Onze samenwerkingen

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is waar Ubbink mede voor staat. Daar waar het buiten- en binnenklimaat samenkomen én installatie- en bouwtechniek een eenheid vormen, daar is Ubbink de partner. In samenwerking met andere partijen zorgen we ervoor dat er kwaliteit wordt geleverd in de gehele keten binnen de installatie en bouwbranche. Ubbink is dan ook een verbindende factor in veel samenwerkingsverbanden en een vaste waarde in veel branche initiatieven. Onderstaand vind je een overzicht van onze samenwerkingen en lidmaatschappen.

Binnenklimaat Nederland

Binnenklimaat Nederland

Binnenklimaat Nederland maakt werk van een gezond binnenklimaat voor iedereen. Onze leden zijn fabrikanten, leveranciers en dienstverlenende organisaties van ventilatie- en filtersystemen, lucht- en klimaattechnologie en producten en diensten op het gebied van koelen en verwarmen. Zij dragen bij aan een gezond klimaat voor iedereen die binnen woont, werkt, leert en leeft.

NVI-GO-logo_1920x1280px

Nederlandse Verduurzamingsindustrie – Gebouwde Omgeving

De Nederlandse Verduurzamingsindustrie – Gebouwde Omgeving (NVI-GO) wil CO2-reductie in de gebouwde omgeving versnellen. De verenigde bedrijven uit de Nederlandse maakindustrie richten zich op complementaire oplossingen voor een comfortabel en duurzaam binnenklimaat. NVI-GO is de paraplu waaronder verschillende verenigingen samenwerken. De stichting verzorgt de verbinding en samenhang tussen de technologieën en de positionering. Zo behartigt NVI-GO de belangen van de maakindustrie, is gesprekspartner voor de overheid én levert een concrete bijdrage aan de reductie van CO2 in de woningbouw en utiliteit.

Gaan-in-de-bouw

Gaan in de bouw

GAan in de Bouw is ontstaan vanuit de behoefte aan vakbekwaam personeel in de gespecialiseerde aannemerij. Er zijn steeds meer mensen nodig, terwijl ROC’s steeds minder of helemaal niet meer in staat zijn om in die behoefte te voorzien. Daarnaast zien we een sterk groeiende aandacht voor duurzaamheid, energietransitie, isolatie, wettelijke ontwikkelingen (zoals de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) en duurzame inzetbaarheid. Ontwikkelingen die vragen om breed inzetbare medewerkers met de juiste kennis van zaken.

Gebouwschil-Nederland

Gebouwschil Nederland

De vereniging Gebouwschil Nederland is dé ondernemersorganisatie voor alle ondernemers in de (hellende) dak- en gevelbranche. Zij biedt advies en ondersteuning op juridisch, technisch en bedrijfskundig gebied, en behartigt de belangen van haar leden - kleine en middelgrote bedrijven - op zowel de sociaal economische belangen als de technische aspecten van het vak.

HIBIN_1

Hibin Netwerk van de bouwtoelevering

Koninklijke Hibin richt zich als netwerk van de bouwtoelevering op arbeidvoorwaarden (cao en arbeidsvoorwaarden), lobby en belangenbehartiging, advisering, en ondersteuning van leden op het gebied van wet- en regelgeving, sociale aangelegenheden, kennisontwikkeling, logistiek, verduurzaming en circulariteit en ICT/digitalisering.

Innovatie-Centrum-Duurzaam-Bouwen

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) inspireert, informeert, adviseert en verbindt alle partijen die betrokken zijn bij het duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed: van opdrachtgevers tot toeleveranciers, van zorginstellingen tot onderwijsinstellingen en van overheid tot consument. Vraag en aanbod worden actief bij elkaar gebracht, tijdens congressen, evenementen en themabijeenkomsten. Dit leidt tot meer kennis bij onze partners, een kwalitatief hoogwaardig netwerk en betere marktkansen.

Madecenter

Madecenter metselwerk kenniscentrum

MADE is een onafhankelijk kenniscentrum voor metselwerk. Het geeft ruimte aan creativiteit en productinnovatie. MADE bundelt alle kennis van de metselwerkbranche, zowel praktisch als theoretisch. Hier ligt het accent op wat het product doet, in plaats van wat het is. Via MADE dragen participanten en brancheorganisaties hun productkennis over aan de bouwpraktijk.

NRK

Federatie NRK

De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie NRK behartigt de belangen van zo’n 400 bedrijven geclusterd in 19 brancheverenigingen. Wij werken aan een gezond klimaat voor de maakindustrie en stimuleren concurrentiekracht, innovatie en kennisoverdracht, scholing en vakopleiding, een beter milieu en recycling. Onze leden ondernemen duurzaam en met oog voor people, planet, profit en polymeren.

NVTB_1

NVTB Bouwmaterialenindustrie

Het NVTB verbindt, informeert, inspireert en ondersteunt de Nederlandse bouwindustrie en werkt samen met de brancheleden aan een goede positionering van de bouwtoeleverende bedrijven. Het NVTB streeft naar een gelijk speelveld voor alle bouwmaterialen en goede productieomstandigheden voor onze maakindustrie. Het bureau van het NVTB kan hierbij rekenen op de inzet en expertise van meer dan vijfentwintig branche-experts op het vlak van wet- en regelgeving, duurzaamheid en innovatie.

Rogafa

Rogafa

Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Gasafvoerleidingsystemen Rogafa is de branchevereniging voor fabrikanten van rookgasafvoersystemen. De vereniging behartigt de belangen van de aangesloten fabrikanten. Rogafa staat voor een veilige en gezonde leefomgeving voor de bewoners. Rogafa leden produceren systemen voor zowel nieuwbouw als renovatie t.b.v. individuele en collectieve installaties. Samen met het opstellen en het verbeteren van de kwaliteit van normen, staat de veiligheid van het rookgasafvoersysteem centra

Kom in contact!

Heb je een vraag, of wil je meer weten over onze oplossingen of producten? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Neem contact op