Bouw

Verpakkingsvrij moderne schoorstenen leveren? Ubbink en Breman gaan de uitdaging aan

Is het mogelijk om voor 77 woningen in Tilburg de Kompakt 2.0 verpakkingsvrij te leveren? Die vraag legde Mels Kok van Breman neer bij Ubbink. De fabrikant van ‘de moderne schoorsteen’ gaat die uitdaging graag aan.

Verpakkingsvrije-Kompakt_DSC_0557_1920x1280px

Het verzoek van Breman komt voort uit het Brancheplan Verpakkingen. Dat is vorig jaar opgesteld met en voor de installatiebranche. Het plan heeft als doel om toe te werken naar een circulaire economie, waarbij het gebruik van verpakkingen en het verpakkingsafval in de hele installatieketen wordt geminimaliseerd.

“Wij hebben ons aangesloten bij het brancheplan en zijn in dat kader in gesprek geraakt met Ubbink”, vertelt Ben Hoeke, projectleider en klantadviseur bij installatiebedrijf Breman. “Want om het doel te halen is samenwerking in de keten essentieel: van fabrikant, groothandel en installateur tot eindgebruiker en afvalinzamelaar.”

Uitdaging

Ubbink zit als fabrikant van installatiesystemen en -producten aan het begin van de keten. Het bedrijf gaat de uitdaging graag aan en werkt nu aan een plan om de Kompakt 2.0 af te leveren in de Torenbuurt in Tilburg, zonder daarbij verpakkingen te gebruiken. Hoe dat precies gaat gebeuren, zoekt Ubbink nog uit.

Als er meer bewustwording is, ontstaan er daarna vanzelf ideeën. Ik stel mij bijvoorbeeld voor dat er in de toekomst twee artikelnummers zijn voor een product: één met en één zonder verpakking.

“Elke Kompakt zit in een doos, waardoor ze niet beschadigen en het makkelijk is om ze op een pallet te vervoeren”, vertelt Bert Kroeze, productmanager bij Ubbink. “Het is nog de vraag hoe je ze zonder verpakking stapelt. Daar hebben we wel ideeën over, maar we moeten eerst gaan testen. Je wil natuurlijk niet dat ze los in de vrachtwagen liggen bij de eerste keer remmen.” 

Bewustwording en concrete ideeën

Het project is een mooi voorbeeld van hoe het Brancheplan Verpakkingen tot concrete ideeën leidt. “Het moet er allereerst voor zorgen dat er gesprekken ontstaan in de keten, bijvoorbeeld tussen installateur en leverancier”, zegt Hoeke van Breman. “Als er meer bewustwording is, ontstaan er daarna vanzelf ideeën. Ik stel mij bijvoorbeeld voor dat er in de toekomst twee artikelnummers zijn voor een product: één met en één zonder verpakking.”

Het ‘verpakkingsvrij leveren’ is overigens niet het enige duurzaamheidsinitiatief. Zo wordt er door Ubbink en Breman tegelijkertijd gewerkt aan het verminderen van het aantal transportbewegingen. Hoeke: “We brengen nu het product in één beweging van het magazijn naar het dak. Dat scheelt zo drie à vier stappen. Zo maken we enorme sprongen.” 

Energiepositief

Het past allemaal bij de doelstelling van Breman om in 2025 ‘energiepositief’ te zijn. Onderdeel van die ambitie is om dan 20 procent minder verpakkingsmateriaal te gebruiken dan in 2022. Hoeke: “Binnen alle divisies van ons bedrijf en in de hele keten moeten mensen zich ervan bewust zijn dat het anders kan. Of beter gezegd: dat het anders moet.”

Wij zijn Ubbink

Wij zijn Ubbink

Voorlopers in hart en nieren, we gaan niet achterover leunen. We handelen, verkennen en creëren elke dag samen om de toekomst van energie-efficiency, een gezond binnenklimaat en de bescherming van het gebouw te verwezenlijken. Wij zijn creatieve denkers met een ondernemersmentaliteit, gericht op het leveren van slimme producten en diensten waarop u kunt vertrouwen. Wij zijn oplossingsgericht, ruimdenkend en zelfkritisch, om ons allemaal een stap voor te blijven.

Lees meer
Onze samenwerkingen

Onze samenwerkingen

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat is waar Ubbink mede voor staat. Daar waar het buiten- en binnenklimaat samenkomen én installatie- en bouwtechniek een eenheid vormen, daar is Ubbink de partner. In samenwerking met andere partijen zorgen we ervoor dat er kwaliteit wordt geleverd in de gehele keten binnen de installatie en bouwbranche. Ubbink is dan ook een verbindende factor in veel samenwerkingsverbanden en een vaste waarde in veel branche initiatieven. Onderstaand vind je een overzicht van onze samenwerkingen en lidmaatschappen.

Lees meer
 Hoe circulair ben jij al?

Hoe circulair ben jij al?

Maak je borst maar nat. De verwachting is dat de overheid - maar ook de klant - ons gaat dwingen om meer circulair te bouwen. En dat gaat harder dan we denken. Op dit moment heeft de overheid al de doelstelling om in 2030 50% circulair te zijn. En in 2050 wil het kabinet zelfs 100% circulair bouwen.

Lees meer