Blog

Waarom 'het nieuwe beugelen' vanaf 2023 verplicht is

Voor de plaatsing, het onderhoud of de reparatie van gasgestookte cv-installaties is vanaf januari 2023 de CO certificering verplicht. Eén van de onderdelen van de opleiding voor installateurs is het ‘nieuwe beugelen’, waarmee rookgasafvoersystemen op een veilige manier worden gemonteerd.

Waarom-het-nieuwe-beugelen-vanaf-2023-verplicht-is_1

De energietransitie is in volle gang. Steeds meer (nieuwbouw)huizen worden op een duurzame manier verwarmd, bijvoorbeeld met warmtepompen. Tegelijkertijd wordt nog altijd meer dan 90 procent van de woningen in Nederland verwarmd met gas. Installateurs plaatsen daarom per jaar nog meer dan 400.000 cv-ketels. En vervang je een ketel, dan moet ook het rookgasafvoersysteem vervangen worden. 

Afvoersystemen voor rookgas werden vroeger vooral van metaal of aluminium gemaakt. In 2009 heeft Ubbink kunststof systemen geïntroduceerd. Daar hoorde ook een eigen instructie bij voor een veilige montage. Nadat de concurrenten waren gevolgd met kunststofsystemen, concludeerde brancheorganisatie Rogafa dat de kans op fouten groter was geworden door alle verschillen in montage instructies. 

In 2012 is daarom een gezamenlijke instructie opgesteld voor het veilig bevestigen van rookgasafvoersystemen met een diameter van 60 tot 110 millimeter. Dit is het ‘nieuwe beugelen’ gaan heten. Vanaf 1 januari 2023 is deze beugelinstructie een vast onderdeel van de nieuwe wettelijk verplichte opleiding (CO certificering) die installateurs moeten volgen.

“Per systeem is er een checklist waar aan moet worden voldaan”, zegt Jan Willem van Boven, Sales Manager Installatie van Ubbink. “Er staat bijvoorbeeld waar en hoe vaak je moet beugelen. En dat je geen materialen en fabrikanten mag mengen.” 

Sinds de gezamenlijke instructie in 2012 is opgesteld, heeft Ubbink veel aandacht besteed aan voorlichting over goed beugelen. Dat is namelijk essentieel voor een veilig rookgasafvoersysteem. “Door het systeem te beugelen kan dat niet uit elkaar raken”, vertelt Van Boven. “Kunststof zet uit als het warmer wordt en krimpt als het afkoelt. Na een tijd ontstaat het risico dat daardoor de verbindingen loslaten. Daarom moet elke verbinding gebeugeld worden. Zo kan er geen lekkage van rookgassen en koolmonoxide ontstaan.”

Naast de voorlichtingscampagnes over beugelen en concentrische systemen (die veiliger zijn door het buis-in-buis-principe) heeft Ubbink ook eigen montagebeugels op de markt gebracht. Hiermee kun je makkelijk, veilig en snel beugelen. Dit waren de eerste montagebeugels met de bevestiging aan de zijkant, zodat bestaande rookgasafvoersystemen ook achteraf gemonteerd kunnen worden.

“Je hoeft als installateur dus niet alles weer weg te halen als je het systeem op maat hebt gemaakt om de beugels aan te brengen”, zegt Van Boven. “Dat scheelt enorm veel tijd. We hebben daar ook een VSK Award voor gewonnen.” 

fysieke versie van het kennisdocument energie

Kennisdocument Rookgasafvoersystemen

Wettelijke eisen aan de rookgasafvoer

Aantoonbaar vakmanschap leveren wordt steeds belangrijker. Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking en in 2024 krijg je te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Zowel aan de materialen, het ontwerp, de uitvoering, de monteur, het installatiebedrijf als de prestaties van verwarmingssystemen worden eisen gesteld. Dat is met een reden. Veilige cv-installaties zijn een prioriteit en iedere koolmonoxide ongeval is er één te veel.

Gerelateerde pagina's

Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Gasketelwet: alleen kundige handen aan de gasketel en rookgasafvoer

Op 1 oktober 2020 trad de Gasketelwet in werking. Om bedrijven de kans te bieden zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving en de CO-certificering te behalen, is een overgangsperiode ingesteld. Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven en vakbekwame monteurs werken aan de cv-installatie, de ketel, luchttoevoer en rookgasafvoer.

Lees meer
Veilige Rookgasafvoer

Veilige Rookgasafvoer

Het rookgasafvoersysteem is essentieel voor het goed functioneren van de 7 miljoen cv-ketels die Nederland telt. Rookgassen moeten veilig worden afgevoerd. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen én voor het optimaal functioneren van de cv-ketel. Als installateur ben jij daar verantwoordelijk voor. Niet alleen moreel, ook wettelijk. In de Gasketelwet is geregeld dat alleen kundige handen de gasketel mogen plaatsen en onderhouden. Met als doel het terugdringen van het aantal koolmonoxide-ongevallen.

Lees meer
Concentrisch verlengsysteem Push-Fit

Concentrisch verlengsysteem Push-Fit

Met het Push-Fit systeem hoef je de buizen uitsluitend in elkaar te schuiven voor een perfecte verbinding en afdichting. Het systeem is voorzien van afstandhouders en een geleidingsring, zodat de insteek altijd correct is. Je hebt geen smeermiddelen nodig om de buizen in elkaar te schuiven.

Lees meer
Brochures

Brochures

Vraag eenvoudig en snel de gewenste brochures aan.

Lees meer
Kennisdocumenten

Kennisdocumenten

Wil jij je onderscheiden op basis van kennis en kwaliteit? Vraag de kennisdocumenten van Ubbink dan aan door hier te klikken.

Lees meer