24 september 2020

Persbericht - Met Ubbink WKB SERVICES lever jij meer kwaliteit

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt eraan. Ben jij er klaar voor? Sneller dan je denkt, moet jij je vakmanschap aantonen. Komend jaar wordt bij 10% van de bouwwerken de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) getoetst, waarna de wet eind 2022 in werking treedt. Hoe bereid jij je hierop voor? Door goed advies in te winnen, je werk te laten toetsen én door keuzes en werkzaamheden vast te leggen. Met Ubbink bouw je een Wkb-dossier op en ben je Wkb-proof.

Waar bouw- en installatietechniek samenkomen is het belangrijker dan ooit dat je adviezen opvolgt en bouwt volgens het Bouwbesluit 2012. Dat is niet nieuw. Ook nu wil je al informatie inwinnen bij leveranciers en kwaliteit leveren. Wat verandert is dat je door de Wkb alle stappen goed moet vastleggen: een dossier opbouwen. Het toezicht wordt namelijk verscherpt, je krijgt te maken met de kwaliteitsborger én je wordt aansprakelijk voor verborgen gebreken.

WKB SERVICES
Ubbink zorgt dat jij vandaag al gereed bent voor de Wkb en een compleet dossier kan aanleveren bij de aannemer en kwaliteitsborger. De service die je van ons kent, breiden we uit met WKB SERVICES. We laten onze adviezen toetsen door PlanGarant. Zij kunnen ook toezien op de werkzaamheden op de bouwlocatie. We kunnen zelfs een compleet Wkb-dossier bij ingebruikname leveren. Tijdens iedere stap van het bouwproces – van advies tot oplevering – zijn wij jouw partner. Samen leggen we vast dat jij kwaliteit levert! En, omdat jij je werkzaamheden laat toetsen, geven wij je extra garantie.

Waarom Ubbink?
Niet alleen materialen moeten aan normen en eisen voldoen, de kwaliteitsborger toetst tijdens de bouw ook hij jouw werkzaamheden. Worden producten vakkundig gemonteerd en geïnstalleerd? En, bij oplevering, test hij het functioneren van de woning. Alleen als aan alle kwaliteitseisen is voldaan, installatie- en bouwtechniek op elkaar zijn afgestemd, het huis energiezuinig, luchtdicht en veilig is, geeft de kwaliteitsborger het opleverdossier af. Daardoor is het belangrijker dan ooit om samen te werken met een leverancier met kennis van zowel de installatie- als bouwtechniek. Een leverancier die jou op beide vlakken kan adviseren en die zorgt dat jij kwaliteit levert.
 
Wkb-informatie
Daarnaast informeert Ubbink je over alle nieuwe ontwikkelingen. Op ons Wkb platform vind je alle info over de Wkb. Whitepapers, FAQ’s en animaties laten zien wat er verandert en je krijgt antwoord op al je Wkb-vragen. De komende tijd verzamelen we bovendien informatie uit praktijkcases. Ook deze kennis delen we met je.

Achtergrond: Wkb in een notendop
Voor alle gebouwen geldt vanaf eind 2022 dat zij niet alleen moeten voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit 2012, maar ook na oplevering goed moeten functioneren. Het gebouw en de installaties moeten presteren zoals de opdrachtgever dat verwacht. Jij bent daar verantwoordelijk voor.
Voor de woningbouw en bouwwerken met een laag risicoprofiel (Gevolgklasse 1) krijg je te maken met de kwaliteitsborger. Niet langer houdt de gemeente toezicht, de private kwaliteitsborger ziet toe op het proces en de geleverde kwaliteit. Hij toetst aan de hand van een borgingsinstrument het ontwerp, de adviezen, de uitvoering van de werkzaamheden. En – bij oplevering – de veiligheid, het functioneren en de energiezuinigheid van woningen.