloofd, daarop ziet de Wkb toe. De Wkb gaat daarmee een stap verder dan BENG. Het doel is niet alleen het realiseren van duurzame woningen, de Wkb ziet toe op alle aspecten van het bouwproces. 

Energie, Ventilatie en Bouw
De BENG-eisen benadrukken het belang van milieubewust en energiezuinig bouwen. Ubbink geeft daar invulling aan. Informatie en producten zijn overzichtelijk ingedeeld in drie thema’s: Energie, Ventilatie en Bouw. Thema’s die niet alleen het belang onderstrepen van duurzaam bouwen, maar ook ingaan op aspecten als veiligheid en gezondheid.

Air Excellent: een systeem voor de hele ventilatie 

Het Air Excellent luchtverdeelsysteem is geschikt voor luchttoevoer en -afvoer. Eén systeem om de volledige luchtverdeling te realiseren. Air Excellent wordt gemaakt van hoogwaardige kunststoffen en bevat antistatische- en antibacteriële eigenschappen. Het is het eerste flexibele luchtverdeelsysteem in Europa met het kwaliteitscertificaat van TÜV SÜD en voldoet aan luchtdichtheidsklasse LUKA D. 

Bekijk hier een uitgewerkt ventilatie advies

Bekijk hier een uitgewerkt ventilatie advies

Ben jij klaar voor de Wkb?

Build smart is een slogan die Ubbink bewust koos. Bouw en installatietechniek moeten samenkomen. Daarom gaan we slim samenwerken, relaties verdiepen en vanuit die kracht innoveren en kwaliteit leveren. 

Met aannemers, installateurs, architecten en groothandels zetten we de volgende stap naar een duurzame bouwtoekomst. Niet alleen duurzaam vanuit energetisch oogpunt, maar ook toekomstbestendig. 

De Wkb biedt de handvatten om zo’n kwaliteitsstatement te maken. We gaan met elkaar het gesprek aan, kennis uitwisselen en ervaring opdoen tijdens proefprojecten. En op 1 juli 2022 zijn wij er klaar voor. Jullie ook? 

Wij zetten graag met jullie de schouders eronder en nodigen jullie uit. Heb je een project dat interessant is om als Wkb-proefproject te dienen, meld dan hier je project aan

Project aanmelden

Downloads

Meer informatie