Ventilatie

Ventilatiesysteem A

Ventilatiesysteem A is gebaseerd op een natuurlijke luchttoevoer en -afvoer. De lucht komt de woning binnen via roosters, kieren en spleten en verlaat deze ook weer op natuurlijke wijze. Oudere huizen worden vaak natuurlijk geventileerd.

Natuurlijke ventilatie

Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. Het zorgt voor toevoer van verse lucht (zuurstof) en afvoer van CO2, radon, stofdeeltjes, vocht en ongewenste geuren. Gebrekkige ventilatie tast de kwaliteit van lucht aan en kan nadelige gevolgen hebben voor de levensduur van uw woning en de gezondheid van uw bewoners. Onderzoek (TNO en TU Delft) wijst uit dat het slecht is gesteld met de luchtkwaliteit in de gemiddelde woning. Bewoners kunnen ziek worden, astmaklachten en allergieën krijgen, zo constateert de GGD.

MultiVent
Verzamelbeeld-MultiVent-Basis

Oplossingen natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie is een manier van ventileren van een gebouw waarbij géén geforceerde of mechanische ventilatie wordt toegepast. Zowel de aanvoer als de afvoer geschieden op een natuurlijke manier. Het gaat hier dus om systeem A. Ubbink biedt twee verschillende dakdoorvoeren voor natuurlijke ventilatie: de MultiVent Basis en de MultiVent Zolderventilatie. Deze doorvoeren zijn onderdeel van het MultiVent ventilatieprogramma.

Montage video MultiVent

In onze montage video laten we zien hoe je de MultiVent monteert. 

De video voorziet je van veel bruikbare informatie en tips en is een goede voorbereiding wanneer je een product van ons gebruikt. 

Bekijk de montage video's

Kennisdocument-Ventilatie

Kennisdocument Ventilatie

Gezonde en energiezuinige woningen door ventilatie  

Isolatie, verwarming en ventilatie vormen de drie-eenheid die aan de basis staat van duurzame woningen. Vaak wordt het effect van de ventilatie op het energieverbruik over het hoofd gezien, terwijl deze grote invloed heeft. Maar ook een comfortabele en gezonde omgeving kan niet zonder een goed functionerend ventilatiesysteem.