Campagnes

Gezonde en energiezuinige woningen door ventilatie

Isolatie, verwarming en ventilatie vormen de drie-eenheid die aan de basis staat van duurzame woningen. Vaak wordt het effect van de ventilatie op het energieverbruik over het hoofd gezien, terwijl deze grote invloed heeft. Maar ook een comfortabele en gezonde omgeving kan niet zonder een goed functionerend ventilatiesysteem.

22754-Campagnebeeld-AE-kennis-kosten-1920x1280

De keuze voor het ventilatiesysteem maak je samen 

Ventilatie is de basis van een energiezuinige woning. Een energiezuinige woning is goed geïsoleerd, effectief verwarmd én goed geventileerd. Het een kan niet zonder het ander. Omdat luchtdicht bouwen - met een flink isolatiepakket - grote invloed heeft op het binnenklimaat, moet er goed geventileerd worden. Alleen met een optimaal presterend ventilatiesysteem creëer je een duurzame en energiezuinige woning.  Het Ubbink Air Excellent luchtverdeelsysteem verenigt de kennis van aannemer en installateur. 

Kennisdocument ventilatie

In dit kennisdocument lees je meer over de belangrijkste punten van ventilatie. 

4-3-Voorhout,-28-NOM-woningen,-Air-Excellent_960x664px

Air Excellent luchtverdeelsysteem

De meest toegepaste ventilatiesystemen in de woningbouw zijn de systemen C en D. Systeem C gaat uit van natuurlijke luchtaanvoer en mechanische afvoer. Bij systeem D, balansventilatie met warmteterugwinning, wordt de lucht mechanisch aan- en afgevoerd. Daardoor moeten bij systeem D ook aanvoerkanalen aangelegd worden.

Air Excellent is geschikt voor luchtaanvoer en -afvoer. Eén systeem dus om de volledige luchtverdeling te realiseren. 

Wkb dossier: Gerechtvaardigd vertrouwen

Ondanks dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) keer op keer en om diverse redenen wordt uitgesteld, zal het geen afstel zijn. Het verschil is zelfs nu al merkbaar. Nee, de kwaliteitsborger komt nog niet langs en er hoeven nog geen foto’s gemaakt te worden en de prestaties van woningen worden bij oplevering nog niet gemeten. Maar de bouwkwaliteit vastleggen, is inmiddels bij veel bedrijven gemeengoed.

22672-campagne-AE-Checklist-1920x1280-website
AE-woning

BLOG

Sla drie vliegen in één klap met een goed ventilatiesysteem

Hoofdpijn, slaapproblemen, allergieën, longaandoeningen. Een slecht binnenklimaat kan allerlei klachten veroorzaken. Slechte luchtkwaliteit in huis is zelfs één van de vijf belangrijkste oorzaken van gezondheidsproblemen. Denk dus goed na over het binnenklimaat, voordat je van start gaat.

Ubbink is je ventilatiepartner

Van de oriëntatie- tot en met uitvoeringsfase kunnen we je project begeleiden. Heb je vragen, neem dan contact op met het Ubbink Adviesteam, telefoon 0313 480 300

Neem contact op