8 december 2020

Interview: Wet kwaliteitsborging en de installateur: toon aan dat je goed werk levert

Over ruim een jaar treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het toezicht op het bouwproces wordt anders. Het functioneren van gebouwen en installatie wordt getoetst. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de installateur? Wie is aansprakelijk voor gebreken? Onze collega Pascal van Meerten is geinterviewd voor het vakblad Gawalo over onze visie en eerste ervaring met de Wkb als fabrikant.