Jak vzduchotěsné potrubní systémy, jako jsou Aerfoam a Air Excellent, minimalizují spotřebu energie ventilační jednotky?
Ventilace

Jak vzduchotěsné potrubní systémy, jako jsou Aerfoam a Air Excellent, minimalizují spotřebu energie ventilační jednotky?

Výkon ventilátoru větrací jednotky se měří jako součin průtoku vzduchu a tlaku na ventilátor, což za prvé znamená, že čím je průtok vyšší, tím je vyšší i spotřeba energie a za druhé, čím je vyšší ztráta tlaku, tím je vyšší i spotřeba energie.

Tlakové ztráty ve vzduchotechnickém systému se rovnají součtu tření a dynamických ztrát. Tlakové ztráty ve vzduchotechnickém potrubním systému jsou také úměrné druhé mocnině rychlosti průtoku, takže když se během zprovoznění zvýší průtok mechanické ventilační jednotky, aby se překonal únik v systému potrubí a udržel hygienický průtok v místnostech, pak také naroste ztráta tlaku. 

Proto i vysoce výkonné mechanické ventilační jednotky budou plýtvat energií, pokud budou připojeny k netěsným vzduchotechnickým potrubním systémům, ale ne, pokud budou připojeny k Aerfoam a Air Excellent od Ubbinku, které jsou vzduchotěsné dle třídy D/ATC 2 (EN 12237) i při instalaci. 

Další témata, která by Vás mohla zajímat