Services

Interventies

Heeft uw unit een storing of wenst u een herstelling van uw defecte unit? Reken op onze expertise en vakkennis!

Ubbink-interventie-kit

Reken op onze expertise en vakkennis

Interventies kunnen aangevraagd worden voor alle units van het merk Ubbink Ubiflux.


Werd jouw Ventilatie-unit geregistreerd voor verlengde garantie?

Interventievoorwaarden

Fabrieksgarantiebepaling & interventietarieven (tarieven ex. BTW)

De fabrieksgarantie is enkel geldig op de te vervangen onderdelen. De werkuren & transport zijn niet in deze garantie inbegrepen en zijn betalend. Verplaatsingsuren worden niet aangerekend, tenzij anders bepaald.
De fabrieksgarantie is van toepassing indien de unit en het luchtverdeelsysteem volgens de Ubbink richtlijnen zijn ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden.
De montagerichtlijnen zijn weer te vinden op de verkorte montagehandleiding steeds meegeleverd in de doos van de unit. De onderhoudsrichtlijnen zijn terug te vinden in de algemene montagehandleiding te vinden.

  • Transport (heen & terug vanaf Ubbink): 40€ (forfaitair bedrag)+ 0,45 €/km (met een max. van €200,00)
  • Loon per begonnen uur: 80,00 €/u
  • Wisselstukken: catalogusprijs
  • Huur hulpmiddelen: huurprijs

Facturatie naar particulier mogelijk mits betaling ter plaatse na uitvoering van de werkzaamheden.

Ubiflux Vigor garantievoorwaarden

Verplichtingen van de klant

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de lokalen en de units veilig, onmiddellijk en ononderbroken toegankelijk zijn van bij aankomst van de interventieploeg en voor de duur van de interventie. Bij gebreke kan Ubbink wachturen en/of verplaatsingsuren in rekening brengen. Ubbink kan een interventie vervroegd beëindigen indien de voortzetting om veiligheids-, technische, economische of andere redenen onmogelijk of niet verantwoord is.

Verplichtingen van Ubbink

Ubbink zal de timing voor uitvoering in overleg met de opdrachtgever vaststellen en zoveel mogelijk respecteren. De timing is niet bindend.

Vervangingsunit

De vervangingsopdracht wordt uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ubbink.
Indien gewenst is er een vervangingsunit beschikbaar tot uitputting van de voorraad vervangingsunits voor de duur van het nazicht/herstelling. Hiervoor wordt er een forfaitaire bijdrage gerekend van 200€.

Algemene Voorwaarden

Tenzij er nadrukkelijk werd van afgeweken in onderhavige opdracht zijn de Ubbink Algemene Verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op de keerzijde van elke factuur van toepassing op deze opdracht. De Opdrachtgever verklaart een kopie van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ontvangen te hebben.

Een werfinspectie wordt aangeraden om te beslissen of de unit en/of onderdelen defect zijn of als een controle van de complete installatie nodig is. De vertegenwoordiger moet ter plaatse, eventueel samen met de Ubbink service dienst, deze diagnose uitvoeren. Deze bestaat uit een controle van de ventilatie-unit en de complete installatie conform de Ubbink montagerichtlijnen. De richtlijnen zijn terug te vinden op de verkorte montagehandleiding steeds meegeleverd in de doos van de unit. De ventilatie-unit en/of onderdelen moet ter plaatse blijven bij de eindklant om een volledige controle van de installatie te kunnen uitvoeren.

Gelieve de defecte unit en/of onderdelen niet te demonteren. Indien de Ubbink montage & onderhoudsrichtlijnen niet gerespecteerd worden en de unit en/of de onderdelen reeds gedemonteerd geweest zouden zijn door de groothandelaar/installateur bestaat de het risico dat alle garantievoorwaarden op de unit vervallen.

Een interventie kan niet aangevraagd worden in het kader van onderhoud van de ventilatie-unit. Ubbink staat niet in voor het onderhoud van ventilatie-units.

Een interventie aanvraag indienen

Vul onderstaand formulier in of download het interventie aanvraag formulier hier. Onze service medewerkers nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.