Juridische kennisgeving

RoHS & REACH

Ubbink zet zich volledig in om zowel de Richtlijn 2011/65 EU Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS2) als de Richtlijn 2012/19/EU Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) te ondersteunen. Alle producten van Ubbink voldoen aan de Europese richtlijn 2011/65/EU (RoHS2) inclusief de laatste wijzigingen en zijn voorzien van de RoHS2-markering.

RoHS-conformiteitsverklaring

Het amendement van bijlage II van 31 maart 2015 beperkt bovendien het gebruik van DEHP, BBP, DBP en DIBP in elektrische en elektronische apparatuur en treedt in werking op 22 juli 2019. De maximale concentratiewaarden zijn als volgt:
 
StofRoHS-limiet per gewichtRoHS-limiet in % (PPM)
Lood en zijn verbindingen (PB)1000 mg/kg0,1% (1000 PPM)
Kwik (Hg)1000 mg/kg0,1% (1000 PPM)
Zeswaardig chroom1000 mg/kg0,1% (1000 PPM)
Cadmium (CD)100 mg/kg0,01% (1000 PPM)
Polybroombifenylen (PBB)1000 mg/kg0,1% (1000 PPM)
Polybroomdifenylethers (PBDE)1000 mg/kg0,1% (1000 PPM)
Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP)1000 mg/kg0,1% (1000 PPM)
Butylbenzylftalaat (BBP)1000 mg/kg0,1% (1000 PPM)
Dibutylftalaat (DBP)1000 mg/kg0,1% (1000 PPM)
Diisobutylftalaat (DIBP)1000 mg/kg0,1% (1000 PPM)


REACH-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaren wij dat onderdelen vervaardigd door Ubbink BV volledig voldoen aan de gerelateerde eisen van de Verordening van de Europese Unie (EG) 1907/2006 betreffende de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen (REACH).
  1. Volgens de structuur van de REACH-verordening is Ubbink een fabrikant van "ARTIKELEN" voor onze EU-klanten (volgens de richtlijnen van ECHA voor artikelen worden de elektronische componenten als artikelen beschouwd). Wij vervaardigen geen "stoffen" of "preparaten" en onze artikelen hebben geen betrekking op de "opzettelijke afgifte van stoffen". Daarom voorzien we geen registratie- of preregistratie- of autorisatievereiste voor de producten die we hebben geleverd.
  2. Met betrekking tot de vereisten van artikel 33 van REACH Plicht om informatie door te geven over stoffen in voorwerpen. We verklaren dat behalve opmerking 1, geen van de SVHC's (De kandidaatlijst van zeer zorgwekkende stoffen) die momenteel voor autorisatie door ECHA zijn vrijgegeven tot 27 juni 2018 aanwezig zijn in Ubbink-producten.
  3. Als latere gebruiker zullen we de verplichtingen naleven en we vragen van onze leveranciers om ervoor te zorgen dat alle gebruikte chemische stoffen in de REACH-database worden geregistreerd. Om ons hoge niveau van productveiligheid te behouden, zullen we de implementatie van REACH bij onze leveranciers controleren. We zullen ook nauwlettend toezien op de update van de REACH SVHC-lijst (zie opmerking 2) en we moeten ook controleren of onze producten stoffen bevatten die op de REACH-lijst met aan beperkingen onderworpen stoffen staan (zie opmerking 3).
Opmerking 1 
De serie loden tegels bevat meer dan 0,1% lood (EG-nr. 231-100-4/CAS-nr. (EG-lijst) 7439-92-1). Informatie over het veilig omgaan met loden artikelen is te vinden op www.centrotherm.com

Opmerking 2 
https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Opmerking 3
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach


Download hier de RoHS & REACH conformiteitsverklaring als PDF.