Distribuční boxy Air Excellent série 200

Distribuční box řady 200 je důležitou součástí systému distribuce vzduchu Air Excellent. Řídí vzduchovou kapacitu potrubí v systému. Pro řízení průtoku vzduchu v daném potrubí se na spojky v distribučním boxu instalují omezovače průtoku vzduchu.