Blog

Handig, compact alle kennis op een rij!

De bouw is constant in beweging. Met steeds weer nieuwe regels en wetten. Voor jou als aannemer of installateur is het haast onmogelijk om dit allemaal zelf bij te houden. Maar dat hoeft ook niet. Met onze kennisdocumenten zetten we compact samengevat alles wat jij moet weten over een bepaald onderwerp, inclusief regelgeving, op een rij. Je hoeft er dan niet zelf meer in te duiken. En dat scheelt tijd. Handig toch?

Drie kennisdocumenten

We hebben op dit moment drie kennisdocumenten die online kunnen worden aangevraagd. In het kennisdocument Bouw kijken we waar gebouwen aan moeten voldoen en zoomen we in op de steeds verder aangescherpte eisen. Daarbij gaan we bijvoorbeeld uitgebreid in op de BENG en wat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor gevolgen heeft voor de branche. In het kennisdocument Ventilatie hebben we compact samengevat wat jij over ventilatie moet weten. Alles komt daarbij aan bod; het effect van ventilatie op het energieverbruik, maar ook hoe je met een goed functionerend ventilatiesysteem kunt komen tot een comfortabele en gezonde leefomgeving. Verder is er een kennisdocument Rookgasvoer. Daarin gaan we in op de wettelijke eisen die worden gesteld aan de rookgasafvoer. Naast de nieuwe Gasketelwet zoomen we daarbij uitgebreid in op de Wkb.

Kwaliteitsslag

Je vraagt je misschien af waarom wij deze kennisdocumenten uitbrengen. Wij willen graag onze kennis op een bepaald gebied delen met de markt. Omdat we samen met de markt een kwaliteitsslag willen maken. Daar willen we de aannemer en de installateur graag bij helpen. Die kwaliteitsslag is ook noodzakelijk met het oog op de Wkb die straks wordt ingevoerd. Maar we doen het ook om het jou als aannemer of installateur een beetje makkelijker te maken. Er komt al zoveel informatie op ons af, aan nieuwe regels en wetgeving. Dan is het prettig dat je compact alle noodzakelijk informatie gebundeld krijgt. Of zoals we bij Ubbink zeggen: waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Build smart.

Pascal van Meerten
Manager Oplossingen & Techniek
pvmeerten@ubbink.nl / 06 22 788 471