Tvarumo strategija

Tvarumo strategija

Mūsų tvarumo strategija

Plėtra kaip žiedinis prekės ženklas. Tokia yra Centrotec Industries priklausančių prekės ženklų Ubbink vizija. Norėdami šią viziją įtvirtinti visoje organizacijoje, sukūrėme visos grupės tvarumo sistemą. Ji apima visus mūsų prekės ženklus ir joje nurodome, kaip apskritai elgiamės su tvarumu ir kokių priemonių imamės siekdami savo ambicijų vystytis kaip „žiedinis prekės ženklas“. Tai laikome nuolatiniu atradimų ir tobulėjimo procesu.

Mūsų misijos teiginys – visa mūsų veikla ir verslo praktika bus pagrįsta tvarumo ir žiediškumo principais – yra tikrai puiki parama mūsų įmonės vizijai. Minėti principai atitinka „6 darnaus vystymosi tikslus“ (DVT): Kokybiškas ugdymas (DVT Nr. 4), Atsinaujinanti ir prieinama energija (DVT Nr. 7), Geros darbo vietos ir ekonomika (DVT Nr. 8), Tvarūs miestai ir bendrijos (DVT Nr. 11), Atsakingas išteklių naudojimas (DVT Nr. 12), Klimato apsaugos veiksmai (DVT Nr. 13).

Savo principus nusprendėme suskirstyti į keturis pagrindinius tvarumo ramsčius: Mūsų Sprendimai, Verslo Operacijos, Mūsų Žmonės ir Mūsų Jsipareigojimai.


mūsų sprendimai

Mūsų Sprendimai

Mūsų sprendimai teigiamai prisideda prie mūsų klientų siekių įgyvendinimo. Pavyzdžiui, tvaresnių pastatų, prieinamesnės švarios energijos ir gyvenimo kokybės gerinimo. Siūlome saugius, aukštos kokybės produktus, sukurtus pagal mūsų tvarumo kriterijus.

mūsų operacijos

Mūsų Operacijos

Nustatome aiškius tikslus ir uždavinius, norėdami optimizuoti išteklių naudojimą. Taip galime sumažinti savo poveikį aplinkai ir anglies dioksido pėdsakas.

mūsų žmonės

Mūsų Žmonės

Mes tikrai vyrai, kaip įmanydami stengiamės savo darbuotojams sudaryti geras darbo sąlygas, remiame jų asmeninį tobulėjimą. Taip sukuriame jiems puikią darbo vietą. Priimdami sprendimus tiekimo grandinėje prisiimame atsakomybę už žmogaus teises. Tas pats pasakytina ir apie aplinką.

mūsų įsipareigojimai

Mūsų Įsipareigojimai

Kiekvienu savo verslo aspektu laikomės atitikties. Ir atskleidžiame savo tvarumo veiklos rezultatus suinteresuotosioms šalims.