Blog

Hoe circulair ben jij al?

Maak je borst maar nat. De verwachting is dat de overheid - maar ook de klant - ons gaat dwingen om meer circulair te bouwen. En dat gaat harder dan we denken. Op dit moment heeft de overheid al de doelstelling om in 2030 50% circulair te zijn. En in 2050 wil het kabinet zelfs 100% circulair bouwen.

Circulair bouwen. Dat begint natuurlijk met het goed kijken naar welke materialen je als installateur of aannemer gebruikt. En naar de milieubelasting daarvan. Af te lezen aan de LCA-waarde (Levens Cyclus Analyse) van een product. De verwachting is dat de eisen daarvan de komende jaren steeds strenger worden. Maar ook aan achterkant hebben we als bouwbranche een taak. Bijvoorbeeld door beter gescheiden in te zamelen. Je ziet nu al dat het bouw- en sloopafval steeds zwaarder worden belast.

Gerecycled plastic

Ook wij als Ubbink zijn ons bewust van onze taak. Wij produceren veel kunststofproducten. Een deel daarvan wordt al gemaakt van gerecycled plastic. Dat percentage willen we de komende jaren verhogen. Daarnaast bestaan onze systemen vaak uit meerdere samengestelde producten. Deze willen we zoveel mogelijk van één soort plastic maken, zodat deze aan het einde van de levenscyclus weer makkelijker te recyclen zijn. Anders zit je bij het scheiden van het afval met verschillende soorten plastic.

Gedwongen

Door de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) worden we als branche de komende jaren gedwongen om meer circulair te bouwen. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die bij nieuwbouw worden toegepast. Ook hiervan is de verwachting dat de eisen de komende jaren steeds strenger worden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die in 2022 wordt ingevoerd krijgt hierbij vast een rol. De kwaliteit van hergebruikte materialen zal eveneens moeten worden geborgd.

Daarnaast zou het ons niet verbazen dat wij als kunststofproducenten op korte termijn verplicht worden om een bepaald percentage gerecycled plastic toe te passen. Verder zullen de eisen met betrekking tot het scheiden van het afval steeds scherper worden. We lopen misschien een beetje op de zaken vooruit, maar het zou het zomaar kunnen dat als we straks secuurder omgaan met het scheiden van het afval, we zelfs geld toe krijgen. Bijvoorbeeld door plastic op soort en kleur apart in te leveren. Doe je dat niet dan moet je ervoor betalen. En fors ook. Die kant gaat het op. We moeten meer denken in grondstoffen en niet in afval. Daar ligt een belangrijke taak voor ons als branche. Hoe circulair ben jij al?

Jasper Klomps
Product Manager Building
jklomps@ubbink.nl / 06 22 924 638