Wet en regelgeving

Wettelijke vereisten rookgasafvoersystemen

Veiligheid staat voorop. De veiligheid van de klant is de verantwoordelijkheid van de installateur. De wetgever en branche zijn daar duidelijk over en hebben de vereisten vastgelegd in wetten, normen en praktijkrichtlijnen. Er zijn Europese wetten, denk aan het CE-keur. Wetten en normen op nationaal niveau zijn vastgelegd in bijvoorbeeld het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de Gasketelwet en de NEN-normen. De vertaling naar de praktijk word omschreven in de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR).

Veiligheid staat voorop

De Ubbink Rolux rookgasafvoersystemen voldoen aan alle nationale en internationale normen, eisen en richtlijnen. Bij de ontwikkeling van onze rookgasafvoersystemen staat de veiligheid van de eindgebruiker voorop. Dit garanderen we door een kwalitatief hoogwaardig systeem te leveren, dat eenvoudig op de juiste manier te installeren is. 

CE-keur

Alle rookgasafvoersystemen moeten voldoen aan de Europese eisen. Voor kunststof rookgasafvoersystemen is de EN 14471 van toepassing. Uiteraard zijn alle Ubbink rookgasafvoersystemen gecertificeerd.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Het Bbl, afdeling 2.2.8 (Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht ) schrijft voor dat een verbrandingstoestel zodanige voorzieningen heeft voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat de gezondheid en de kwaliteit van de binnenklimaat gewaarborgd zijn. Belangrijk is dat er geen onvolledige verbranding plaatsvindt door onvoldoende toevoer van verbrandingslucht én vrijkomende dampen. Gassen en fijne vaste deeltjes moeten naar buiten worden afgevoerd.

NPR

Praktische aanwijzingen voor een juiste installatie worden weergegeven in de Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR). In deze brancherichtlijnen staat de veiligheid van de gebruiker en bewoner voorop, zoals omschreven in de NPR 3378-45 en NPR3378-46

Rogafa

Het Rogafa Beugeladvies (‘het nieuwe beugelen’) is opgenomen in de NPR 3378-46. Rogafa is de Vereniging van Nederlandse Fabrieken van Gasafvoerleidingsystemen. In het Beugeladvies staat de beste manier omschreven om een goed functionerend en veilig rookgasafvoersysteem te realiseren. Tevens wordt er op aangedrongen te kiezen voor de meest veilige, concentrische rookgasafvoersystemen.

Gasketelwet

De Gasketelwet regelt dat alleen ‘kundige’ (gecertificeerde) handen gasketelsystemen mogen plaatsen en onderhouden. Omdat de toe- en afvoerkanalen onderdelen zijn van het systeem mag het onderhoud en de installatie daarvan uitsluitend uitgevoerd worden door gecertificeerde installateurs en installatiebedrijven. Ben jij niet gecertificeerd en werk je aan een gasketelsysteem, dan ben je strafbaar. Dit geldt ook voor particulieren.

Een rookgasafvoersysteem gaat één ‘ketelleven’ mee

Sinds 2017 is in de NPR 3378-45 voorgeschreven dat bij iedere vervanging van de cv-ketel het rookgaskanaal vervangen moet worden. Ook als een verwarmingstoestel voortijdig vervangen wordt, bijvoorbeeld door een defect, raden we aan om het rookgaskanaal te vervangen! Wanneer een VR verwarmingstoestel (niet condenserend) wordt vervangen door een HR verwarmingstoestel (condenserend) moet altijd het afvoersysteem worden vervangen. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vergroot de aansprakelijkheid van de aannemer en installateur. Zij zullen met een zorgvuldig samengesteld opleverdossier moeten aantonen dat ze kwalitatief goed werk hebben geleverd. In drie fasen wordt het werk getoetst: in de ontwerpfase, tijdens de werkzaamheden én voor oplevering controleert de kwaliteitsborger het functioneren van de woning en de systemen.

Installateur die een rookgaskanaal van een RGA systeem monteert

Eisen voor rookgasafvoersystemen

De eisen die gesteld worden aan het rookgasafvoersysteem en de verwerking zijn omschreven in:

 • EN 14471
 • NEN 2757-1 en 2
 • NPR 3378
 • Installatievoorschriften

EN 14471

EN 14471 is de norm op basis waarvan een systeem gecertificeerd wordt. Kanalen en pijpen worden door leveranciers uitgebreid getest op:

 • luchtdichtheid
 • thermische belasting
 • druksterkte

 EN 14471 stelt daarnaast eisen aan de installatie. Zoals:

 • Er mogen geen verschillende materialen in het afvoerleidingsysteem worden toegepast
 • De leidingen moeten van dezelfde fabrikant zijn
 • Om stilstaand condens in het afvoersysteem te voorkomen moet het afschot minimaal 3°, 50 mm per meter, bedragen

NEN 2757-1 en NEN 2757-2

In de norm NEN 2757 is de berekening van het systeem, de verdunning en de hinder voor de  omgeving beschreven. Deel 1 geldt voor toestellen tot 130KW, Deel 2 voor toestellen boven 130Kw en CLV’s.

NPR 3378

Aanwijzingen voor de installateur en de voorschrijver voor het correct installeren van verwarmingsinstallaties en rookgasafvoermateriaal zijn omschreven in de praktijkrichtlijn NPR 3378.
 
Hierin is ook het Rogafa beugeladvies, ‘Het nieuwe beugelen’ opgenomen. Beschreven zijn de minimale kwaliteitseisen voor montage, maar ook aspecten als:

 • Hou je aan het installatievoorschrift van de fabrikant
 • Gebruik door de fabrikant voorgeschreven glijmiddel of water

Installatievoorschriften Ubbink Rolux

Het installatievoorschrift van de Ubbink Rolux rookgasafvoersystemen bevat alle informatie en aanwijzingen die gelden voor het goed en veilig installeren van onze systemen. De voorschriften worden continu aangepast naar de laatste stand van de techniek en regelgeving.

Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking. Om bedrijven de kans te bieden zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving en de CO-certificering te behalen, is een overgangsperiode ingesteld. Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven en vakbekwame monteurs werken aan de cv-installatie, de ketel, luchttoevoer en rookgasafvoer.

Lees meer
Veilige Rookgasafvoer

Veilige Rookgasafvoer

Het rookgasafvoersysteem is essentieel voor het goed functioneren van de 7 miljoen cv-ketels die Nederland telt. Rookgassen moeten veilig worden afgevoerd. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen én voor het optimaal functioneren van de cv-ketel. Als installateur ben jij daar verantwoordelijk voor. Niet alleen moreel, ook wettelijk. In de Gasketelwet is geregeld dat alleen kundige handen de gasketel mogen plaatsen en onderhouden. Met als doel het terugdringen van het aantal koolmonoxide-ongevallen.

Lees meer
Waarom 'het nieuwe beugelen' vanaf 2023 verplicht is

Waarom 'het nieuwe beugelen' vanaf 2023 verplicht is

Voor de plaatsing, het onderhoud of de reparatie van gasgestookte cv-installaties is vanaf januari 2023 de CO certificering verplicht. Eén van de onderdelen van de opleiding voor installateurs is het ‘nieuwe beugelen’, waarmee rookgasafvoersystemen op een veilige manier worden gemonteerd.

Lees meer