17 oktober 2022

Waarom de Wkb uitgesteld wordt

Opnieuw wordt de ingangsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) uitgesteld. Dat maakte minister De Jonge in oktober bekend. In zijn brief aan de Eerste Kamer zegt hij dat 1 juli 2023 de beste optie voor invoering is. Waarom duurt het ruim drie jaar voordat de Wkb van kracht wordt?

Samen-doen-we-mee-aan-de-Wkb

De Wkb staat niet op zichzelf, het is onderdeel van een veel grotere aanpassing in de regelgeving: de invoering van de Omgevingswet. In deze wet wordt alle regelgeving die betrekking heeft op de leefomgeving samengevoegd. Omdat alle vergunningen voor de bouw op een plek samenkomen is het ook een omvangrijke ICT-operatie. Daar zit een spanningsveld, maar ook bij overheden zoals de provincies die nog niet voldoende kennis en ervaring opgedaan. ‘Inwerkingtreding op 1 januari 2023 is in de ogen van IPO (interprovinciaal overleg) te vroeg, omdat nog niet alle elementen op de voor de provincies belangrijke instrumenten (of tijdelijke alternatieve maatregelen daarvoor), in de keten zijn beproefd.’

De Nederlandse gemeenten, rijksoverheid en waterschappen gaven aan dat zij er wel klaar voor zijn. ‘Uitstel brengt voor deze partijen extra werklast met zich mee in verband met de benodigde aanpassingen van werkwijze, wet- en regelgeving en het inrichten van de voorbereiding naar een nieuwe inwerkingtredingsdatum.’ En ook de bouwsector lijkt gereed te zijn. Minister de Jonge gunt echter alle partijen extra test- en oefentijd en daarom is er toch weer uitstel gekomen.

Maar wees eerlijk: heb jij als installateur of aannemer de Wkb echt nodig om tot kwaliteitsverbetering te komen? Het is goed dat de aansprakelijkheid wettelijk wordt vastgelegd, maar kwaliteit hoor je altijd te leveren. En bij voorkeur bewezen. Wil je weten hoe je kwaliteit vastlegt en kunt voorsorteren op de Wkb, download dan onze Wkb whitepapers.

 TIP: Wil je weten wat de Omgevingswet inhoudt? Arjan Lubach legt het in onderstaande video in 10 minuten haarfijn uit!

Whitepapers Wkb

Whitepapers Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt in 2023 in werking. Wat is de rol van de kwaliteitsborger? Op wie heeft de Wkb betrekking? Bij welke gebouwen is de Wkb van toepassing? En, welke toetsingsinstrumenten zijn er? Omdat gebouwen moeten presteren en het belangrijk is dat bouw en installatietechniek samenkomen, zorgt Ubbink dat jij voorbereid bent. In de whitepapers lees je meer over de Wkb.

Lees meer
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er sneller aan dan je denkt. Vanaf 2023 toetst een kwaliteitsborger het ontwerp, de werkzaamheden en het functioneren van woningen. Waar moet je rekening mee houden? Hoe bewijs jij dat je kwaliteit levert?

Lees meer
Checklists Wkb

Checklists Wkb

In alle fases van het bouwproces zorgt Ubbink dat jij gereed bent voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Technisch verandert er niet veel door de Wkb; maar organisatorisch is het echt een omwenteling. En daarom vinden wij dat wij het voor alle bouwpartijen eenvoudiger moeten maken.

Lees meer