Wet en regelgeving

Het Nieuwe Beugelen

Rogafa beugelvoorschrift: in vier heldere voorschriften

BEUGEL

Veilig beugelen

De installateur van rookgasafvoermateriaal draagt een grote verantwoordelijkheid.
Ondeugdelijke installatie kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging. De vereniging van Nederlandse Fabrieken van Gasafvoerleidingsystemen, Rogafa zet hoog in op veiligheid. Dit heeft geleid tot het duidelijke en uniforme advies ‘altijd beugelen om de mof bij rookgasafvoer’.

Dit ‘nieuwe beugelen’ heeft Ubbink uitgewerkt in vier heldere installatievoorschriften/ checklists voor:

Algemene richtlijnen voor veilig beugelen

  • Pas uitsluitend beugels van het voorgeschreven type toe.
  • Beugel iedere bocht of verlengbuis,fixerend op de mof.
  • Voor horizontale en schuinlopende leidingen geldt.

Bij iedere verbinding 1 gefixeerde beugel (F) op de mof.

De afstand tussen de beugels mag maximaal 1 meter zijn. Bij elementen langer dan 1 meter dienen tussen twee moffen 1 of meer schuivende (S) beugels aangebracht worden. Schuivend betekent: schuiven van pijp moet mogelijk zijn. Verdeel de afstand tussen beugels gelijkmatig.

Voor verticale leiding geldt:

Bij iedere verbinding 1 gefixeerde beugel (F) op de mof.

De afstand tussen de beugels mag maximaal 2 meter zijn in het concentrische systeem en 2 meter bij het parallelle systeem. Bij elementen die langer zijn dan 2 meter dienen tussen twee moffen 1 of meer schuivende (S) beugels aangebracht te worden. Schuivend betekent: schuiven van pijp moet mogelijk zijn. Verdeel de afstand tussen beugels gelijkmatig

Laatste element voor de doorvoer/ schacht:

Beugel altijd het laatste element van de aansluitleiding voor de doorvoer/schacht. Indien dit laatste element een bocht is, kan ook het voorliggende element (op de mof) gebeugeld worden. 

Let op! In situaties met een maximale lengte van 0,5 m kan deze beugel de enige beugel in het aansluitsysteem zijn. 
Uitzondering voor een kort systeem, directe aansluiting op het toestel: Indien de verbindingsleidingen voor en na de eerste bocht beide korter zijn dan 0,25 m, dan kunnen de beugels op deze elementen achterwege blijven. De eerste beugel wordt in ieder geval geplaatst op maximaal 0,5 m vanaf het toestel.

Kennisdocument-Energie-RGA

Kennisdocument Rookgasafvoersystemen

Wettelijke eisen aan de rookgasafvoer
Aantoonbaar vakmanschap leveren wordt steeds belangrijker. Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking en vanaf eind 2022 krijg je te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zowel aan de materialen, het ontwerp, de uitvoering, de monteur, het installatiebedrijf als de prestaties van  verwarmingssystemen worden eisen gesteld. Dat is met een reden. Veilige cv-installaties zijn een prioriteit en iedere koolmonoxide ongeval is er één te veel. 

Waarom 'het nieuwe beugelen' vanaf 2023 verplicht is

Waarom 'het nieuwe beugelen' vanaf 2023 verplicht is

Voor de plaatsing, het onderhoud of de reparatie van gasgestookte cv-installaties is vanaf januari 2023 de CO certificering verplicht. Eén van de onderdelen van de opleiding voor installateurs is het ‘nieuwe beugelen’, waarmee rookgasafvoersystemen op een veilige manier worden gemonteerd.

Lees meer

Advies & service

Jij en Ubbink. Waar je het binnen- en buitenklimaat wilt scheiden en verbinden is Ubbink jouw partner. Samen zorgen we ervoor dat isolatiewaarden worden gehaald, dat je luchtdicht bouwt en de bewoners een gezonde leefomgeving krijgen. Dat doen we door producten te leveren die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Maar, dat niet alleen. We zijn er ook voor je als je advies nodig hebt. We helpen je met praktische adviezen en maken kwaliteit aantoonbaar.

Lees meer
Wettelijke vereisten rookgasafvoersystemen

Wettelijke vereisten rookgasafvoersystemen

Veiligheid staat voorop. De veiligheid van de klant is de verantwoordelijkheid van de installateur. De wetgever en branche zijn daar duidelijk over en hebben de vereisten vastgelegd in wetten, normen en praktijkrichtlijnen. Er zijn Europese wetten, denk aan het CE-keur. Wetten en normen op nationaal niveau zijn vastgelegd in bijvoorbeeld het Bouwbesluit, de Gasketelwet en de NEN-normen. De vertaling naar de praktijk word omschreven in de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR).

Lees meer
Veilige Rookgasafvoer

Veilige Rookgasafvoer

Het rookgasafvoersysteem is essentieel voor het goed functioneren van de 7 miljoen cv-ketels die Nederland telt. Rookgassen moeten veilig worden afgevoerd. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen én voor het optimaal functioneren van de cv-ketel. Als installateur ben jij daar verantwoordelijk voor. Niet alleen moreel, ook wettelijk. In de Gasketelwet is geregeld dat alleen kundige handen de gasketel mogen plaatsen en onderhouden. Met als doel het terugdringen van het aantal koolmonoxide-ongevallen.

Lees meer
Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking. Daardoor mogen alleen vakbekwame monteurs en installatiebedrijven werken aan de cv-installatie, de ketel, luchttoevoer en rookgasafvoer.

Lees meer