Blogs en artikelen

Hoe circulair ben jij al?

Maak je borst maar nat. De verwachting is dat de overheid - maar ook de klant - ons gaat dwingen om meer circulair te bouwen. En dat gaat harder dan we denken. Op dit moment heeft de overheid al de doelstelling om in 2030 50% circulair te zijn. En in 2050 wil het kabinet zelfs 100% circulair bouwen.

Circulair bouwen. Dat begint natuurlijk met het goed kijken naar welke materialen je als installateur of aannemer gebruikt. En naar de milieubelasting daarvan. Af te lezen aan de LCA-waarde (Levens Cyclus Analyse) van een product. De verwachting is dat de eisen daarvan de komende jaren steeds strenger worden. Maar ook aan achterkant hebben we als bouwbranche een taak. Bijvoorbeeld door beter gescheiden in te zamelen. Je ziet nu al dat het bouw- en sloopafval steeds zwaarder worden belast.

Gerecycled plastic

Ook wij als Ubbink zijn ons bewust van onze taak. Wij produceren veel kunststofproducten. Een deel daarvan wordt al gemaakt van gerecycled plastic. Dat percentage willen we de komende jaren verhogen. Daarnaast bestaan onze systemen vaak uit meerdere samengestelde producten. Deze willen we zoveel mogelijk van één soort plastic maken, zodat deze aan het einde van de levenscyclus weer makkelijker te recyclen zijn. Anders zit je bij het scheiden van het afval met verschillende soorten plastic.

Gedwongen

Door de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) worden we als branche de komende jaren gedwongen om meer circulair te bouwen. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die bij nieuwbouw worden toegepast. Ook hiervan is de verwachting dat de eisen de komende jaren steeds strenger worden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die in 2024 wordt ingevoerd krijgt hierbij vast een rol. De kwaliteit van hergebruikte materialen zal eveneens moeten worden geborgd.

Daarnaast zou het ons niet verbazen dat wij als kunststofproducenten op korte termijn verplicht worden om een bepaald percentage gerecycled plastic toe te passen. Verder zullen de eisen met betrekking tot het scheiden van het afval steeds scherper worden. We lopen misschien een beetje op de zaken vooruit, maar het zou het zomaar kunnen dat als we straks secuurder omgaan met het scheiden van het afval, we zelfs geld toe krijgen. Bijvoorbeeld door plastic op soort en kleur apart in te leveren. Doe je dat niet dan moet je ervoor betalen. En fors ook. Die kant gaat het op. We moeten meer denken in grondstoffen en niet in afval. Daar ligt een belangrijke taak voor ons als branche. Hoe circulair ben jij al?

Jasper Klomps
Product Manager Building
jklomps@ubbink.nl / 06 22 924 638

Circulariteit

Circulariteit

Ubbink hecht er veel waarde aan om tijdens de productie en het transport van haar producten, de aarde zo min mogelijk te belasten. Daarom hanteren we een energiezuinig machinepark en is onze verpakking recyclebaar. Maar Ubbink wil meer. Ubbink wil 100% circulair worden!

Lees meer
Verpakkingsvrij moderne schoorstenen leveren? Ubbink en Breman gaan de uitdaging aan

Verpakkingsvrij moderne schoorstenen leveren? Ubbink en Breman gaan de uitdaging aan

Is het mogelijk om voor 77 woningen in Tilburg de Kompakt 2.0 verpakkingsvrij te leveren? Die vraag legde Mels Kok van Breman neer bij Ubbink. De fabrikant van ‘de moderne schoorsteen’ gaat die uitdaging graag aan.

Lees meer
Tekort aan grondstoffen? Recyclen dus!

Tekort aan grondstoffen? Recyclen dus!

Het zal je niet ontgaan zijn. Er is een schaarste aan grondstoffen. Daardoor lopen de materiaalprijzen in de bouw en installatiesector de laatste tijd flink op. Ubbink speelt daarop in door steeds meer producten van 100 procent gerecycled kunststof te maken. Onze nieuwe VloerVent Cobra is daar een goed voorbeeld van. En de Research & Development afdeling kijkt of wij nog meer producten van 100 procent gerecycled kunststof kunnen maken. Om op die manier ons steentje bij te dragen aan het circulair bouwen.

Lees meer