Circulair

Circulariteit

Ubbink hecht er veel waarde aan om tijdens de productie en het transport van haar producten, de aarde zo min mogelijk te belasten. Daarom hanteren we een energiezuinig machinepark en is onze verpakking recyclebaar. Maar Ubbink wil meer. Ubbink wil 100% circulair worden!

Circulair_Ubbink_Wereldbol_1920x1280px

Circulaire economie

De Overheid hanteert onderstaande definitie van een circulaire economie :
Een circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waarde creatie voor mens, natuur en economie in iedere schakel van het systeem nastreeft. Het idealiter oneindig kunnen laten circuleren van grondstoffenstromen maakt een economie circulair.

Samengevat houdt het in dat de inrichting van het economisch systeem functioneert via ecologische principes, waarbij:

 • Alle grondstoffen ergens anders in het economische systeem kunnen worden ingezet op een duurzame manier (schoon, veilig, sociaal) en alle afval als grondstof wordt ingezet
 • Hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen en het slim benutten van bestaande fysische processen de basis worden van de economie
 • Er duurzame energie gebruikt wordt

Geen gebruik van fossiele grondstoffen

Ubbink maakt producten van kunststof: kunststof wordt grotendeels gerealiseerd uit aardolie en aardolie is een fossiele grondstof. Ubbink onderzoekt de mogelijkheden om grondstoffen voor kunststoffen niet uit aardolie te halen, maar uit bijvoorbeeld planten. We noemen dit ook wel ‘biobased plastics’.

Hergebruiken materiaal 

Tegenwoordig wordt een groot gedeelte van ons afval gescheiden ingezameld: zowel bij Ubbink, als ook in onze thuissituatie. Gespecialiseerde bedrijven zijn in staat de kunststoffen per kunststofsoort te scheiden, schoon te maken, te vermalen, te ‘compounderen’ (extra grondstoffen toevoegen, zodat bepaalde eigenschappen van het materiaal verbeterd worden) en weer in te zetten als ‘hoogwaardig regranulaat’. Op deze manier gaan er dus geen grondstoffen verloren en kan materiaal hergebruikt worden. Ubbink is volop bezig om te kijken in hoeverre dit regranulaat ingezet kan worden in onze productie zonder afbreuk te doen aan de hoogwaardige kwaliteit. Ook kijken we naar hergebruik van ons afval/restmateriaal in een ander product dan het Ubbink product. Het gaat immers om herbruikbaarheid.

Demonteerbare verbindingen

 • Om onze producten per kunststofsoort snel en eenvoudig te kunnen scheiden, onderzoeken we in hoeverre we onze producten zo kunnen ontwerpen en produceren, dat het voor de afvalverwerker zo eenvoudig mogelijk hergebruikt kan worden. In het ontwerp houden we al rekening met:
 • Toepassing van hetzelfde materiaal in de diverse componenten van een samengesteld product
 • Realisatie van samengestelde producten uit componenten die eenvoudig ‘demonteerbaar’ zijn

Lange levensduur

Hoewel de levensduur van een product niet direct valt onder het kopje ‘circulair’, hechten we wel veel waarde aan een lange levensduur. Een product herproduceren uit hergebruikte grondstoffen is immers nog altijd meer milieubelastend dan niet herproduceren. Daarom hanteren we ‘een lange levensduur’ ook als uitgangspunt bij de ontwikkeling van onze producten.


Meetbaarheid

Om de mate van circulariteit van onze producten te kunnen vaststellen, hanteert Ubbink twee meetsystemen:

 • Ecochain is de software waarmee LCA (levens cyclus analyse) analyses gemaakt kunnen worden van de door Ubbink gerealiseerde producten. Met deze LCA analyses kan de database van de NMD (Nationale Milieu Database) gevuld worden. Ecochain maakt inzichtelijk waarin nu exact de milieubelasting van de door Ubbink gerealiseerde producten schuilt en is dus een mooie tool om verbeteringen te initiëren.
 • De interne circulariteitsschaal is een ‘interne’ schaalverdeling waarin wij proberen aan te tonen in hoeverre een product circulair is, aan de hand van de door ons opgestelde randvoorwaarden. Dit project gaan wij verder oppakken met studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Samen voor het beste resultaat

Naast de samenwerking met hogescholen, werken we ook intensief samen met leveranciers van regranulaat en biobased plastics. We realiseren intern proefspuitingen en de resultaten worden uitvoerig getest, zowel in ons eigen kwaliteitslaboratorium als in externe meetinstituten. Uiteraard doen wij geen concessies aan de hoge kwaliteitsstandaard van onze producten.

verzamelfoto-flatroofvent-1920-x-1280_1

De resultaten

Het meest recente product, geïntroduceerd tijdens de VSK in februari 2018, is de FlatRoofVent. Dit product is gerealiseerd conform onze interne principes van circulaire economie.

 • De kap van de FlatRoofVent is gerealiseerd uit herbruikbare grondstoffen
 • Volledig demontabel door gebruik van eenvoudig demonteerbare verbindingen
 • Het product is gerealiseerd uit één en hetzelfde materiaal zodat scheiden na de levenscyclus niet noodzakelijk is
 • De verpakking is van gerecycled karton
 • De FlatRoofVent is energiebewust geproduceerd door middel van een modern energiezuinig machinepark
Tekort aan grondstoffen? Recyclen dus!

Tekort aan grondstoffen? Recyclen dus!

Het zal je niet ontgaan zijn. Er is een schaarste aan grondstoffen. Daardoor lopen de materiaalprijzen in de bouw en installatiesector de laatste tijd flink op. Ubbink speelt daarop in door steeds meer producten van 100 procent gerecycled kunststof te maken. Onze nieuwe VloerVent Cobra is daar een goed voorbeeld van. En als Research & Development afdeling kijken we of we nog meer producten van 100 procent gerecycled kunststof kunnen maken. Om op die manier ons steentje bij te dragen aan het circulair bouwen.

Lees meer
Verschuiving van de focus

Verschuiving van de focus

Dit zijn interessante tijden. Onze wereld verandert snel. De bevolking blijft groeien en ons werk ondergaat diepgaande veranderingen. We brengen theorieën over duurzaamheid in de praktijk met gebruik van de nieuwste technologieën en jagen verandering in de bouwketen na. Onze handelsgeest is aan het veranderen van het leveren van hoge kwaliteitsproducten alleen tot het leveren van totaaloplossingen en diensten.

Lees meer
 Hoe circulair ben jij al?

Hoe circulair ben jij al?

Maak je borst maar nat. De verwachting is dat de overheid - maar ook de klant - ons gaat dwingen om meer circulair te bouwen. En dat gaat harder dan we denken. Op dit moment heeft de overheid al de doelstelling om in 2030 50% circulair te zijn. En in 2050 wil het kabinet zelfs 100% circulair bouwen.

Lees meer