Concentrisch rookgasafvoersysteem voor condenserende ketels buitenopstelling

Het CLV PP/inox rookgasafvoersysteem voor buitenopstelling biedt de mogelijkheid om verschillende ketels aan te sluiten op één collectief rookgasafvoer- en luchttoevoerkanaal. De ketelaansluiting gebeurt aan de hand van ‘kit verdiepingsniveau’ met 1 ketelaansluiting 80/125. Dit collectief rookgasafvoersysteem met PP binnenbuis en inox buitenbuis is ontwikkeld voor een opstelling langs de gevel. De lucht naar de ketel wordt onderaan genomen via een stoelelement. Met het luchttoevoerelement is er ook de mogelijkheid om de lucht via een andere locatie te nemen. Dankzij een slim ontwerp van de buitenbuis (zonder dichtingsringen) is het insijpelen van regen uitgesloten. Het systeem is compleet met topsectie, doorvoeren, leidingmateriaal en beugels.

  • UV-bestendige topsectie
  • Makkelijke en snelle montage
  • Slim ontwerp: waterdicht
  • Veilig en lekdicht
  • Diverse accessoires