Privatumo politika

Ubbink B.V - Verhuellweg 9 - 6984AA Doesburg, Nyderlandai (toliau taip pat vadinama "mes", "mus" arba "mūsų") vertina aiškumą, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis. Šiame Privatumo pareiškime apie tai informuojama. Šis privatumo pareiškimas taikomas visiems asmenims, kurių asmens duomenis mes tvarkome, be kita ko, klientams, mūsų svetainės lankytojams, naujienlaiškių gavėjams. Išskyrus mūsų įmonėje dirbančius asmenis.


Kam naudojami mano asmens duomenys?

Galime paprašyti jūsų pasidalyti savo asmens duomenimis su mumis šiais tikslais:

 • Vykdyti sutartį, pavyzdžiui, gaminių pristatymo ir paslaugų teikimo. Jei paprašysite pasiūlymo arba sudarysite su mumis sutartį, bet kuriuo atveju bus paprašyta nurodyti jūsų kontaktinius duomenis. Sutarčiai vykdyti gali prireikti ir kitų asmens duomenų, priklausomai nuo sutarties pobūdžio. Be to, duomenys gali būti naudojami sąskaitoms faktūroms už pristatytus gaminius ar suteiktas paslaugas išrašyti. 
 • Palaikyti ryšį su jumis (klientų administravimas). Jūsų kontaktiniai duomenys saugomi mūsų klientų sistemoje ir gali būti naudojami siunčiant naujienlaiškius, naujienas, kvietimus į renginius, seminarus ir siunčiant informaciją, kurios iš mūsų paprašėte.
 • Atsakyti į klausimus arba išspręsti skundus dėl gaminių ar paslaugų ir teikti informaciją apie jų būseną.
 • Tobulinti mūsų gaminių ir paslaugų informaciją bei vykdyti tikslines rinkodaros kampanijas. Norime pateikti jums aktualią informaciją. Kad tai būtų įmanoma, deriname ir analizuojame mums prieinamus asmens duomenis. Tuo remdamiesi nustatome, kokia informacija ir kanalai yra aktualūs ir kurie momentai tinkamiausi informacijai teikti ar susisiekti su jumis. Mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų rinkodaros kampanijoms. Jei norime sukurti jums asmeninį, individualų kliento profilį, iš anksto prašysime jūsų sutikimo. Jūs visada galite atšaukti šį sutikimą vėliau, jei norite tai padaryti.
 • Siekdami tobulinti ir apsaugoti mūsų svetainę ir IT sistemas
 • Rengti vartotojų statistiką. Mes renkame savo internetinės svetainės lankytojų statistinius duomenis, kad susidarytume vaizdą apie, pavyzdžiui, lankytojų skaičių, apsilankymo trukmę, kurios internetinės svetainės dalys yra peržiūrimos, ir paspaudimų elgseną. Tai bendros ataskaitos, kuriose nėra informacijos apie asmenis. Gautą informaciją naudojame siekdami tobulinti savo internetinę svetainę.
 • Įėjimo kontrolė ir įmonės apsauga. Jei lankysitės mūsų verslo patalpose, pažymėsime jūsų vardą ir pavardę. Teritorija lauke ir mūsų verslo patalpose taip pat filmuojama vaizdo kameromis. Tai būtina norint žinoti, kas yra pastate esant avarinėms situacijoms, ir užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į pastatą.
 • Mūsų Wi-Fi tinklo naudojimas. Jei lankotės mūsų verslo patalpose, galite naudotis mūsų Wi-Fi tinklu. Kai prisijungiate prie mūsų Wi-Fi tinklo, automatiškai renkame prisijungimo duomenis, tokius kaip įrenginio identifikavimo numeris (MAC adresas). Ši informacija paprastai ištrinama po vienerių metų ir ją naudojame tik siekdami išvengti piktnaudžiavimo. Jei iš mūsų Wi-Fi tinklo vykdoma neteisėta veikla, galime neleisti įrenginiui pasiekti tinklo.
 • Kad įvykdytume mums taikomus teisinius įsipareigojimus. Paprastai jūsų asmens duomenis tvarkome tik tais tikslais, apie kuriuos buvote informuoti. Kai mes naudojame jūsų duomenis kitais (glaudžiai susijusiais) tikslais, bus įdiegtos papildomos duomenų apsaugos priemonės, kai jų reikalaujama pagal įstatymus.

Kokiais teisiniais pagrindais tvarkome jūsų duomenis?

 • Arba todėl, kad mums to reikia norint sudaryti ar vykdyti sutartį su jumis
 • Nes mes esame teisiškai įpareigoti tai daryti
 • Su jūsų sutikimu
 • Arba todėl, kad mes (ar trečioji šalis) turime teisėtą interesą tai daryti.

Jei mes paprašėme jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis ir jūs davėte tokį sutikimą, jūs visada turite teisę jį atšaukti. Jei asmens duomenis tvarkome remdamiesi teisėtu interesu, negalime neproporcingai pažeisti jūsų privatumo.
Pavyzdžiui, mes naudojame jūsų kontaktinę informaciją naujienlaiškiams ir informacinei medžiagai siųsti bei pakviesti į reklaminę veiklą ir renginius. Vykdydami šias rinkodaros kampanijas, netvarkome jokių specialių jūsų asmens duomenų.
Jei norėsime susikurti asmeninį, individualų kliento profilį, iš anksto prašysime jūsų sutikimo.


Kokius asmens duomenis renkame?

Mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos pateikėte patys, asmens duomenis, kurie renkami lankantis mūsų svetainėse ar verslo patalpose, ir asmens duomenis, kurie yra renkami iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, viešųjų įmonių svetainių.
 
Jūsų pačių pateikti asmens duomenys yra:

 • Informacija, reikalinga su jumis sudarytai sutarčiai, pavyzdžiui, pirkimo / pardavimo sutarčiai, vykdyti
 • Duomenys įvedami į kontaktines formas tiek popieriuje, tiek skaitmeniniu būdu
 • Informacija teikiama per įžanginius susitikimus (vizitinės kortelės), renginius, seminarus ir kt.

Kai lankotės mūsų internetinėje svetainėje, mūsų serveriai saugo daugybę dalykų. Tai tokia informacija kaip:

 • Jūsų IP adresas
 • Jūsų slapuko ID
 • Jūsų žiniatinklio naršyklė
 • Jūsų vieta
 • Tinklalapiai, kuriuose lankėtės mūsų internetinėje svetainėje
 • Skelbimai, kuriuos žiūrite

Be to, mes taip pat galime gauti jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, pavyzdžiui:

 • Asmens duomenys, kurie yra prieinami, jei esate vienos iš mūsų grupės įmonių ar partnerių klientas
 • Asmens duomenys, gauti iš Prekybos rūmų prekybos registro ar kitų viešų registrų
 • Asmens duomenis, kuriuos galima rasti viešose įmonių internetinėse svetainėse arba įmonių socialinės medijos platformose.

Kai asmens duomenys gaunami iš vieno iš aukščiau nurodytų šaltinių, jie bus tvarkomi tik tuo atveju, jei tai leidžia įstatymai ir atitinka tikslą, kuriam ši informacija buvo suteikta.


Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Mes nesaugome jūsų asmens duomenų ilgiau, nei tai yra griežtai būtina tiems tikslams, kuriems mes rinkome jūsų duomenis, arba tam, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, mums nebereikalingi duomenys bus ištrinti, nebent teisinių procedūrų tikslais šiuos duomenis turėsime saugoti ilgiau.


Kokiu mastu dalijamės jūsų asmenine informacija su kitais?

Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su paslaugų teikėjais, verslo partneriais ir kitomis trečiosiomis šalimis. Visada tai darome pagal galiojančius teisės aktus. Tretiesiems asmenims jūsų asmens duomenis teikiame tik tuo atveju, jei tai būtina norint įvykdyti su jumis sudarytą sutartį arba įvykdyti teisinę prievolę. Su organizacijomis, kurios tvarko jūsų duomenis mūsų vardu, sudarome duomenų tvarkytojo sutartį, siekdami užtikrinti tokį patį jūsų duomenų saugumo ir konfidencialumo lygį. Mes liekame atsakingi už šias apdorojimo operacijas.


Perdavimas už EEE (Europos ekonominės erdvės) ribų?

Kartais jūsų asmens duomenis reikia perduoti šalims, esančioms už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, pavyzdžiui, kai mūsų grupės įmonės, įsteigtos už EEE ribų, vykdo sutartį. Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), asmens duomenys gali būti perduodami šalims už EEE ribų tik tuo atveju, jei užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis arba taikoma konkreti nukrypti leidžianti nuostata.


Automatizuoti sprendimai

Automatizuoti sprendimai yra sprendimai dėl jūsų, kuriuos priima kompiuteriai, o ne žmonės. Ar tokio pobūdžio sprendimas jums turės teisinių pasekmių? O gal tai gali jus neigiamai paveikti? Tokiu atveju negalime priimti jokių automatinių sprendimų dėl jūsų.
Mes galime priimti automatizuotus sprendimus tik tuo atveju, jei esame su jumis sudarę sutartį, jei tai leidžia įstatymai arba jei duodate sutikimą. Tokiose situacijose visada galite pasikonsultuoti su kuo nors iš mūsų įmonės ir, be to, turite teisę pateikti prieštaravimą. Tai galima padaryti atsiuntus el. laišką adresu info@ubbink.nl
 
Mes nepriimame visiškai automatizuotų sprendimų, kurie gali turėti pasekmių jums arba neigiamai paveikti jus.


Jūsų teisės

BDAR, be kita ko, suteikia galimybę peržiūrėti mūsų turimus asmens duomenis apie jus, pasiteirauti, ar norime juos ištrinti, ar nurodyti, kad norite pataisyti ar papildyti šią informaciją. Taip pat turite teisę prašyti apriboti duomenų tvarkymą arba tam prieštarauti. Galiausiai, jūs turite teisę prašyti mūsų turimų asmens duomenų, susijusių su duomenų perkeliamumu.


Pasiekite kitas svetaines naudodami nuorodą

Apsilankę mūsų internetinėje svetainėje jūsų patogumui ir informacijos tikslais rasite nuorodų į kitas internetines svetaines. Šios internetinės svetainės negali būti mūsų valdomos ir gali turėti savo privatumo pareiškimą. Rekomenduojame perskaityti šį privatumo pareiškimą, kad suprastumėte, kaip jūsų asmens duomenys naudojami šiose internetinėse svetainėse. Mes nesame atsakingi už internetinių svetainių, kurios nepriklauso mums ir kurių todėl nevaldome, turinį, naudojimą ir duomenų apsaugos politiką.


Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis

Pripažįstame savo atsakomybę už asmens duomenų, kuriuos mums patikėjote, apsaugą nuo praradimo, netinkamo naudojimo ar neteisėtos prieigos. Jūsų asmens duomenims apsaugoti naudojame įvairias saugumo technologijas ir organizacines procedūras. Pavyzdžiui, turime prieigos valdymo sistemas, naudojame ugniasienes ir saugius serverius. Be to, užkoduojame tam tikrų tipų duomenis, pvz., finansinę informaciją ir kitus neskelbtinus duomenis.


Kas yra atsakingas už jūsų duomenų apsaugą?

Ubbink B.V - Verhuellweg 9 - 6984AA Doesburg, Nyderlandai , Telefonas: +31 (0) 313-480200 yra atsakinga už duomenų tvarkymą kaip aprašyta šiame privatumo pareiškime.

Jei turite klausimų dėl šio privatumo pareiškimo, nedvejodami susisiekite su mumis. Siųskite el. laišką adresu info@ubbink.nl ir mes mielai jums padėsime. Be to, jei turite nusiskundimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, mielai jums padėsime ir kartu rasime sprendimą. Jei mums nepavyksta susitarti, turite teisę pateikti skundą garantui dėl asmens duomenų apsaugos pagal duomenų apsaugos teisės aktus.Pakeitimai

Pokyčiai vyksta sparčiai ir gali pasikeisti asmens duomenys, kurių prašome, ir tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis. Taisyklės taip pat gali keistis. Tokiu atveju mes atitinkamai pakeisime šį privatumo pareiškimą. Todėl kviečiame reguliariai tikrinti privatumo pareiškimą, kad būtumėte informuoti. Mes taip pat naudosime savo internetinę svetainę, kad informuotume jus apie bet kokius svarbius pakeitimus. 

Šis privatumo pareiškimas įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 26 d.