Podmínky použití

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky. Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že se na vás vztahují následující podmínky použití. Přečtěte si je pozorně. Vyhrazujeme si právo změnit tyto podmínky nebo webové stránky bez předchozího upozornění.

Odkazy na „my“, „nám“, „naše“ a Ubbink odkazují na Ubbink B.V. Ubbink B.V., společnost s ručením omezeným, je zaregistrována v Obchodním rejstříku (KVK) v Arnhemu, č.09036422 VBN02, s registrovanou adresou: Verhuellweg 9, 6984AA Doesburg, The Netherlands.


Duševní vlastnictví

Všechna práva duševního vlastnictví, včetně mj. práv na autorská práva a ochranná známka ve všech textech, obrázcích, zvucích, softwarech a dalších materiálech na tomto webu, jsou ve vlastnictví firmy Ubbink nebo jsou začleněna se souhlasem vlastníka.
Tyto webové stránky a informace na nich si můžete číst a vytvářet kopie pro vlastní osobní použití, například vytištěním nebo uložením informací. Avšak bez výslovného písemného souhlasu společnosti Ubbink nesmíte tyto webové stránky ani informace na nich používat žádným jiným způsobem. To zahrnuje ukládání nebo reprodukci této webové stránky nebo její části na jakékoli externí internetové stránce nebo vytváření odkazů, hypertextových odkazů, deep linků mezi touto webovou stránkou a jakoukoli jinou internetovou stránkou.

Odpovědnost

Vyvíjíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost a úplnost informací na této webové stránce. Tyto stránky avšak nabízíme pouze pro informační účely a jejich prohlížení je zcela na vlastní riziko. Za nesprávnost informací na webových stránkách, za jejich neúplnost, či možnou nedostupnost nepřijímáme žádnou zodpovědnost. Nemůžeme ani zaručit, že webová stránka, nebo servery používané k jejímu hostingu, jsou bez virů.

V rozsahu povoleném zákonem se zříkáme jakékoli odpovědnosti za jakékoli škody, přímé nebo nepřímé, jakýmkoli způsobem vytvořeným, či způsobeným prohlížením webových stránek, nebo jakéhokoli jiného propojeného webu. V žádném případě nebudeme zodpovídat za škody, jakýmkoli způsobem vytvořené, nebo vyplývající z opatření, které podniknete na základě informací obsažených na tomto webu; za neschopnost získat přístup na webové stránky a za jakékoli nesprávné, neúplné nebo zastaralé informace.

Odkazy

Tyto webové stránky můžou obsahovat odkazy a reference na jiné webové stránky. To neznamená, že jsme spojeni s těmito dalšími webovými stránkami a nejsme za ně ani odpovědní, včetně informací v nich obsažených.

Informace, které nám poskytujete

Všechno, co vysíláte, nebo pošlete se stává majetkem společnosti Ubbink a lze to použít pro jakýkoli účel, včetně, nikoli však výhradně k reprodukci, zveřejnění, přenosu, tiskové publikaci, vysílání a online publikaci. Kromě toho můžeme volně používat jakékoli nápady, umělecká díla, vynálezy, postupy, návrhy nebo koncepty, které jsou součástí komunikace, kterou jste na tento web zaslali, pro jakýkoli účel bez jakéhokoli nároku na kompenzaci. S vašimi osobními údaji je zacházeno důvěrně a v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.
Odesláním informací se zaručujete, že jste vlastníkem informací a že jejich použitím společnost Ubbink neporuší práva žádné třetí strany, ani jinak neporuší žádné příslušné právní předpisy. Ubbink nemá povinnost používat poskytnuté informace.

Aplikované právo

Na používání webových stránek společnosti Ubbink se vztahuje nizozemské právo. Veškeré spory budou předloženy příslušnému soudu v Arnhemu.