Ventilatie

Ventilatie

Een duurzame woning heeft een laag energieverbruik én biedt bewoners een gezonde leefomgeving. Nu huizen steeds beter geïsoleerd worden, is het belangrijk extra aandacht te besteden aan de ventilatie. Om de percentages vocht, fijnstof en CO2 terug te dringen, maar ook omdat een goed werkend ventilatiesysteem bijdraagt aan een lagere energienota.

Illustratie van een huis met een waarop BENG staat

Het vizier op ventilatie

Nederland heeft een flinke duurzaamheidsambitie: in 2050 moeten alle huizen in Nederland gasvrij verwarmd worden. Om deze ambities waar te maken gelden voor de nieuwbouw sinds 1 januari 2021 BENG-eisen. Het ontwerp van het ventilatiesysteem heeft invloed op alle drie de BENG-indicatoren. Vraaggestuurde en balansventilatiesystemen beperken bijvoorbeeld de energiebehoefte en het gebruik van primaire energie. Deze systemen ventileren automatisch wanneer bepaalde concentraties fijnstof of vocht worden overschreden. Daardoor blijft de lucht schoon en de energierekening laag. 

Voorkom oververhitting

Aan de BENG-indicatoren is een comforteis toegevoegd, TOjuli. TOjuli stelt maximumeisen aan de opwarming van de woning in de zomer door zonlicht: 

  • Woningen met een actieve koeling - zoals airconditioning - voldoen aan deze comforteis. De energie voor koeling heeft echter wel invloed op BENG 1.
  • Bij woningen zonder actieve koeling moeten extra maatregelen getroffen worden. Denk aan zonwering door overstekken en zomernachtventilatie.

Gezondheid

Vaak wordt er bij luchtverontreiniging naar buiten gekeken. Drukke kruispunten, snelwegen en fabrieken zorgen voor uitstoot van veel gassen. Maar in huis is de mens de grootste luchtvervuiler. Om een idee te geven: een mens produceert per uur ongeveer 30 gram vocht en 32 liter CO2. Bij inspanning zijn deze getallen veel hoger.

Een huis dat alleen geïsoleerd en verwarmd wordt, is ongezond. Er ontstaat schimmelvorming en bewoners krijgen last van concentratieproblemen, vermoeidheid en luchtwegklachten. Daarom is ventileren zo belangrijk.

Concentraties CO2 en fijnstof

In een gemiddeld huis zijn de concentraties CO2 en fijnstof vaak veel hoger dan buiten. De concentratie fijnstof in de Nederlandse buitenlucht bedraagt ca. 430 ppm, in gebouwen is een dubbele concentratie geen uitzondering. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt voor woningen geen eisen aan de concentraties fijnstof en CO2; in Nederland wordt de ventilatiebehoefte berekend op basis van het aantal kubieke meters. Voor woningen wordt echter wel vaak een grenswaarde aangehouden van 1.200 ppm en vraaggestuurde ventilatie-units zijn zo afgesteld dat ze meestal ‘optoeren’ bij grenswaarden van 800 ppm.

Veelgestelde vragen over BENG

BENG bevat strikte eisen, die zijn onderverdeeld in drie indicatoren: BENG 1, 2 en 3.

BENG 1 stelt een grens aan de hoeveelheid energie voor verwarming en koeling van een gebouw. Dat wordt berekend per vierkante meter gebruiksoppervlak, per jaar. Om hieraan te voldoen moeten gebouwen bijvoorbeeld compact, luchtdicht en goed geïsoleerd zijn.

BENG 2 bepaalt de hoeveelheid fossiele brandstof die een gebouw maximaal mag gebruiken voor verwarming, koeling, warm water en ventilering. Als een gebouw zelf duurzame energie opwerkt bijvoorbeeld door zonnepanelen kan dat worden afgetrokken van het totaal.

BENG 3 houdt in dat ieder gebouw minimaal een bepaald percentage van het totale energieverbruik moet duurzaam moet opwekken. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler.

BENG is de afkorting voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle nieuwbouw dat vergunningsaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Deze eisen komen voort uit het Energieakkoord en uit de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) van de Europese Unie. Het doel van BENG is om de CO2-uitstoot van gebouwen terug te dringen.

De energieadviseur controleert of constructies voldoen aan de BENG-eisen, en de kwaliteitsborger toetst de bouwkwaliteit aan de Wkb-eisen. De kwaliteitsborger houdt zich bezig met het algehele proces, en ziet erop toe dat de verwachtingen – zoals een veilig huis – worden waargemaakt. De energieadviseur is er als een soort extra check op een specifiek onderdeel dat in de bouw tegenwoordig heel belangrijk is: duurzaamheid. Dus de energieadviseur kijkt of de juiste systemen aanwezig zijn (zoals goede zonnepanelen en radiatoren), maar houdt zich niet bezig met de vraag of het ook goed werkt. Dat is de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsborger.

BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Vergunningsaanvragen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. BENG is onderverdeeld in drie indicatoren: BENG 1, 2 en 3.

BENG 1 stelt een grens aan de hoeveelheid energie voor verwarming en koeling van een gebouw.
BENG 2 bepaalt de hoeveelheid fossiele brandstof die een gebouw maximaal mag gebruiken voor verwarming, koeling, warm water en ventilering.
BENG 3 stelt dat elk gebouw minimaal een bepaald percentage van het totale energieverbruik duurzaam moet opwekken.
Voorbeeld van een volledig Air Excellent luchtverdeelsysteem

Air Excellent: één systeem voor de ventilatie

In grote lijnen zijn er vier ventilatiesystemen. Meest gebruikt zijn systeem C (automatische luchtafvoer) en systeem D (balansventilatie). Om te voldoen aan de BENG-eisen wordt balansventilatie steeds vaker ingezet, maar tegenwoordig zijn er ook vraaggestuurde C-systemen die heel efficiënt ventileren.

Het Air Excellent luchtverdeelsysteem is geschikt voor luchtaanvoer en -afvoer en heeft een luchtverdeelkast. Met één systeem kan je de volledige luchtverdeling realiseren. De luchtverdeelkast vereenvoudigt het ontwerp en - voor de bewoners erg prettig - voorkomt geluidsoverdracht.

Meer informatie over ventilatie vind je hier

Kennisdocumenten

Kennisdocumenten

Wil jij je onderscheiden op basis van kennis en kwaliteit? Vraag de kennisdocumenten van Ubbink dan aan door hier te klikken.

Lees meer
4 ventilatietips voor jouw klant

4 ventilatietips voor jouw klant

We zitten nu in een seizoen, waarin we veel binnen zijn. Een gezond binnenklimaat, waarbij er voldoende geventileerd wordt, is dan belangrijk! Welke ventilatietips kun je jouw klant geven? En waar gaat het vaak mis? Wij geven je 4 tips.

Lees meer
Air Excellent configurator

Air Excellent configurator

Met de Air Excellent configurator bereken je eenvoudig de ventilatiebehoefte voor een hele woning. Start hier je berekening.

Lees meer
Verwarmen, koelen en ventileren met één slim systeem

Verwarmen, koelen en ventileren met één slim systeem

Frisse lucht, verwarming en koeling in één. Dit bestaat al langer, maar is vaak erg kostbaar en arbeidsintensief. Dat moet anders kunnen, dacht oud-installateur Ruud Megens. Hij ontwikkelde TriX Comfort: een betaalbare klimaatvloer die slim gebruikmaakt van de beschikbare warme en koele lucht – mede dankzij de toepassing van het Air Excellent luchtverdeelsysteem van Ubbink.

Lees meer
Kostenvergelijking Air Excellent

Kostenvergelijking Air Excellent

Air Excellent duur? Nee dus! Bespaar tot wel € 500,00 per woning. Vraag de kostenvergelijkingen aan, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Lees meer