Campagnes

Samen doen we mee aan de Wkb: ventilatie-advies

De woningen die we bouwen worden steeds duurzamer. Ze gebruiken minder energie door dikke isolatiepakketten en de benodigde energie komt voor een groot deel uit natuurlijke bronnen. Door die nieuwe manier van bouwen moet er anders gekeken worden naar het binnenklimaat en de manier waarop we huizen ventileren; het ontwerp wordt belangrijker. Hoe prettig is het dan dat er slechts één systeem nodig is voor het complete ventilatieplan.

Air Excellent voor een gezond binnenklimaat

De woningen die we bouwen worden steeds duurzamer. Ze gebruiken minder energie door dikke isolatiepakketten en de benodigde energie komt voor een groot deel uit natuurlijke bronnen. Door die nieuwe manier van bouwen moet er anders gekeken worden naar het binnenklimaat en de manier waarop we huizen ventileren; het ontwerp wordt belangrijker. Hoe prettig is het dan dat er slechts één systeem nodig is voor het complete ventilatieplan.

Samen-doen-we-mee-aan-de-Wkb_1920x1280px

Aannemers en installateurs bereiden zich voor op 2024

Binnenshuis zijn vooral comfort en gezondheid aandachtspunten. Lucht moet regelmatig ververst worden om te hoge concentraties CO2, fijnstof en vocht te voorkomen. Maar ook de temperatuur van de aangevoerde verse lucht is een aandachtspunt. Lage temperatuurverwarming – met een aanvoertemperatuur onder de 45°C – volstaat om goed geïsoleerde woningen warm te houden. Maar… daardoor duurt het wel langer tot in een kamer de gewenste temperatuur wordt bereikt. Het ventilatiesysteem moet daarom afgestemd zijn op de woning en haar gebruikers.

Als je de woning zou beschouwen als een levend wezen, dan vormen duurzaam bouwen en verwarmen samen het lichaam. Maar het ventilatiesysteem is de ader die zorgt voor het leven. De aorta die verse lucht aanvoert en vervuilde lucht afvoert. Luchtstromen die een aangename leefomgeving creëren waarin de gezondheid van mensen centraal staat.

Bij Ubbink weten wij dat. Wij dragen bij aan een het realiseren van duurzame woningen, maar hebben ook oog voor de veiligheid en gezondheid. Waar bouw en installatietechniek samenkomen, is Ubbink dé specialist. Kennis die we bovendien graag met jou delen. Wij adviseren je, zorgen dat jij goed voorbereid bent én een gezonde woning oplevert. Dat is slim, Build smart.

De Wkb komt eraan!

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt eraan. Nog een paar maanden te gaan en dan is het 2024 en wordt aantoonbare kwaliteit leveren de nieuwe standaard van de bouw.

Het ontwerp van woningen zal getoetst worden aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de nieuwe naam voor het Bouwbesluit. Op de bouw toetst de kwaliteitsborger de werkzaamheden. En voor oplevering controleert  hij of de woningen goed functioneren; daarna verhandigt de kwaliteitsborger het opleverdossier aan de opdrachtgever.

Aantoonbare kwaliteit

Dat bouwwerken aan alle eisen in de bouwwetgeving moeten voldoen is niet nieuw, maar de wijze waarop toezicht wordt gehouden is dat wel. Daarnaast wordt de aannemer aansprakelijk voor de kwaliteit die hij levert. Om te bewijzen dat aan alle eisen is voldaan, moet een dossier opgebouwd worden met daarin de tekeningen en bijbehorende adviesrapporten. 

Daarnaast wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de richtlijnen. En bij oplevering wordt gekeken of het gebouw en de installaties goed functioneren.

Samenwerking

De Wkb vergt dat partijen nauwer met elkaar samenwerken. Luchtdichtheid, veiligheid en energiezuinigheid kan je alleen garanderen als er een goede afstemming is tussen de aannemer en installateur. Maar ook de leverancier wordt door de Wkb een belangrijke partij. Zo voorziet Ubbink bouwprofessionals van informatie en advies over materialen en de verwerking. Bovendien laten wij ons advies valideren, zodat jij kunt aantonen dat aan alle eisen is voldaan.

Vooruitlopend op de Wkb startte Ubbink WKB SERVICES. Hiermee stellen we jou in staat om een dossier op te bouwen dat voldoet aan alle Wkb-eisen.

Tabel-Wkb-services3

WKB SERVICES

Ubbink ontwikkelde met kwaliteitsborger Plan Garant WKB SERVICES. Dit is een extra service en zekerheid voor de installateur. De adviezen die Ubbink geeft, worden door de kwaliteitsborger getoetst aan de bouwregelgeving. Dit is de eerste stap voor het opbouwen van een Wkb-dossier. Daarnaast kan PlanGarant de werkzaamheden op de bouwplaats toetsen of een volledig Wkb-dossier opleveren.

Met WKB SERVICES toon jij aan dat je topkwaliteit levert! Lees meer over WKB SERVICES van Ubbink en kijk welke WKB SERVICE bij jou past. 

Wkb in de praktijk

In 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking voor bouwwerken met een laag risicoprofiel (Gevolgklasse 1). Dit zijn bijvoorbeeld grondgebonden woningen, vakantiewoningen en kleine bedrijfspanden. Maar ook nu kan je al met de Wkb te maken krijgen. 10% van de bouwwerken in gevolgklasse 1 dienen namelijk tot 1 januari 2024 als proefproject.

Waar je mee te maken krijgt en hoe de Wkb er in de praktijk uit gaat zien, daarvan houdt Ubbink je op de hoogte. In aanloop naar de Wkb toetst PlanGarant de Ubbink adviezen. Bovendien zijn we een aantal proefprojecten gestart waarbij de kwaliteitsborger de plannen, werkzaamheden en oplevering op verschillende locaties toetst. 

De vraag ‘Hoe geven we invulling aan de Wkb?’ staat centraal. Maar ook: wat is de rol van de kwaliteitsborger? En hoe bouw je een Wkbdossier op? 
3-2-21_895228-1080x1080-instagram-Tijdsllijn-(1)

Veelgestelde vragen over Wkb

Bij Ubbink advies en WKB START ontvangt u standaard 2 jaar productgarantie. Bij WKB CHECK en WKB COMPLEET ontvangt u 15 jaar productgarantie, met uitzondering van rookgasafvoer, hierop ontvangt u 10 jaar productgarantie.

Voor ieder onderdeel van een bouwwerk zijn kwaliteitseisen opgesteld. Het kan dus per bouwwerk enorm verschillen aan welke eisen je precies moet voldoen. Dat kan al snel een complex verhaal worden, maar gelukkig zijn er handige tools die je daarbij kunnen helpen. Wkb-checklist.nl is zo een tool. Je kan daarmee eenvoudig en snel een overzicht creëren van alle checklists waar je als aannemer of installateur mee te maken krijgt. Meerdere kwaliteitsborgers hebben Wkb-checklist.nl al positief beoordeeld als Wkb-proof kwaliteitsbewijs. En een groot voordeel ten op zichte van andere tools: je kan gratis gebruik maken van Wkb-checklist.nl!

Bij de vergunningsaanvraag moet de opdrachtgever bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie of particuliere opdrachtgever - aangeven wie de kwaliteitsborger is en welk toetsingsinstrument gehanteerd wordt. Wil je als aannemer adviezen laten valideren dan kan dat al in de planningsfase. Ubbink biedt hiervoor WKB START aan.

Ja, de kwaliteitsborger is onafhankelijk. Hij bewaakt namens de opdrachtgever het bouwproces en de uitvoering. Wettelijk is bepaald dat de kwaliteitsborger op geen enkele manier betrokken mag zijn bij het bouwproces dat hij toetst. De kwaliteitsborger kan door de opdrachtgever ingeschakeld worden, maar ook door de aannemer of architect. Ook dan geldt dat de kwaliteitsborger geen betrokkenheid mag hebben bij het bouwproject of het ontwerpplan.

Ja, dat kan. En, het zal in de praktijk ook gebeuren. De WKB SERVICES zorgen ervoor dat jij een Wkb-dossier kan opbouwen. Wij helpen je daarbij tegen een aantrekkelijke prijs. Wil je alleen advies inwinnen, dan staan we als altijd voor je klaar. Ons advies is gratis. Je betaalt uitsluitend als je gebruikmaakt van de toetsing van het advies (WKB START), de controle op de bouwplaats (WKB CHECK) en de controle bij oplevering (WKB COMPLEET). Voor deze toetsing kan je een andere kwaliteitsborger inschakelen. Deze moet onafhankelijk zijn en werken met een goedgekeurd toetsingsinstrument. Daarnaast kan de kwaliteitsborger die door de opdrachtgever is aangesteld met een ander instrument werken dan PlanGarant. Deze kwaliteitsborger zal jou vragen om documentatie, deze informatie controleren, je werkzaamheden op de bouwplaats inspecteren en bij ingebruikname van het gebouw de systemen testen. Deze informatie verwerkt de kwaliteitsborger in het opleverdossier.

Een volledig opleverdossier bevat de rapportages van de kwaliteitsborger, de tekeningen, berekeningen van het bouwwerk en de installaties én een beschrijving van de toegepaste materialen, installaties, en de gebruiksfuncties van het bouwwerk. Daarnaast moeten installateurs en bouwers informatie aanleveren die nodig is voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Het is dus van belang om alles goed te documenteren, certificaten zijn daar onderdeel van.

BENG en de Wkb

Sinds 1 januari gelden er nieuwe prestatie-eisen voor woningen. De energievraag van nieuwbouwwoningen wordt lager doordat er strenge eisen gesteld worden aan de isolatie en luchtdichtheid. Terwijl het energieverbruik duurzamer wordt. Daarnaast is er aandacht voor het binnenklimaat; TOjuli voorkomt dat huizen zomers oververhit raken en de BENG-eisen onderstrepen het belang van een goed ventilatieontwerp. 

Voldoen BENG-woningen aan de Wkb?
Zowel door het invoeren van de BENG-eisen als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal de bouwkwaliteit verbeteren. Maar een BENG-woning voldoet niet automatisch aan de eisen van de Wkb.

BENG gaat in op het ontwerp en toont aan dat de woning – volgens de plannen – bijna energieneutraal is. Of de woning net zo energiezuinig is als door de opdrachtgever is beloofd, daarop ziet de Wkb toe. De Wkb gaat daarmee een stap verder dan BENG. Het doel is niet alleen het realiseren van duurzame woningen, de Wkb ziet toe op alle aspecten van het bouwproces. 

Energie, Ventilatie en Bouw
De BENG-eisen benadrukken het belang van milieubewust en energiezuinig bouwen. Ubbink geeft daar invulling aan. Informatie en producten zijn overzichtelijk ingedeeld in drie thema’s: Energie, Ventilatie en Bouw. Thema’s die niet alleen het belang onderstrepen van duurzaam bouwen, maar ook ingaan op aspecten als veiligheid en gezondheid. 

Uitgewerkt-ventilatie-advies

Air Excellent: een systeem voor de hele ventilatie 

Het Air Excellent luchtverdeelsysteem is geschikt voor luchttoevoer en -afvoer. Eén systeem om de volledige luchtverdeling te realiseren. Air Excellent wordt gemaakt van hoogwaardige kunststoffen en bevat antistatische- en antibacteriële eigenschappen. Het is het eerste flexibele luchtverdeelsysteem in Europa met het kwaliteitscertificaat van TÜV SÜD en voldoet aan luchtdichtheidsklasse LUKA D. 

Ben jij klaar voor de Wkb?

Build smart is een slogan die Ubbink bewust koos. Bouw en installatietechniek moeten samenkomen. Daarom gaan we slim samenwerken, relaties verdiepen en vanuit die kracht innoveren en kwaliteit leveren. 

Met aannemers, installateurs, architecten en groothandels zetten we de volgende stap naar een duurzame bouwtoekomst. Niet alleen duurzaam vanuit energetisch oogpunt, maar ook toekomstbestendig. 

De Wkb biedt de handvatten om zo’n kwaliteitsstatement te maken. We gaan met elkaar het gesprek aan, kennis uitwisselen en ervaring opdoen tijdens proefprojecten. En op 1 juli 2023 zijn wij er klaar voor. Jullie ook? 

Wij zetten graag met jullie de schouders eronder en nodigen jullie uit. Heb je een project dat interessant is om als Wkb-proefproject te dienen,. 

3-2-21_895229-1200x628-social-1-INPUT-voor-KRISTIE
Kom in contact!

Heb je een vraag, of wil je meer weten over onze oplossingen of producten? Neem contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Neem contact op

Lees meer over de Wkb en het Air Excellent luchtverdeelsysteem

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is sinds 1 januari 2024 van kracht. Een kwaliteitsborger toetst het ontwerp, de werkzaamheden en het functioneren van woningen. Waar moet je rekening mee houden? Hoe bewijs jij dat je kwaliteit levert?

Lees meer
Kennisdocument Ventilatie

Kennisdocument Ventilatie

Isolatie, verwarming en ventilatie vormen de drie-eenheid die aan de basis staat van duurzame woningen. Vaak wordt het effect van de ventilatie op het energieverbruik over het hoofd gezien, terwijl deze grote invloed heeft.

Lees meer
Checklists Wkb

Checklists Wkb

In alle fases van het bouwproces zorgt Ubbink dat jij gereed bent voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Technisch verandert er niet veel door de Wkb; maar organisatorisch is het echt een omwenteling. En daarom vinden wij dat wij het voor alle bouwpartijen eenvoudiger moeten maken.

Lees meer
Ventilatie

Ventilatie

Een duurzame woning heeft een laag energieverbruik én biedt bewoners een gezonde leefomgeving. Nu huizen steeds beter geïsoleerd worden, is het belangrijk extra aandacht te besteden aan de ventilatie. Om de percentages vocht, fijnstof en CO2 terug te dringen, maar ook omdat een goed werkend ventilatiesysteem bijdraagt aan een lagere energienota.

Lees meer
Air Excellent luchtverdeelsysteem AE45sc

Air Excellent luchtverdeelsysteem AE45sc

Energieneutraal en duurzaam bouwen is de norm van vandaag. Met wetgeving stuurt de overheid op energieprestaties en bouwkwaliteit. Bewoners en gebruikers van gebouwen stellen - terecht - hoge eisen aan een gezonde, comfortabele en duurzame leefomgeving. Met het Air Excellent luchtverdeelsysteem helpt Ubbink ontwerpers, bouwers en installateurs bij het realiseren van een gezond binnenklimaat.

Lees meer