Bouw

Bouw

Woningen moeten goed functioneren. Belangrijk is de energiezuinigheid, maar je moet met meer aspecten rekening houden. Denk aan het comfort en de gezondheid van bewoners. Voor de gebouwschil geldt dat de luchtdichtheid een steeds belangrijker rol gaat spelen. Voor het verwarmen en het energieverbruik van woningen wordt afscheid genomen van fossiele brandstoffen; energie wordt opgewekt door zonnepanelen en we gaan verwarmen op lagere temperaturen, met een warmtepomp. Isolatie en goede aansluitingen zijn essentieel om warmteverlies tegen te gaan.

Logo's van de drie focusgebieden van Ubbink: energie, ventilatie en bouw

De verbinding

Ubbink is jouw kennispartner waar het binnen- en buitenklimaat van elkaar gescheiden wordt of juist met elkaar in aanraking komt. We leveren slimme innovatieve producten die bouw en installatietechniek verbinden en waarmee je aan de steeds strengere eisen kunt voldoen.

Bouw

Een woning moet om aan de BENG-eisen te voldoen goed geïsoleerd en luchtdicht zijn. Dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Zoals het gevaar van ongezonde binnenlucht en condensatie én schimmelvorming in de constructie. Ventilatie van verblijfsruimtes is van essentieel belang, maar net zo belangrijk is het voorkomen van condensatie en schimmelvorming in de constructie. Koudebruggen en luchtlekken moeten voorkomen worden. Bijvoorbeeld bij houtskeletbouwconstructies met minerale wol is een hoogwaardige dampremmende folie onmisbaar, gecombineerd met een goed dampdoorlatende waterkerende folie aan de buitenzijde.

Een man die Ubiflex loodvervanger toebrengt op het dak
Voorbeeldschets van een dak met een MultiVent ventilatie dakdoorvoer erop

Daken

Voor daken gelden de hoge isolatie-eisen (6,3 m2K/W). Via het dak gaat in potentie namelijk de meeste warmte verloren, omdat warm lucht stijgt. Met die stijging van de lucht stijgt vocht mee. Als dat vocht via luchtlekken in de constructie dringt, zal het condenseren; schimmels en rotting zijn het gevolg.

Plat dak
Vooral de constructies van platte daken zijn erg gevoelig voor condensatie. De warme lucht stijgt, maar kan er aan de bovenzijde niet uit door de dichte dakbedekking. Een extra ventilatiepijp voor de ontluchting van de dakconstructie voorkomt problemen.

Hellend dak
In het hellende dak zijn dampremmende folies en dampdoorlatende waterkerende folies aan de buitenzijde onmisbaar. Door de constructie zijn hellende daken minder gevoelig voor condensatie. Damp die door de constructie heen gaat, komt terecht in de ruimte onder de dakpannen. Met een goede ventilatie van nok en dakvoet verdwijnt de waterdamp eenvoudig naar de buitenlucht.

Gevel

Een aandachtspunt bij spouwmuren is de constructieventilatie. De spouw behoort geventileerd te zijn aan zowel de boven- als de onderzijde. Stootvoegroosters zorgen voor de ventilatie en houden bovendien ongedierte buiten.

Vloer

Om meerdere redenen moeten de vloeren daarnaast luchtdicht zijn. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de BENG-eisen; voor de vloeren op de begane grond geldt de isolatie-eis van minimaal 3,7 m2K/W. Maar ook voor de veiligheid van bewoners is luchtdichtheid van belang. Onder het huis, in de kruipruimte, ontstaan namelijk schadelijke gassen. Door de vloer te isoleren kunnen deze bodemgassen niet naar de woonvertrekken stijgen. Voorkomen van gasvorming is echter beter. Dat doe je door de kruipruimte te ventileren.

Voorbeeldschets van een bevestigde VloerVent Cobra vloerventilatiekoker
Man die gebruik maakt van een kabel- en leidingdakdoorvoer

Waar buiten en binnen samenkomt

Soms staat de wetgeving bijna haaks op elkaar. Een luchtdichte woning, heeft zo min mogelijk doorvoeren in de schil omdat dit ten koste gaat van de isolatiewaarden. Tegelijk zijn doorvoeren nodig. Vervuilde lucht van het cv- en ventilatiesysteem moet afgevoerd worden. De warmtepomp heeft een buitenunit. En de energie die zonnepanelen opwekken en verse lucht voor het ventileren van de woning worden door de gebouwschil aangevoerd.

Bij elke doorbreking van de bouwschil ontstaat het risico op lekkage. In het algemeen is het verstandig om het aantal dakdoorbrekingen daarom zo beperkt mogelijk te houden. Om isolatiewaarden te behouden gebruik je luchtdichte manchetten.

Waar moeten gebouwen aan voldoen?

Gebouwen moeten steeds beter presteren. Niet alleen bouwtechnisch, ze moeten ook minder energie gebruiken, gezond zijn en milieuvriendelijk worden. Daarvoor heeft de wetgever tal van wetten en eisen opgesteld. Een aantal van deze wetten zijn nieuw. Denk aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de BENG. Een aantal wetten krijgt een nieuwe naam. Zo is het Bouwbesluit gaat Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaan heten. En … de eisen zijn worden steeds verder aangescherpt. Op die weg naar een duurzame toekomst is Ubbink je partner. We houden je op de hoogte van belangrijke wijzigingen, zodat jij je kan onderscheiden op basis van kennis en kwaliteit.

Wil je meer weten?

Fysieke versie van het kennisdocument Bouw