Znalostní centrum

FAQ

Naše vize udržitelnosti spočívá v tom, že se chceme stát cirkulární značkou. To znamená, že se chceme podívat na to, jak můžeme integrovat principy udržitelnosti a oběhového hospodářství do všech aspektů naší obchodní činnosti. Jedná se o nepřetržitý proces analyzování, přizpůsobování, učení a zlepšování. Chceme být transparentní v tom, co děláme a čeho dosahujeme. Například tím, že se podíváme na naše obchodní procesy, výrobní procesy a procesy v oblasti lidských zdrojů a společně s našimi zúčastněnými stranami se podíváme na to, jaký dopad máme jako společnost a kde se můžeme zlepšit.

Vědomě jsme se rozhodli neupřednostňovat jednu samostatnou iniciativu před druhou. Udržitelnost jsme začlenili do celé naší obchodní činnosti tím, že jsme ji integrovali do konkrétních obchodních strategií. Například zásady udržitelnosti lidských zdrojů jsou součástí naší strategie lidských zdrojů. A naše zásady týkající se zdraví a bezpečnosti jsou zahrnuty do naší strategie zdraví a bezpečnosti a odtud rozšířeny na celou skupinu. To znamená, že můžeme být aktivní ve více oblastech současně a dosáhnout rychlého pokroku. To také odpovídá našemu názoru, že udržitelnost není samostatnou záležitostí, ale že je vlastně nedílnou součástí naší organizace.

To je velmi důležitý bod pro naše téma „Naše řešení“. Je důležité, abychom se zabývali udržitelností a oběhovým hospodářstvím a činili informovaná rozhodnutí, zejména během procesu navrhování. Máme pro to jasný postup. Hned na začátku, při přípravě specifikací nového výrobku, si klademe otázky týkající se udržitelnosti a oběhového hospodářství. Například v jakých dílech můžeme použít recyklované materiály. Nebo kde můžeme získat díly, které sami nevyrábíme? A zda navrhovaný dodavatel splňuje naše nákupní podmínky. V roce 2024 začneme v rámci procesu navrhování používat takzvané hodnocení životního cyklu. To znamená, že během fáze návrhu nových výrobků budeme analyzovat jejich dopad na životní prostředí. A pokud uvidíme příležitosti ke snížení tohoto dopadu, učiníme tak raději předem než později.

Základní měření jsme zahájili v roce 2023 a jako referenční rok jsme vzali rok 2022. Údaje sbíráme každý rok znovu a porovnáváme je s údaji z roku 2022, našeho referenčního roku. Mezitím si stanovíme cíle, kterých chceme dosáhnout pro důležité, měřitelné složky: naše klíčové ukazatele výkonnosti (KPI). Díky tomu můžeme každý rok měřit a informovat o našem pokroku.