Naudojimo sąlygos

Dėkojame, kad apsilankėte mūsų internetinėje svetainėje. Prisijungdami prie šios internetinės svetainės, sutinkate, kad jūsų naudojimuisi internetine svetaine būtų taikomos šios naudojimo sąlygos. Atidžiai jas perskaitykite. Pasiliekame teisę keisti šias sąlygas ar internetinę svetainę be išankstinio įspėjimo.

Nuorodos į "mes", "mus", "mūsų" ir Ubbink reiškia Ubbink B.V. Ubbink B.V, privati ribotos atsakomybės įmonė, yra registruota Kamer van Koophandel Arnhem, numeriu 09036422 VBN02, jos registruotasis adresas yra Verhuellweg 9 – 6984AA Doesburg, Nyderlandai.


Intelektinė nuosavybė

Visos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises ir prekių ženklų teises į visą tekstą, vaizdus, garsus, programinę įrangą ir kitą medžiagą šioje svetainėje, priklauso Ubbink arba yra įtrauktos gavus savininko leidimą.
Galite peržiūrėti šią internetinę svetainę ir joje esančią informaciją bei pasidaryti kopijas savo asmeniniam naudojimui, pavyzdžiui, spausdindami arba saugodami informaciją. Be aiškaus rašytinio Ubbink sutikimo negalite kitaip naudoti šios internetinės svetainės ar informacijos. Tai apima šios internetinės svetainės ar jos dalių saugojimą ar atkūrimą bet kurioje išorinėje internetinėje svetainėje arba nuorodų, hiperteksto nuorodų ar giliųjų nuorodų tarp šios svetainės ir bet kurios kitos interneto svetainės kūrimą.

Atsakomybė

Dedame pagrįstas pastangas, kad užtikrintume šioje svetainėje pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą. Tačiau siūlome šią internetinę svetainę tik informaciniais tikslais ir jūs naršote šioje internetinėje svetainėje prisiimdami atsakomybę. Mes neprisiimame atsakomybės, jei svetainėje pateikta informacija yra neteisinga, neišsami arba ji tampa neprieinama. Taip pat negalime garantuoti, kad internetinėje svetainėje ar serveriuose, kuriuose ji buvo talpinama, nėra virusų.
Tiek, kiek leidžia įstatymai, neprisiimame atsakomybės už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl jūsų naudojimosi internetine svetaine ar bet kuria kita nuoroda. Mes jokiu būdu nebūsime atsakingi už jokią žalą, atsiradusią dėl jokių veiksmų, kuriuos atliekate remdamiesi šioje internetinėje svetainėje esančia informacija; jūsų negalėjimo prisijungti prie internetinės svetainės; ir bet kokios neteisingos, neišsamios ar pasenusios informacijos.

Nuorodos

Šioje internetinėje svetainėje gali būti nuorodų ir nuorodų į kitas internetines svetaines. Tai nereiškia, kad esame prisijungę prie šių kitų internetinių svetainių ir nesame už jas atsakingi, įskaitant jose esančią informaciją.

Jūsų pateikta informacija

Viskas, ką perduodate ar skelbiate, tampa Ubbink nuosavybe ir gali būti naudojama bet kokiam tikslui, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, atgaminimą, atskleidimą, perdavimą, spausdinimą, transliaciją ir publikavimą internete. Be to, mes galime laisvai naudoti bet kokias idėjas, meno kūrinius, išradimus, patobulinimus, pasiūlymus ar koncepcijas, kurios yra pranešimų, kuriuos siunčiate į šią internetinę svetainę, dalis bet kokiais tikslais, nemokėdami jums jokios kompensacijos. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi konfidencialiai ir vadovaujantis mūsų Privatumo pareiškimu.
Pateikdami informaciją garantuojate, kad informacija jums priklauso ir kad Ubbink naudojimas nepažeis jokios trečiosios šalies teisių ar kitaip nepažeis jokių taikomų teisės aktų. Ubbink neįsipareigoja naudoti pateiktos informacijos.

Taikytina teisė

Ubbink svetainių naudojimui taikomi Nyderlandų įstatymai. Bet kokie ginčai bus perduoti kompetentingam Arnhemo teismui.