Uw project op maat

Ventilatiesystemen

Onze projectmedewerkers kennen de noden van architecten, studiebureaus en bouwheren: zij zoeken samen met u naar de juiste oplossing voor de realisatie van uw projecten.

ventilation-0003-lr

Een compleet systeem

Een compleet Ubbink ventilatiesysteem bestaat uit 5 onderdelen, van de ventilatie-unit tot het ventiel als afwerkingselement:

 1. Ubiflux warmteterugwinunits: uiterst compacte ventilatie-units voor wand of plafond
 2. Air Excellent luchtverdeelsysteem: flexibel en modulair
 3. Aerfoam geïsoleerd leidingsysteem: zero-carbon footprint
 4. Dakdoorvoeren en gevelinlaatkappen: voor plat en hellend dak, geïsoleerd en niet-geïsoleerd
 5. Haelix toe- en afvoerventielen: rond en vierkant design

Vanuit onze unieke positie kunnen wij u adviseren met snel toegankelijke, accurate en betrouwbare data over onze ventilatiesystemen. 

Advice-0001-LR

Wilt u zelf, stap voor stap, het ventilatiesysteem voor uw woning berekenen? 

Dankzij deze tool kunt u snel en eenvoudig de installatiekosten van uw compleet ventilatiesysteem berekenen! 

Uw project op maat

Wenst u een gratis ventilatieberekening van uw project? Bezorg ons uw plannen/schets, bestek en projectgegevens via het aanvraagformulier. U ontvangt een compleet uitgewerkte offerte volgens uw behoeften en met professioneel advies! 

Vals plafond
Chape
Vals plafond
Chape
Chape
Hier kunt u uw plannen/schets en bestek uploaden. (max. 10 MB)

Bijkomende informatie:

Visualisatie op de PDF-plannen

 • Geadviseerd max. toevoerdebiet per ventiel/rooster : 75m³/h
 • Geadviseerd max. afvoerdebiet per ventiel/rooster : 75m³/h
 • Zorg steeds voor een volledig stel plannen (grond-, gevel- & doorsnedeplan) op schaal
 • De door de aannemer te vervaardigen en te verstrekken tekeningen moeten ten minste vermelden:
  • Het kanaalverloop en de afmetingen van de kanalen.
  • De locatie van de aanzuigopeningen voor toevoerlucht van buiten en afvoerlucht naar buiten.
  • De opstellingsplaats en specificaties van de ventilatie-unit en de ventielen.
  • De plaats en het type van de akoestische voorzieningen. 
  • De plaats van de bedieningsschakelaars en/of type regelingen.
  • De geïsoleerde installatiedelen.
  • De luchthoeveelheden per ruimte.
  • De afmetingen van de doorstroomopeningen bij bijvoorbeeld binnendeuren.
  • Positie technische kokers, voorzetwanden, vals plafond,…

Algemene opmerkingen 

In geval de debieten niet aangeleverd worden door de EPB-verslaggever, worden de berekeningen gebaseerd op de norm NBN D50-001. Ubbink kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de door de verslaggever berekende EPB-debieten niet werden meegedeeld. De berekeningen zijn informatief en moeten gecontroleerd worden door de EPB-verslaggever die verantwoordelijk is voor dit project en door de installateur of het studiebureau bevoegd voor dit project.
Deze offerte is pas geldig na deze controle met eventuele aanpassingen door de EPB-verslaggever na de EPB-verslaggeving en volgens de ingevoerde debieten. Deze prijsofferte is een raming van het leidingsysteem opgemaakt op basis van de plannen van het gebouw. Het geheel van flexibele- , geïsoleerde kanalen en toebehoren is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden en de inplanting van de groep.

Niet ingegrepen in de offerte

 • De doorstroomopeningen (deurroosters of openingen onder de deur)
 • Montagemateriaal (schroeven, pluggen, moeren, tape, …)
 • Eventuele brand- & terugslagkleppen (roosters, kleppen, monden … )
 • Isolatie van eventueel niet geïsoleerde kanalen (niet geïsoleerde kelders en zolders, buiten op dak inbegrepen)
 • Indienststelling/startklaar zetten van de installatie zonder EPB meetrapport (€195,00 ex. BTW)
 • Inregel/meetrapport volgens de EPB regelgeving (€335,00 ex. BTW)
 • Verloop kanalen op het plat dak (type Galva/Inox) ter voorkoming van recirculatielucht

Bijkomende voorwaarden

 • De plaatsing van de groep dient bij voorkeur te gebeuren in de nabijheid van de aanzuig van en uitblaas naar buiten, rekening houdend met het gewicht en geluidsniveau van de groep
 • De boringen voor de doorvoer van de kanalen dienen door uw diensten te worden voorzien
  • Ventieladapters bij voorkeur in DN140
  • Luchtverdeelkasten bij voorkeur in DN200
 • De ventilatie moet continu werken voor een goed resultaat overeenkomstig de norm
 • Onder de binnendeuren dient er een opening te worden voorzien van 10mm over de gehele breedte, dit om de luchtdoorvoer van het ene lokaal naar het andere mogelijk te maken. Voor een keuken dient er een opening te worden voorzien van 20mm over de gehele breedte.
 • De filters dienen om de 2 à 3 maanden te worden gereinigd en dienen elk jaar vervangen te worden
 • Het kanalennet vereist een thermische isolatie om de warmteverliezen en condens te beperken. Dit moet zeker gebeuren bij doorgang door niet verwarmde lokalen en alle luchtkanalen die zich bevinden tussen de ventilatiegroep en de grens van het beschermd volume
 • Het toestel moet steeds uitgerust zijn met een goed werkende sifonaansluiting met een waterslot van min. 6cm.

Opmerkingen en nota's 

 • De debietinregeling is een handig hulpmiddel om het debiet van het kanaal te regelen. Het is voorzien van gemakkelijk uit te snijden of los te maken ringen (restrictieringen). Een eenvoudig berekeningsprogramma stelt u in staat zelf het aantal ringen te bepalen. De debietregelingen worden rechtstreeks op de verdeelkasten aangesloten om het vereiste debiet per kamer bij te stellen. Dit voorkomt een ongewenste ontregeling van de debietsnelheden en houdt het systeem in alle omstandigheden in balans. Berekening gebeurt via de Ubbink rekentool aan de hand van de opgemaakte legplannen.
 • Indien de uitvoering conform berekening/legplannen werd uitgevoerd kunnen wij u deze gedetailleerde debietinregeling opgeven.
 • Indien er wijzigingen zijn uitgevoerd of indien plaatsing veel afwijkt van het ventilatie voorontwerp (ontvangen legplannen), vragen wij u ons te contacteren via projecten@ubbink.be ref. Projectnummer/werfadres. Dit om een hercalculatie uit te voeren aan de hand van de opgegeven wijziging (extra lopende meters leidingen/extra bochten/ …).