Disclaimer

Ubbink hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze disclaimer zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van deze disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Ubbink of haar dochter- en zusterondernemingen. Hierbij gaat het ook om informatie van websites voor commercieel gebruik, die door Ubbink worden beheerd en om offline-collecties van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door Ubbink worden beheerd.

Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Ubbink verstrekken?

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:

  • Specifieke informatie aan te vragen;
  • Deel te nemen aan online-forums;
  • Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn.

Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om betere producten te kunnen ontwikkelen, en onze klantenservice en websites te verbeteren. U kunt uw gegevens op deze internetsite verstrekken, door het contactformulier in te vullen. Op sommige momenten kunt u tevens aan promoties deelnemen of een nieuwsbrief aanvragen. Als u niet wilt dat wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u ons dat laten weten door ons via het contactformulier te contacteren.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Ubbink BV kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Ubbink website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer detail.

Aansprakelijkheid

Informatie op de website

informatie, software, documentatie, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Ubbink staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Ubbink is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Ubbink behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Ubbink houdt documenten zoveel mogelijk up-to-date, maar toch kan de informatie soms verouderd zijn. De whitepapers en kennisdocumenten zijn algemeen en informatief van aard en wij adviseren bij een specifiek project altijd professioneel advies in te winnen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Ubbink heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Ubbink houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Ubbink hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Ubbink of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Ubbink de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.