10 maart 2021

Interview - 'Nu pilot draaien, scheelt faalkosten'

Wkb wordt speerpunt voor aannemers en installateurs De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat eind 2022 in en heeft de nodige impact op aannemers en installateurs. Maar wat houdt deze wet precies in en hoe kun je als aannemer of installateur vroegtijdig aan de slag? We vragen het kwaliteitsborger Gelly Sehat van PlanGarant.

Gelly Sehat studeert in 2006 af op het onderdeel Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft. Ze werkt elf jaar als technische toetser, voordat ze in 2017 bij PlanGarant belandt. Naast haar werk als kwaliteitsborger is ze bovenmatig geïnteresseerd in duurzaam en energiezuinig bouwen, en ontwikkelt ze zichzelf door haar werk als, zoals het zelf zegt, een kieskeurige wereldburger.

PlanGarant is een onafhankelijk technisch controlebureau, gespecialiseerd in woning- en utiliteitsbouwprojecten. Als partner van Ubbink voert het als onafhankelijke partij toetsen uit, zowel in de ontwerp- en planfase als ook tijdens en na de uitvoering. Nu de Wkb in aantocht is, is het dus het juiste moment om de prangende vragen voor aannemers en installateurs door te nemen.

Wat betekent de Wkb voor de aannemer en installateur?

De Wkb legt de aansprakelijkheid volledig bij de bouwer neer. Je moet zelf aantonen dat de kwaliteit op orde is ter bescherming van de toekomstige gebruiker. Momenteel ligt de toetsing nog bij de gemeente, maar de beloofde kwaliteit is daarbij niet altijd geborgd. Ook ben je overgeleverd aan de agenda van de ambtenaar als het gaat om toetsing en controle. Eind 2022 is de bouwer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Een onafhankelijke kwaliteitsborger kan dan helpen bij het hele proces.

Wat doet een kwaliteitsborger precies?

Een kwaliteitsborger toetst tekeningen, ontwerpen, materialen en berekeningen, waarbij altijd wordt uitgegaan van het Bouwbesluit. Maar we zetten ook een stapje extra. Zo kijken we vanuit functioneel oogpunt of ontwerpen en materialen aansluiten bij het doel, veelal een kwaliteitsdoel. Vanuit mijn eigen ambitie voor duurzaam en energiezuinig bouwen, kijk ik ook graag naar de rol van energiezuinigheid. Hoe zit het met de aansluitingen? Welke materialen worden er gebruikt? De antwoorden op dit soort vragen zorgen voor een kwaliteitsimpuls en geven maatwerk aan de klant.

En wat doe je met al deze informatie?

Dit verwerken we in een rapport. Geen stoffig rapport, maar een levendig document waarbij op verschillende momenten input wordt geleverd, of waarbij ontwerp- of constructiewijzigingen worden verwerkt gaandeweg het proces. Nu is het nog zo dat het aanvraagmoment bepalend is voor een toetsing. Straks verschuift dit naar het oplevermoment. Dat betekent dat de gebruiker de beloofde kwaliteit ook daadwerkelijk krijgt. Daar komt bij dat alles transparant wordt. Alles wordt opgeslagen in het dossier en zowel de gemeente als de opdrachtgever krijgen een opleveringsdossier.

Wat verdient extra aandacht bij het werk van een kwaliteitsborger?

Het aantonen van kwaliteit wordt steeds belangrijker. Heel veel items zoals luchtdichtheid en ventilatie krijgen in de markt nog te weinig aandacht. Dit komt omdat het Bouwbesluit uitgaat van minimale waardes. Maar om kwaliteit te bieden moet je uitgaan van meer dan minimaal. Het Bouwbesluit zou wat mij betreft dan ook wat ambitieuzer mogen zijn. Bij PlanGarant willen wij met de Wkb een professionaliseringsslag in de bouw maken.

Hoe belangrijk is het om nu al een pilot te draaien?

Dat kan heel belangrijk zijn. Onze onafhankelijke rol is risico gestuurd. Dat wil zeggen dat we het risico aan het eind van de rit willen beperken, om zo faalkosten te voorkomen. Luchtdichtheid is zo’n risicoveld. Dit wordt in de praktijk nogal eens onderschat. Net als ventilatie. Met nieuwe energiezuinigheidsnormen worden gebouwen beter geïsoleerd, maar dat kan alleen optimaal werken in combinatie met ventileren en luchtdicht bouwen. Een integrale aanpak is daarbij van essentieel belang. Denk daarom bij het begin van een ontwerp na over welke kwaliteit je wilt leveren. Want nu een pilot draaien, scheelt faalkosten.

Is de aansprakelijkheid die straks verschuift voldoende kenbaar bij aannemers en installateurs?

Bij aannemers valt het kwartje steeds vaker. Installateurs staan nog wat ver van de Wkb af. Voorlichting is dan ook van groot belang, net als intrinsieke motivatie. Wie klaar wil zijn voor deze wet, moet nu investeren in kennis en voorlichting.

Waar te beginnen als je met de Wkb aan de slag wilt?

Maak eerst kennis met de regelgeving. Je moet bewust zijn van wat er speelt en welke veranderingen er op je afkomen. Je kan naar voorlichtingsavonden gaan, of online kennis opdoen. Ook kun je vrijblijvend een kwaliteitsborger bellen. Zo’n kwaliteitsborger kan je ontzorgen vanwege allerlei procedures en documentaties. En zelf leer je ook van deze werkwijze. Want als je als aannemer eenmaal met een kwaliteitsborger hebt gewerkt, dan zal je merken dat het aantal toezichtmomenten snel afneemt en je sneller tot de kern komt: kwaliteitstoename.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is sinds 1 januari 2024 van kracht. Een kwaliteitsborger toetst het ontwerp, de werkzaamheden en het functioneren van woningen. Waar moet je rekening mee houden? Hoe bewijs jij dat je kwaliteit levert?

Lees meer
Maak kwaliteit aantoonbaar met WKB SERVICES

Maak kwaliteit aantoonbaar met WKB SERVICES

Aannemers en onderaannemers, zoals dakdekkers en installateurs, moeten aantonen dat conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is gewerkt. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert de praktijk echter wel. Dit komt door de uitbreiding van de aansprakelijkheid, de verplichte dossiervorming en de toetsing door een kwaliteitsborger.

Lees meer