• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Onze samenwerkingen

Alleen  ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is waar Ubbink mede voor staat. Daar waar het buiten- en binnenklimaat samenkomen én installatie- en bouwtechniek een eenheid vormen, daar is Ubbink de partner. In samenwerking met andere partijen zorgen we ervoor dat er kwaliteit wordt geleverd in de gehele keten binnen de  installatie en bouwbranche. Ubbink is dan ook een verbindende factor in veel samenwerkingsverbanden en een vaste waarde in veel branche initiatieven. Onderstaand vind je een overzicht van onze samenwerkingen en lidmaatschappen. 
Meer informatie