Campagnes

Gezonde en energiezuinige woningen door ventilatie

Isolatie, verwarming en ventilatie vormen de drie-eenheid die aan de basis staat van duurzame woningen. Vaak wordt het effect van de ventilatie op het energieverbruik over het hoofd gezien, terwijl deze grote invloed heeft. Maar ook een comfortabele en gezonde omgeving kan niet zonder een goed functionerend ventilatiesysteem.

22754-Campagnebeeld-AE-kennis-kosten-1920x1280

De keuze voor het ventilatiesysteem maak je samen 

Ventilatie is de basis van een energiezuinige woning. Een energiezuinige woning is goed geïsoleerd, effectief verwarmd én goed geventileerd. Het een kan niet zonder het ander. Omdat luchtdicht bouwen - met een flink isolatiepakket - grote invloed heeft op het binnenklimaat, moet er goed geventileerd worden. Alleen met een optimaal presterend ventilatiesysteem creëer je een duurzame en energiezuinige woning. Het Ubbink Air Excellent luchtverdeelsysteem verenigt de kennis van aannemer en installateur. 

Kennisdocument ventilatie

In dit kennisdocument lees je meer over de belangrijkste punten van ventilatie. 

Air Excellent luchtverdeelsysteem

De meest toegepaste ventilatiesystemen in de woningbouw zijn de systemen C en D. Systeem C gaat uit van natuurlijke luchtaanvoer en mechanische afvoer. Bij systeem D, balansventilatie met warmteterugwinning, wordt de lucht mechanisch aan- en afgevoerd. Daardoor moeten bij systeem D ook aanvoerkanalen aangelegd worden.

Air Excellent is geschikt voor luchtaanvoer en -afvoer. Eén systeem dus om de volledige luchtverdeling te realiseren. 

4-3-Voorhout,-28-NOM-woningen,-Air-Excellent_960x664px
22672-campagne-AE-Checklist-1920x1280-website

Wkb dossier: Gerechtvaardigd vertrouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is sinds 1 januari 2024 van kracht. Het ontwerp van woningen zal getoetst worden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de nieuwe naam voor het Bouwbesluit. Op de bouw toetst de kwaliteitsborger de werkzaamheden. En voor oplevering controleert hij of de woningen goed functioneren; daarna overhandigt de kwaliteitsborger het opleverdossier aan de opdrachtgever.


Ubbink is je ventilatiepartner

Van de oriëntatie- tot en met uitvoeringsfase kunnen we je project begeleiden. Heb je vragen, neem dan contact op met het Ubbink Adviesteam, telefoon 0313 480 300

Neem contact op

Meer informatie

Sla drie vliegen in één klap met een goed ventilatiesysteem

Sla drie vliegen in één klap met een goed ventilatiesysteem

Hoofdpijn, slaapproblemen, allergieën, longaandoeningen. Een slecht binnenklimaat kan allerlei klachten veroorzaken. Slechte luchtkwaliteit in huis is zelfs één van de vijf belangrijkste oorzaken van gezondheidsproblemen. Denk dus goed na over het binnenklimaat, voordat je van start gaat.

Lees meer
Onze referentieprojecten

Onze referentieprojecten

Van elk project waarin wij meewerken en van elke klant met wie wij samenwerken, willen wij het verhaal delen. Deze verhalen vertellen over uitdagingen van onze medewerkers, over oplossingen van onze organisatie maar vooral over de ambities van onze klanten. Wij denken graag met hen mee. Build smart, samen met Ubbink.

Lees meer
Ventilatie

Ventilatie

Een duurzame woning heeft een laag energieverbruik én biedt bewoners een gezonde leefomgeving. Nu huizen steeds beter geïsoleerd worden, is het belangrijk extra aandacht te besteden aan de ventilatie. Om de percentages vocht, fijnstof en CO2 terug te dringen, maar ook omdat een goed werkend ventilatiesysteem bijdraagt aan een lagere energienota.

Lees meer