Blog

4 handige tips bij uitvoering Wkb

Hoe maak je de invoering van de Wkb binnen je bouw- of installatiebedrijf eenvoudig? De afgelopen jaren heb ik bij bouwbedrijf Teng Wijen gekeken hoe dit slimmer kan. Om nu als Technisch Project Manger Bouw bij Ubbink weer bedrijven te mogen helpen op het gebied van de Wkb. Ik geef je 4 handige tips.

1. Begrijpbaar

Ga voor het opstellen van de checklists voor de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) van tevoren ook met het uitvoerende personeel om de tafel. Je kunt op kantoor heel mooi bedenken wat je voor de kwaliteitscontrole allemaal nodig hebt, maar het is de vraag of het ook duidelijk is zoals je dat op papier zet. De praktijk wijst uit dat de jongens op de bouw vaak heel onzeker worden van ingewikkelde checklists. Met als gevolg dat ze er niks mee gaan doen. Je kunt dat tackelen door van tevoren met elkaar om de tafel te gaan. En samen te bekijken wat jij bedoelt en hoe je dat het beste kunt opschrijven. Zo ontstaat er een compleet nieuwe checklist waarmee het voor de jongens in de uitvoering een stuk makkelijker werken is. 

2. Planning

Plan tijdens de bouw tussendoor voldoende tijd in om de benodigde kwaliteitscontroles te doen. Zowel de interne als die van de externe kwaliteitsborger. Je zult de tussenliggende controles dus echt in je planning moeten gaan opnemen. Voorheen gebeurde het nog wel eens dat - als de bewapening bijvoorbeeld wat eerder klaar was - de beton leverancier een dag eerder werd gevraagd. Zoiets kan straks door de invoering van de Wkb niet meer zo makkelijk. Desnoods laat je er gewoon een dag tussen zitten.

Anderzijds blijft een planning natuurlijk een werkdocument. En komt het voor dat er met werkzaamheden moet worden geschoven. Daarom is het ook heel belangrijk dat de externe kwaliteitsborger online toegang heeft tot zo’n planning. Waardoor je een paar dagen van tevoren nog met elkaar kunt afspreken dat bepaalde werkzaamheden verschuiven en de borger de controle nog kan verplaatsen.

3. Naleving

Grootste probleem bij de interne Wkb-controles is de naleving daarvan. Oftewel, gebeuren ze ook echt op het moment dat ze moeten worden uitgevoerd. Of wordt het op de werkvloer vergeten, omdat er tussendoor weer tien andere dingen gebeuren. Wat je ziet is dat veel Mkb-bedrijven niet de middelen hebben om voor de coördinatie van de kwaliteitscontrole een volledige fte vrij te maken. Mijn tip is om er dan een dynamische functie van te maken. Dus dat iemand zich naast de Wkb ook bezig houdt met bijvoorbeeld de werkvoorbereiding. Maar je kunt ook meerdere personen binnen je bedrijf verantwoordelijk maken, die naast hun andere werk dan elk hun eigen Wkb-projecten doen. 

4. Duidelijk overzicht   

De vierde tip is om bij de samenstelling van de checklists heel duidelijk een overzicht te creëren wat voor wie bedoeld is. Daar zijn allerlei handige softwareprogramma’s voor. Te vaak zie je nog dat alle controles die gedaan moeten worden door elkaar heen staan. Terwijl het veel gemakkelijker is om daar een duidelijke lijn in aan te brengen. Oftewel, de werkvoorbereider krijgt een overzicht van de controles die hij moet doen en de uitvoerende controles zijn alleen zichtbaar voor de uitvoerende werknemers. Makkelijk toch? In mijn volgende blog zal ik verder ingaan op het wel of niet investeren in software.    

Laura Broens
Technisch Project Manager
lbroens@ubbink.nl / 06 82 090 576