Strategie udržitelnosti

Strategie udržitelnosti

Naše strategie udržitelnosti

Rozvíjet se jako značka s kruhovým oběhem. To je naše vize ve společnosti Ubbink, která je součástí Centrotec Industries. Abychom ji zakotvili v celé organizaci, vytvořili jsme pro všechny značky rámec udržitelnosti pro celou skupinu, ve kterém uvádíme, jak se udržitelností zabýváme obecně a jaká opatření přijímáme pro naši ambici rozvíjet se jako cirkulární značka. Jedná se o neustálý proces objevování a zlepšování.

Naše vize je podpořena prohlášením o poslání: všechny naše operace a obchodní postupy budou založeny na principech udržitelnosti a oběhového hospodářství. Ty jsou v souladu s 6 cíli udržitelného rozvoje (angl. „Sustainable Development Goals“, SDG): rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání (SDG č. 4), přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie (SDG č. 7), trvalý hospodářský růst (SDG č. 8), udržitelná města a obce (SDG č. 11), udržitelná spotřeba a výroba (SDG č. 12), klimatická opatření (SDG č. 13).

Naše zásady jsme rozdělili do čtyř klíčových pilířů udržitelnosti: Naše Řešení, Naše Obchodní Operace, Naši Lidé, Naše Závazky.

naše řešení

Naše Řešení

Naše řešení pozitivně přispívají k ambicím našich klientů. Některé příklady: udržitelnější budovy, dostupnější čistá energie a zvýšení kvality života. Naše vysoce kvalitní produkty jsou bezpečné a navržené podle našich kritérií udržitelnosti.

naše obchodní operace

Naše Obchodní Operace

Stanovujeme si jasné cíle a úkoly, abychom optimalizovali využívání zdrojů a snížili náš dopad na životní prostředí a uhlíkovou stopu.

naši lidé

Naši Lidé

Dbáme na dobré pracovní podmínky pro naše zaměstnance, podporujeme jejich osobní rozvoj a nabízíme jim skvělé místo pro práci. Při rozhodování o dodavatelském řetězci přebíráme odpovědnost za lidská práva a životní prostředí.

naše závazky

Naše Závazky

Dodržujeme předpisy v každém aspektu našeho podnikání a zveřejňujeme naše výsledky v oblasti udržitelnosti našim zainteresovaným stranám.