Wet en regelgeving

Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking. Om bedrijven de kans te bieden zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving en de CO-certificering te behalen, is een overgangsperiode ingesteld. Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven en vakbekwame monteurs werken aan de cv-installatie, de ketel, luchttoevoer en rookgasafvoer.

Monteurs moeten beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO, bedrijven over een BRL-certificaat. Daarnaast komt er een meldingsplicht voor onveilige installaties.

Iedereen die de cv-installatie inspecteert, installeert en onderhoudt moet in het bezit van een Bewijs van Vakmanschap CO. Wie daar niet aan voldoet is na 1 april 2023 strafbaar.

Een man die een presentatie geeft aan een publiek tijdens een product training over rookgasafvoersystemen

Aanleiding Gasketelwet

Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid was de aanleiding om de eisen voor het werken met gasketels flink aan te scherpen. Uit dat onderzoek bleek dat 46% van de koolmonoxide-ongevallen direct verband hielden met de cv-installatie, met tientallen doden tot gevolg. Opvallende conclusie in het rapport was dat bij het merendeel van de ongelukken de ketel goed onderhouden was en dat onveilige situaties ontstonden door onkundige aanleg en reparaties. Soms ook door de bewoners zelf.

Doel van de Gasketelwet is om het aantal ongevallen door koolmonoxide tegen te gaan. De certificeringsregeling voor gasgestookte installaties is een paragraaf in het Bouwbesluit 2012 en - vanaf 2022 - onderdeel van de het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

CO-certificering

De certificeringsplicht geldt voor monteurs en installatiebedrijven:

 • Installatiemonteurs ontvangen een Bewijs van Vakmanschap CO door het goed afleggen van een theorie- en praktijkexamen. Dit is een persoonlijk bewijs.
 • Bedrijven moeten een officieel geaccrediteerd BRL 6000-25 certificaat behalen.

Eisen voor certificering monteurs

Monteurs ontvangen een Bewijs van Vakmanschap CO wanneer zij:

 • Alle noodzakelijke vakmatige handelingen kunnen verrichten.
 • Inzicht hebben in de keten van factoren en oorzaken.
 • Inzicht hebben in de prestaties van de gehele installatie waaronder omgevingsaspecten.
 • Bekend zijn met ventilatie, luchttoevoer en rookgasafvoer-principes en gebruiksadviezen kunnen geven.
 • Bekwaam zijn om CO-melders te plaatsen en testen.

Eisen voor certificering bedrijven

Bedrijven die werken aan verbrandingstoestellen met een nominaal vermogen tot 100 kW moeten zich laten certificeren voor één of meer van de volgende deelgebieden:

 • Het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
 • Het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
 • Het uitvoeren van onderhoud aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen.
 • Het inbedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3.
 • Gecertificeerde installateurs en bedrijven komen in een database, zodat de consument kan nagaan of de installateur alle vereiste papieren heeft.

Overgangsregeling

Monteurs en bedrijven hebben tijdens de overgangsperiode de tijd om zich te certificeren. Dat betekent dat zij vanaf 1 april 2023 moeten beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO of een CO-certificering. Beschik je niet over de vereiste papieren én sleutel je aan de gasverbrandingsinstallatie dan ben je strafbaar. Dat geldt ook voor particulieren.

Ben je voor 1 oktober 2020 getoetst en geslaagd voor het vakmanschap CO, dan krijg je een eenmalige verlenging van het vakbekwaamheidsbewijs. Dit bewijs blijft geldig tot 1 oktober 2025. Monteurs ontvangen een aangepast Bewijs van Vakmanschap, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.

Meldingsplicht onveilige installaties

Naast de certificering komt er een meldingsplicht voor onveilige installaties. De installatie is onveilig als er hogere concentraties dan 20 ppm gemeten worden in de opstellingsruimte. Ketels die te hoge percentages koolmonoxide uitstoten, moeten worden uitgeschakeld en gemeld worden.

Zijn de werkzaamheden aan de gasketel, luchttoevoer en rookgasafvoer afgerond, dan mag de installatie weer in gebruik genomen worden, mits:

 • de CO-concentratie in de opstellingsruimte onder de 5 ppm is; en
 • de hoeveelheid koolmonoxide in de verbandingsgassen – in een gesloten toestel – niet boven de 400 ppm uitkomt; of
 • de hoeveelheid koolmonoxide bij een open toestel met afvoer niet boven de 200 ppm uitkomt.

Rookgasafvoer

Voor het functioneren van de cv-ketel zijn de aan- en afvoer van essentieel belang. De eisen die aan de rookgasafvoer worden gesteld zijn beschreven in NEN 7203. Het nieuwe beugelen is opgenomen in de NPR 3378-46. Waar jij rekening mee moet houden ten aanzien van rookgasafvoer, hebben we beschreven in het kennisdocument Rookgasafvoer.

Veelgestelde vragen over de Gasketelwet

De <a href="/nl/kennisbank/wet-en-regelgeving/gasketelwet-alleen-kundige-handen-aan-de-gasketel-en-rookgasafvoer/">Gasketelwet</a> is aangenomen op 1 oktober 2020. Om bedrijven de kans te bieden zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving en de CO certificering te behalen, is een overgangsperiode ingesteld. Deze was in eerste instantie bedoeld voor 1,5 jaar, maar is eind 2022 opnieuw verlengd tot 1 april 2023. Deze periode is ook gebruikt om instellingen aan te wijzen waar bedrijven zich kunnen laten certificeren.

De InstallQ BRL 6000-25 is vooral handig als je als bedrijf ook andere BRL 6000- certificeringen hebt. Het certificeringstraject van de Kiwa BRL K25000 is daarentegen wat compacter. Daardoor is deze wat praktischer voor kleinere installatiebedrijven.

De <a href="/nl/kennisbank/wet-en-regelgeving/gasketelwet-alleen-kundige-handen-aan-de-gasketel-en-rookgasafvoer/">Gasketelwet </a>volgt op het rapport &lsquo;Koolmonoxide Onderschat en onbegrepen gevaar&rsquo; van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit november 2015. Daaruit bleek dat veel ongevallen met koolmonoxide worden veroorzaakt door het handelen of nalaten van handelen door installateurs. Ook is gebleken dat bestaande certificaten en erkenningen onvoldoende garantie bieden voor professionele aanleg en veilig onderhoud.

De <a href="/nl/kennisbank/wet-en-regelgeving/gasketelwet-alleen-kundige-handen-aan-de-gasketel-en-rookgasafvoer/">Gasketelwet</a> stelt eisen aan de vakbekwaamheid van cv-monteurs en installatiebedrijven, die verwarmingsketels plaatsen, repareren en onderhouden. Monteurs moeten zowel een theorie- als praktijkexamen doen. Bedrijven moeten zich certificeren.<br /> <br /> Op 1 oktober 2020 is de Gasketelwet aangenomen. De wet is ingevoerd om het aantal incidenten met koolmonoxide te verminderen. Op 1 april 2023 moet je als installatie- en/of servicebedrijf de juiste bedrijfscertificatie (CO-certificering) hebben.<br /> Installatie- en servicemonteurs moeten vanaf dat moment een Bewijs van Vakmanschap CO in bezit hebben.<br /> <br /> Vanaf 1 januari 2023 is er ook een online register te vinden van <a href="https://www.tlokb.nl/register-gasverbrandingsinstallaties" target="_blank">alle gecertificeerde bedrijven</a>. Deze mogen ook een beeldmerk gebruiken, zodat zij herkenbaar zijn als CO-gecertificeerd bedrijf.

In totaal zijn er drie certificeringstrajecten. Voor het werk aan cv-ketels zijn er twee: de BRL 6000-25 (van InstallQ) en beoordelingsrichtlijn BRL K25000 Certificering preventie koolmonoxide (van Kiwa). Voor monteurs die werken aan gashaarden en kachels is er de NHK 01-2020/01.
Kom in contact!

Heb je een vraag, of wil je meer weten over onze oplossingen of producten? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Meer informatie over de Gasketelwet

Een veilige rookgasafvoer; 5 handige tips!

Een veilige rookgasafvoer; 5 handige tips!

Over de nieuwe Gasketelwet is al veel geschreven. Om koolmonoxidevergiftiging tegen te gaan, is een veilige rookgasafvoer van levensbelang. Maar wat zijn de voorschriften en waar moet je op letten? Wij geven je 5 tips!

Lees meer
Waarom 'het nieuwe beugelen' vanaf 2023 verplicht is

Waarom 'het nieuwe beugelen' vanaf 2023 verplicht is

Voor de plaatsing, het onderhoud of de reparatie van gasgestookte cv-installaties is vanaf januari 2023 de CO certificering verplicht. Eén van de onderdelen van de opleiding voor installateurs is het ‘nieuwe beugelen’, waarmee rookgasafvoersystemen op een veilige manier worden gemonteerd.

Lees meer
Kennisdocumenten

Kennisdocumenten

Wil jij je onderscheiden op basis van kennis en kwaliteit? Vraag de kennisdocumenten van Ubbink dan aan door hier te klikken.

Lees meer
Concentrisch verlengsysteem Push-Fit

Concentrisch verlengsysteem Push-Fit

Met het Push-Fit systeem hoef je de buizen uitsluitend in elkaar te schuiven voor een perfecte verbinding en afdichting. Het systeem is voorzien van afstandhouders en een geleidingsring, zodat de insteek altijd correct is. Je hebt geen smeermiddelen nodig om de buizen in elkaar te schuiven.

Lees meer
Brochures

Brochures

Vraag eenvoudig en snel de gewenste brochures aan.

Lees meer