Mechaninis vėdinimas su šilumos atgavimu (rekuperatoriai)

Centriniai mechaniniai vėdinimo įrenginiai iš drėgnų patalpų ištraukia pasenusį, drėgną orą, o kai kurie taip pat tiekia ir šviežią, švarų orą į gyvenamąsias patalpas. Tam jiems reikalinga ortakių sistema su šiais komponentais:

 • Stogo kaminėliai ir (arba) sienų pereigos bei antgaliai, kurie pereina kiauriai per pastato apvalkalą
 • Hermetiškos rankovės ir kiti sandarinimo produktai, kad pastato apvalkalas liktų sandarus
 • Izoliuoti magistraliniai ortakiai tarp stogo kaminėlių ar sienos pereigu ir vėdinimo įrenginio, kad būtų sumažinta kondensato rizika
 • Garso slopintuvai už vėdinimo įrenginio, kad sumažintų triukšmo sklaidą
 • Ortakių sistemos tarp vėdinimo įrenginio ir patalpų oro tiekimui į jas ir šalinimui iš jų
 • Tiekimo ir/ar ištraukimo difuzoriai ar grotelės patalpose

Išsami informacija

Įrengto vėdinimo įrenginio našumas priklauso nuo ortakių sistemos kokybės. Ortakių sistemos yra idealiai sandarios kompiuterio ekrane ar popieriuje, kol nėra sumontuotos. Jei ortakių sistema nesandari, ventiliatoriai turi daugiau dirbti, kad kompensuotų nuotėkį ir vėdintų patalpas numatytu projektiniu/higienišku oro srautu. Kuo didesnis oro srautas, tuo didesnis slėgio nuostolis = didesnės ventiliatoriaus energijos sanaudos ir sukuriamas garsas.

Didelio našumo ortakių sistemų charakteristikos:
 • Mažas oro greitis, siekiant sumažinti garso sklaidą
 • Maži sistemos slėgio nuostoliai, kad būtų sumažintas ventiliatorių energijos suvartojimas ir keliamas garsas
 • Sandarios, kad būtų sumažintos ventiliatorių energijos sanaudos bei keliamas garsas
 • Izoliuotos, kad būtų sumažinta kondensato rizika
 • Neperduoda garso/triukšmo tarp patalpų
 • Lengvai, greitai, saugiai ir švariai sumontuojamos
 • Tinkamai suderintos ir paleistos į eksploataciją
 • Sveikos ir saugios
 • Lengvai valomos

Reglamentai