De Ventus-Valetis combinatie
Campagnes

De Ventus-Valetis combinatie

In 2023 zijn er 55.000 bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven. Om aan de BENG-eisen te voldoen betekent dat ook dat er 110.000 dakdoorvoeren voor de ventilatie afgelopen jaar gemaakt zijn. De combinatie van de luchttoevoer Ventus en luchtafvoer Valetis gooit daarbij hoge ogen. Door de praktische verwerking en ruimtebesparing binnenshuis, omdat het energiedak beter presteert, maar ook omdat het dakontwerp een stuk eenvoudiger wordt.

De logische WTW combinatie

Een efficiënt en goed presterend dak realiseren is niet inspelen op een vraag, het is voldoen aan de gestelde eisen! In een notendop zijn er een paar zaken waar je rekening mee moet houden: de constructie, de isolatiewaarden van het dak, de lucht- en waterdichtheid van het dak, de aansluitingen en doorvoeren én een maximaal renderende energieopwekking. Wat in één zin is samengevat, vergt echter veel ontwerpvaardigheden, oplossingsgerichtheid en kunde van de mensen die het dak opgaan.

Iedere (energie)component op het dak stelt specifieke eisen. De luchttoevoer mag niet naast de ontspanningsleiding van de riolering of de ventilatieluchtafvoer geplaatst worden. Terwijl je bij zonnepanelen schaduw wilt voorkomen. Daarnaast moet je bij het ontwerp rekening houden met de schacht, muren en kamers binnenshuis. En juist daar, waar installateurs en bouwers elkaar tegenkomen, maakt de combinatie Ventus-Valetis het onderscheid.

Ventus-Valetis combinatie

Voor zowel de luchttoevoer Ventus als luchtafvoer Valetis geldt dat de doorvoeren loodrecht door het dak geplaatst worden. Fijn voor de installateur die een rond gat in het dak maakt in plaats van een ovaal. Bovendien is het gat kleiner en exacter (lucht- en waterdicht) af te werken. Maar ook binnenshuis bieden deze haakse doorvoeren voordelen. Zo kan het leidingwerk tegen het dak geplaatst worden en neemt het minder ruimte in.

Daarnaast bewijzen de Ventus en Valetis hun klasse op het dak. Tijdwinst wordt geboekt door de ronde doorvoeren én de traploze instelling van de Ventus. Terwijl de Valetis de helling van het dak volgt. Door de beperkte opbouwhoogte - slechts 140 mm – voorkom je met het Valetis-luchtafvoersysteem schaduwen op de zonnepanelen. Én voor de Valetis is bijna overal op het hellende dak plaats, wat het ontwerp voor zowel binnen als buiten vereenvoudigd.

Dat maakt de keuze voor de Valetis-Ventus combinatie niet alleen heel logisch, maar ook bijzonder renderend.

Montage video's Ventus en Valetis

Verdunningsfactor

De locaties van de toe- en afvoer dakdoorvoeren zijn belangrijk. Hou rekening met een minimale afstand tussen verschillende doorvoeren; de ontluchtingsleiding van het riool, de rookgasafvoer en de dakdoorvoer voor de ventilatie. De verdunningsfactor is een maat voor de kwaliteit van de toegevoerde lucht (NEN 1087). Bij een verdunningsfactor 0,01 komt niet meer dan 1% van de verontreinigde lucht in de verse lucht terecht. De verdunningsfactor wordt berekend uit de afstand tussen de uitmonding van een ventilatie- of rookgasafvoer en de inlaat van de ventilatietoevoervoorzieningen. 

Wil je weten welke eisen er worden gesteld aan de verdunningsfactor? En hoe je de verdunningsfactor kan berekenen? Dat lees je in het kennisdocument Dak.

Ventus-Valetis combinatie

Blog

Ventus en Valetis zorgen samen voor minder gepuzzel op het dak bij balansventilatie

Met de Valetis heeft Ubbink onlangs een nieuwe dakdoorvoer voor mechanische luchtafvoer geïntroduceerd. In het geval van balansventilatie (systeem D) vormt de Valetis een mooie combinatie met de Ventus van Ubbink. Daardoor wordt het leggen van de puzzel op het dak een stuk eenvoudiger. Hoe dat precies zit, leggen we graag aan je uit in een blog.

Wijs het dak op met Ubbink

Hoe comfortabel een woning is, wordt op het dak bepaald. Maar dat vergt omdenken. Denk je bij het ontwerp eerst aan de gevel, bij de constructie vanaf het maaiveld … het fundament van de energiehuishouding is het dak. Dat is een andere logica. Een denkwijze die kwaliteit en prestaties bovenaan de lijst zet. En vakmensen laat excelleren.

Word DakWijs met Ubbink

Word DakWijs met Ubbink

Er is geen bouwdeel dat op zoveel fronten moet presteren als het dak. In de basis om beschutting te bieden, maar het dak anno nu laat ook de roadmap naar een duurzame toekomst zien.

Lees meer
Wijs het dak op met Ubbink

Wijs het dak op met Ubbink

Hoe comfortabel een woning is, wordt op het dak bepaald. Maar dat vergt omdenken. Denk je bij het ontwerp eerst aan de gevel, bij de constructie vanaf het maaiveld … het fundament van de energiehuishouding is het dak. Dat is een andere logica. Een denkwijze die kwaliteit en prestaties bovenaan de lijst zet. En vakmensen laat excelleren.

Lees meer
DakWijs: compleet advies voor het hellende dak

DakWijs: compleet advies voor het hellende dak

Er is geen bouwdeel waarin zoveel expertise samenkomt als in de dakconstructie. Bouwtechnische componenten moeten waterdicht, goed geïsoleerd en luchtdicht zijn. De W-installateur is verantwoordelijk voor de rookgasafvoer en de hemelwaterafvoer. En de elektricien zorgt voor een veilige plaatsing van zonnepanelen en de aanvoer van elektriciteit. Ubbink bundelt alle expertise. Het DakWijs advies is een totaaladvies voor het hellende dak, getoetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), waarin alle aspecten zijn meegenomen. Ubbink zoekt alles voor je uit en je ontvangt advies op maat!

Lees meer