Blog

Aannemer, duik op de VSK eens in de wereld van de installateur

Een optimale samenwerking zorgt voor een optimaal resultaat. Daarom roept Ubbink installateurs op om aannemers deze maand mee te nemen naar de VSK, de installatiebeurs van dinsdag 17 mei tot en met vrijdag 20 mei in Utrecht. Want alleen samen zijn we klaar voor de toekomst.

Voor een goed functionerende woning zijn installatie- en bouwtechniek niet los van elkaar te zien. Toch werken deze twee werelden nog vaak apart van elkaar. Een gemiste kans. Want alleen als we samen slim bouwen, kunnen we duurzame woningen creëren en bijdragen aan een gezonde toekomst.

Bovendien wordt straks met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) iedere aannemer verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit. Ook de installateur, dakdekker en andere gespecialiseerde vakmensen. Voor de wet zijn zij namelijk óók aannemer. En hun kennis is belangrijk voor de hoofdaannemer, die de documenten samenvoegt in het bouwdossier. 

Een goede verbinding tussen de installatie- en bouwwereld is dus cruciaal. “De kracht van de verbetering zit in de samenwerking”, zegt Frank Stuffers, Sales Manager Bouw van Ubbink. “Door samen op te trekken, leer je elkaar kennen en weet je beter wat je van elkaar kunt verwachten. Je bent bovendien beter in staat om zaken te bespreken en elkaar te helpen.”

Vandaar dat Ubbink aannemers oproept om naar de VSK te komen. “Installatietechniek speelt een cruciale rol in de prestatie van een woning”, zegt Stuffers. “De verhouding tussen isoleren, installeren en ventileren bepaalt de prestatie van een woning. Dus daar wil je, zeker met de inwerkingtreding van de Wkb, als aannemer iets van weten. Alleen dan kun je meepraten en houd je grip op de kwaliteit.” 

Ubbink probeert als bouw- en installatiefabrikant al langer de verbinding te leggen tussen de twee werelden. Zo wordt kennis actief gedeeld in kennisdocumenten. Bovendien brengt Ubbink de werelden bij elkaar via de producten. Neem de Ventus, de universele dakdoorvoer voor aan- en afvoer van ventilatielucht. 

De dakdekker zet de Ventus op het dak, binnen gaat de installateur ermee verder. En voor beide vakmensen is goed nagedacht hoe het werk snel, simpel en goed kan worden uitgevoerd. Een dakdoorvoer van het ventilatiesysteem wordt normaal schuin door het hellende dak aangebracht. Dat is niet alleen lastig af te tekenen en te zagen, de dakdoorbreking wordt ook groter en maakt het lastiger om een kwalitatief goede luchtdichte aansluiting te realiseren.

De Ventus gaat daarom haaks door het dak. Er hoeft daardoor ook minder isolatiemateriaal weggehaald te worden. De installateur kan vervolgens de geïsoleerde leidingen eenvoudig langs het dakbeschot beugelen. De Ventus is dus beter voor de luchtdichtheid en bespaart binnenruimte. Het product is bovendien voorzien van BIM-modellen, Stabu-teksten, montagevideo’s en een checklist, zodat je aantoonbaar kwaliteit kunt leveren.

De Ventus is dan ook genomineerd voor de VSK Award in de categorie Installateurszaken. Volgens de jury is het ‘een ogenschijnlijke eenvoudige, maar doordachte doorontwikkeling, waarbij goed is gekeken naar de praktische struikelblokken en waarmee de monteur echt tegemoet wordt getreden’. 

Meer informatie

Waar installateurs en aannemers samenkomen

Waar installateurs en aannemers samenkomen

Installatie- en bouwtechniek zijn niet los van elkaar te zien wanneer je een goed functionerend gebouw wilt realiseren. Technieken komen samen in een gebouw, mensen komen samen op de bouwlocatie. En altijd op een actieve manier! Samen kan namelijk niet zonder werkwoord. Samenwerken, samenbrengen, samenstellen, samenleven … alleen samen bouwen we slim. En alleen met elkaar kunnen we duurzame woningen creëren en bijdragen aan een gezonde toekomst.

Lees meer
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er sneller aan dan je denkt. Vanaf 2023 toetst een kwaliteitsborger het ontwerp, de werkzaamheden en het functioneren van woningen. Waar moet je rekening mee houden? Hoe bewijs jij dat je kwaliteit levert?

Lees meer