Air Excellent configurator

Met de Air Excellent configurator bereken je eenvoudig de ventilatiebehoefte voor een hele woning. Start hier je berekening.

Air Excellent configurator

Maak kennis met de Air Excellent configurator. Het maken van een ventilatieberekening was nog nooit zo eenvoudig. En het resultaat nog nooit zo goed, volledig en betrouwbaar als met de Air Excellent configurator. In 2 stappen bereken je de ventilatiebehoefte voor een hele woning. Het systeem voorziet je bovendien van complete overzichten. Deze kun je downloaden en als rapport toevoegen bij de oplevering of aan het Wkb-dossier.

Hoe werkt de Air Excellent configurator?

De Air Excellent configurator werkt in twee stappen:

  • Je benoemt de ruimtes en voert de oppervlaktes per ruimte in.
  • Je bent bijna klaar. Op basis van de ingevulde gegevens maakt de configurator een volledige ventilatieberekening. Alles wat jij nog moet doen is de gegevens controleren. Indien gewenst kun je verfijning aanbrengen en materialen toevoegen.

Instructievideo Air Excellent Configurator

De configurator in vogelvlucht

Zet de woning(en) in het systeem op de eerste pagina:

  • Geef het project een naam en vul de projectgegevens in.
  • Geef aan of ventilatiesysteem C of D gewenst is.

Wil je de ventilatiebehoeften van het volledige project berekenen? Bijvoorbeeld omdat appartementen verschillende vloeroppervlakken hebben of grondgebonden woningen met diverse opties worden aangeboden? Door op de pagina 'Project' te klikken op 'Calculatie toevoegen', kun je alle woonvarianten onderbrengen onder dezelfde projectnaam.

In de volgende stap schets je als het ware de woning. Ruimtes worden gedefinieerd, je kiest de functies van de ruimtes en geeft de oppervlakten aan. Heeft een woning meerdere etages, dan kun je verdiepingen toevoegen. Van verdiepingen en ruimtes kun je de naam veranderen. Begane grond in plaats van verdieping 1, of kinderkamer in plaats van slaapkamer.

Naar de pagina 'Ruimte indeling' kun je altijd terugkeren. Dat is vooral handig als toekomstige bewoners opties krijgen; bijvoorbeeld om de keuken te vergroten of een extra kamer op zolder te realiseren.

De configurator berekent direct de ventilatiebehoefte

Klik je op ventilatieberekening zie je in de Air Excellent configurator direct de ventilatiebehoeften per ruimte op je scherm verschijnen. De ventilatiebehoeften zijn berekend per ruimte en gecorrigeerd met de wettelijke vereiste ventilatiecapaciteit per ruimte of verblijfsgebied.

De berekening gaat standaard uit van de aanbevolen luchthoeveelheden. De standaard luchthoeveelheden kun je echter altijd aanpassen aan de gewenste luchthoeveelheden. Deze optie is er omdat de ventilatiebehoefte niet alleen afhankelijk is van wettelijke eisen. Misschien willen bewoners bepaalde ruimtes wel intensiever gebruiken. In de configurator kan je luchthoeveelheden dan verhogen. Let op! Vul je een luchthoeveelheid in die lager is dan de aanbevolen capaciteit, dan krijg je een melding dat niet aan de wettelijke eisen wordt voldaan.

Woning met een Air Excellent luchtverdeelsysteem
Air Excellent buizen

Van berekening naar praktijk

De configurator onderscheidt zich door de ventilatieberekeningen direct te vertalen naar de praktijk. Zijn alle gegevens ingevoerd dan kan je meteen de details, het technisch overzicht en het materiaaloverzicht inzien. Daarnaast kun je alle de berekeningen downloaden.

Onderdelen pagina

Op de 'Onderdelen' pagina is het aantal ventielen aangegeven en de lucht die over het ventiel stroomt. Daarnaast is het aantal restrictieringen per ventiel aangegeven. Om een volledige materiaalstaat te genereren maak je een keuze uit het type kanaal en ventiel en voeg je op deze pagina zelf de kanaallengtes en het aantal bochten toe.
Wil je later het kanaaltype wijzigen of bijvoorbeeld een ander ventiel in de woonkamer gebruiken, ook dat is heel eenvoudig. Klik op 'Details' en vul het gewenste kanaaltype en/of ventiel in.

Technisch overzicht

Onder de kop 'Technisch overzicht' vind je de vertaling van de berekeningen naar de praktijk. Per kanaal is de luchtsnelheid, het drukverlies voor en na de restrictiering en de luchthoeveelheid berekend en opgenomen.

Materiaaloverzicht

De benodigde hoeveelheid bochten, adapters, kanalen, luchtverdeelkasten en ventielen vind je in het materiaaloverzicht. Ook zijn er nog aanpassingen mogelijk:

  • Heb je meer of minder materialen nodig dan kun je in het materiaaloverzicht eenvoudig de hoeveelheden aanpassen.
  • Materialen toevoegen doe je in het venster.
  • Wil je een ander type ventiel of kanaal gebruiken, klik dan op de 'Details' knop op de onderdelen pagina.
Air Excellent producten

Achtergrondkennis

Luchttoevoer

Er worden per ruimte verschillende eisen gesteld aan de luchttoevoercapaciteit. Dit is afhankelijk van  de definitie van de ruimte of het gebied. Een woonkamer, werkkamer en slaapkamer zijn voorbeelden van verblijfsruimten. Een verblijfsgebied kan uit meerdere ruimten bestaan. Voor een verblijfsgebied geldt een minimale luchttoevoercapaciteit per m2 van 3,24 m³/h (0,9 dm3/s). De eisen aan het verblijfsgebied zijn leidend boven die van de verblijfsruimte!

Luchtafvoer

Voor de luchtafvoer geldt dat de functie van de ruimte mede bepalend is voor de luchtafvoercapaciteit. Er worden volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) minimale eisen gesteld aan specifiek omschreven ruimtes. Zo moet in de toiletruimte minimaal 25m3/h lucht afgevoerd worden, in de badkamer: 50 m3/h en voor de keuken geldt de eis van minimaal 75 m3/h.

Restrictieringen

Het Air Excellent luchtverdeelsysteem is ontworpen op basis van de ventilatiebehoefte. Het debiet wordt centraal ingeregeld in de luchtverdeelkast. Om iedere ruimte van exact de juiste luchthoeveelheid te voorzien, gebruik je het voorgeschreven aantal restrictieringen. Deze worden geplaatst op de aansluitingen van de luchtverdeelkast.