BENG: de nieuwe standaard
Wet en regelgeving

BENG: de nieuwe standaard

Sinds 1 januari is de nieuwe norm voor het bouwen Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Er is afscheid genomen van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en er gelden nieuwe eisen en een nieuwe bepalingsmethode.

Voor een gebouw:
  • wordt de energiebehoefte in per vierkante meter bepaald (BENG 1). Dit wordt uitgedrukt in kWh per jaar
  • wordt het fossiele (primaire) energiegebruik berekend (BENG 2). Dit wordt uitgedrukt in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
  • wordt het aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in een percentage (BENG 3)

Daarnaast is gelden er eisen voor de opwarming van gebouwen. TOjuli moet voorkomen dat gebouwen oververhit raken.

Kennisdocument-Bouw

BENG in de praktijk

De drie BENG indicatoren hebben invloed op elkaar en bepalen samen hoe goed de woning functioneert. Onder BENG 1 zijn voornamelijk bouwtechnische aspecten opgenomen. Denk aan de isolatie, oriëntatie en luchtdichtheid van de woning. BENG 2 focust op installatietechnische aspecten. Een goede score op BENG 3 wordt behaald door veel hernieuwbare energiebronnen te gebruiken.

De indicatoren zijn niet los van elkaar te zien. Neem bijvoorbeeld ventilatie. De keuze voor het ventilatiesysteem heeft direct invloed op het energieverbruik en bepaalt daardoor de uitkomst van zowel BENG 1 als BENG 2. Wordt er gekozen voor zonnepanelen dan is dat gunstig voor BENG 3, maar de doorvoeren mogen geen koudebruggen veroorzaken (BENG 1). Dat zijn niet alleen ontwerpvraagstukken, minstens zo belangrijk is een goede uitvoering.

Wil je meer weten over de BENG en eisen die worden gesteld aan nieuwwoningen? In het Kennisdocument Bouw kan je er alles over lezen.

Veelgestelde vragen over BENG

BENG bevat strikte eisen, die zijn onderverdeeld in drie indicatoren: BENG 1, 2 en 3.<br /> <br /> BENG 1 stelt een grens aan de hoeveelheid energie voor verwarming en koeling van een gebouw. Dat wordt berekend per vierkante meter gebruiksoppervlak, per jaar. Om hieraan te voldoen moeten gebouwen bijvoorbeeld compact, luchtdicht en goed geïsoleerd zijn.<br /> <br /> BENG 2 bepaalt de hoeveelheid fossiele brandstof die een gebouw maximaal mag gebruiken voor verwarming, koeling, warm water en ventilering. Als een gebouw zelf duurzame energie opwerkt bijvoorbeeld door zonnepanelen kan dat worden afgetrokken van het totaal.<br /> <br /> BENG 3 houdt in dat ieder gebouw minimaal een bepaald percentage van het totale energieverbruik moet duurzaam moet opwekken. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler.

BENG is de afkorting voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw dat vergunningsaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Deze eisen komen voort uit het Energieakkoord en uit de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) van de Europese Unie. Het doel van BENG is om de CO2-uitstoot van gebouwen terug te dringen.

De energieadviseur controleert of constructies voldoen aan de BENG-eisen, en de kwaliteitsborger toetst de bouwkwaliteit aan de Wkb-eisen. De kwaliteitsborger houdt zich bezig met het algehele proces, en ziet erop toe dat de verwachtingen &ndash; zoals een veilig huis &ndash; worden waargemaakt. De energieadviseur is er als een soort extra check op een specifiek onderdeel dat in de bouw tegenwoordig heel belangrijk is: duurzaamheid. Dus de energieadviseur kijkt of de juiste systemen aanwezig zijn (zoals goede zonnepanelen en radiatoren), maar houdt zich niet bezig met de vraag of het ook goed werkt. Dat is de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsborger.

BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Vergunningsaanvragen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. BENG is onderverdeeld in drie indicatoren: BENG 1, 2 en 3.<br /> <br /> BENG 1 stelt een grens aan de hoeveelheid energie voor verwarming en koeling van een gebouw.<br /> BENG 2 bepaalt de hoeveelheid fossiele brandstof die een gebouw maximaal mag gebruiken voor verwarming, koeling, warm water en ventilering.<br /> BENG 3 stelt dat elk gebouw minimaal een bepaald percentage van het totale energieverbruik duurzaam moet opwekken.

BENG brengt bouw en installatietechniek samen

Waar installatie- en bouw samenkomen én aan de hoogste eisen moet worden voldaan, daar is Ubbink je partner. Wij verbinden het buiten- en binnenklimaat. We zorgen dat vervuilde lucht en rookgassen lucht afgevoerd worden terwijl de isolatiewaarden behouden blijven. Dat opgewekte zonne-energie veilig door het dak gevoerd wordt. En we maken ons sterk voor een gezond goed geventileerd binnenklimaat.

De Wkb en BENG: een verbouwing van de bouwwereld

De Wkb en BENG: een verbouwing van de bouwwereld

De bouwwereld wordt in 2022 zelf stevig verbouwd. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) én de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) zorgen voor een rigoureuze verandering. Wat wordt er in de praktijk precies anders? Wat zijn de verschillen tussen de Wkb en BENG? En waar overlappen de wetten elkaar?

Lees meer
BENG en het belang van goede ventilatie

BENG en het belang van goede ventilatie

Door BENG krijgen we voor nieuwbouw te maken met nieuwe regelgeving. En nieuwe rekenmethodes om de energieprestatie van een woning of gebouw te toetsen. Daarbij zullen er nieuwe keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes op het gebied van isoleren, verwarmen, koelen en ventileren.

Lees meer