Blog

Een veilige rookgasafvoer; 5 handige tips!

Over de nieuwe Gasketelwet is al veel geschreven. Om koolmonoxidevergiftiging tegen te gaan, is een veilige rookgasafvoer van levensbelang. Maar wat zijn de voorschriften en waar moet je op letten? Wij geven je 5 tips!

Een-veilige-rookgasafvoer-5-handige-tips

1. Voldoende beugels 

Het blijft altijd een discussiepunt. Er wordt vaak gezegd dat wij voor de bevestiging van de rookgasafvoer te veel beugels voorschrijven. Maar dat is de richtlijn. Op het moment dat een ketel in bedrijf gaat, kan er een bepaalde druk op het afvoerkanaal ontstaan. Door temperatuurverschillen zullen de rookgasbuizen uitzetten en weer krimpen. Ze zijn dus in beweging. Om te voorkomen dat de buizen daardoor uitzakken en dat er lekkages ontstaan, is het belangrijk om voldoende te beugelen. Wij schrijven in het algemeen voor om bij elk verbindingselement een beugel toe te passen. Daarnaast is de vuistregel verticaal minimaal elke 2 meter een beugel en horizontaal en diagonaal elke meter. Wel kun je een misschien een aantal beugels besparen, door goed na te denken over de plek waar je de ketel plaatst. En door slim gebruik te maken van zo min mogelijk verlengmateriaal.

2. Condenswater

Verder is het belangrijk dat het afschot altijd naar de ketel toeloopt. Dus dat je een lichte helling gebruikt vanaf de dakdoorvoer naar de ketel toe. Het condenswater loopt zo altijd terug naar de ketel. Je voorkomt daarmee dat het condenswater, wat agressief kan zijn door de zuurgraad, opdroogt in de afvoerbuis. Hoewel onze haakse bocht al aangepast is op het gewenste afschot, is dit bij een 45 graden bocht vanzelfsprekend nog beter gewaarborgd. Wanneer je de ruimte hebt, pas je deze dus toe.

Houd verder voor het afschot bij een rookgasafvoer een helling aan van 3 graden. Dat is grofweg 5 centimeter per meter. Het komt nog vaak voor dat er onterecht een hellingsgraad van 1 graad wordt toegepast. Maar dat is het afschot voor binnen riolering. Dat wordt ten onrechte nog wel eens met elkaar verward.

3. Vervang echt alles

Ander belangrijk punt is om bij het plaatsen van een nieuwe ketel altijd de rookgasafvoer te vernieuwen, zoals staat beschreven in NPR 3378. Rookgasafvoerfabrikanten geven aan dat dit materiaal een ketelleven meegaat. Zelfs als een ketel vroegtijdig stuk gaat, is het heel lastig aan te tonen of de oude rookgasafvoer nog een extra periode goed blijft. De vuistregel is daarom om deze gewoon te vervangen. Dan weet je zeker dat alles weer veilig is.

4. Dossier opbouwen

In het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt het belangrijk om bij het installeren van een ketel met rookgasafvoer per klant een dossier op te bouwen. Als aannemer en installateur moet je vanaf 2024 aantonen dat je volgens de voorschriften hebt gewerkt. En dat geldt dus ook voor de rookgasafvoer. Maak er na de installatie ook altijd voor de zekerheid foto’s van.

5. Toolboxmeeting

Samen met mijn collega’s geef ik regelmatig toolboxmeetings voor installatiebedrijven op het gebied van rookgasafvoer. We beginnen dan altijd met een paar slechte voorbeelden en leggen dan uit hoe het wel moet. Deze toolboxmeetings worden op locatie gegeven. Daarnaast is het ook mogelijk om via Microsoft Teams een toolboxmeeting te volgen.


Bob Peters
Sales Manager Installatie

fysieke versie van het kennisdocument energie

Kennisdocument Rookgasafvoersystemen

Wettelijke eisen aan de rookgasafvoer

Aantoonbaar vakmanschap leveren wordt steeds belangrijker. Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking en in 2024 krijg je te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zowel aan de materialen, het ontwerp, de uitvoering, de monteur, het installatiebedrijf als de prestaties van verwarmingssystemen worden eisen gesteld. Dat is met een reden. Veilige cv-installaties zijn een prioriteit en iedere koolmonoxide ongeval is er één te veel.

Contact

Heb je een vraag, of wil je meer weten over het project, onze oplossingen of producten? Neem contact op met Bob Peters, Sales Manager Installatie. Hij helpt je graag verder.

Neem contact op
Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking. Om bedrijven de kans te bieden zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving en de CO-certificering te behalen, is een overgangsperiode ingesteld. Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven en vakbekwame monteurs werken aan de cv-installatie, de ketel, luchttoevoer en rookgasafvoer.

Lees meer
Wettelijke vereisten rookgasafvoersystemen

Wettelijke vereisten rookgasafvoersystemen

Veiligheid staat voorop. De veiligheid van de klant is de verantwoordelijkheid van de installateur. De wetgever en branche zijn daar duidelijk over en hebben de vereisten vastgelegd in wetten, normen en praktijkrichtlijnen. Er zijn Europese wetten, denk aan het CE-keur. Wetten en normen op nationaal niveau zijn vastgelegd in bijvoorbeeld het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de Gasketelwet en de NEN-normen. De vertaling naar de praktijk word omschreven in de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR).

Lees meer
Veilige Rookgasafvoer

Veilige Rookgasafvoer

Het rookgasafvoersysteem is essentieel voor het goed functioneren van de 7 miljoen cv-ketels die Nederland telt. Rookgassen moeten veilig worden afgevoerd. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen én voor het optimaal functioneren van de cv-ketel. Als installateur ben jij daar verantwoordelijk voor. Niet alleen moreel, ook wettelijk. In de Gasketelwet is geregeld dat alleen kundige handen de gasketel mogen plaatsen en onderhouden. Met als doel het terugdringen van het aantal koolmonoxide-ongevallen.

Lees meer