Kennisbank

Wet en regelgeving

Deze jaren staan er grote wetswijzigingen op stapel die direct effect hebben op de bouwpraktijk. Het Bouwbesluit krijgt een nieuwe naam, Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). We gaan bijna energieneutraal bouwen (BENG). De nieuwe Gasketelwet regelt dat alleen gecertificeerde installateurs een cv-ketel en rookgasafvoer mogen plaatsen. En … een kwaliteitsborger toetst of aan alle eisen wordt voldaan (Wkb). Heb je nog vragen? Onze specialisten kunnen je op alle terreinen van adviseren.

Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer Gasketelwet

Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking. Om bedrijven de kans te bieden zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving en de CO-certificering te behalen, is een overgangsperiode ingesteld. Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven en monteurs werken aan de cv-installatie.

Lees meer
BENG: de nieuwe standaard Energie

BENG: de nieuwe standaard

Sinds 1 januari is de nieuwe norm voor het bouwen Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Er is afscheid genomen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en er gelden nieuwe eisen en een nieuwe bepalingsmethode.

Lees meer
Het nieuwe beugelen

Het nieuwe beugelen

Rogafa beugelvoorschrift: in vier heldere voorschriften.

Lees meer
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Bouwregelgeving

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is sinds 1 januari 2024 van kracht. Een kwaliteitsborger toetst het ontwerp, de werkzaamheden en het functioneren van woningen. Waar moet je rekening mee houden? Hoe bewijs jij dat je kwaliteit levert?

Lees meer
Wettelijke vereisten rookgasafvoersystemen

Wettelijke vereisten rookgasafvoersystemen

De veiligheid van de klant is de verantwoordelijkheid van de installateur. De wetgever en branche zijn daar duidelijk over en hebben de vereisten vastgelegd in wetten, normen en praktijkrichtlijnen.

Lees meer