Ventilatie

Ruimteventilatie

Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. Het zorgt voor toevoer van verse lucht (zuurstof) en afvoer van CO2, radon, stofdeeltjes, vocht en ongewenste geuren. Gebrekkige ventilatie tast de kwaliteit van lucht aan en kan nadelige gevolgen hebben voor de levensduur van jouw woning en de gezondheid van jouw bewoners. Onderzoek (TNO en TU Delft) wijst uit dat het slecht is gesteld met de luchtkwaliteit in de gemiddelde woning. Bewoners kunnen ziek worden en astmaklachten krijgen en allergieën, zo constateert de GGD. Goede ventilatie verhoogt de levensduur van jouw woning en het wooncomfort!

AE-woning

Gezonde en energiezuinige woningen door ventilatie

Isolatie, verwarming en ventilatie vormen de drie-eenheid die aan de basis staat van duurzame woningen. Vaak wordt het effect van de ventilatie op het energieverbruik over het hoofd gezien, terwijl deze grote invloed heeft. Maar ook een comfortabele en gezonde omgeving kan niet zonder een goed functionerend ventilatiesysteem.

Ventilatie oplossingen van Ubbink

Ubbink biedt dakdoorvoeren voor natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie. Daarnaast beschikt Ubbink ook over een luchtverdeelsysteem en een geïsoleerd leidingsysteem.

Een frisse kijk op ventilatie

Ventilatie is essentieel voor een gezond binnenklimaat. Elke ruimte in huis heeft zijn eigen aandachtspunten.

  • De woonkamer en keuken, waar je zo snel mogelijk de schadelijke stoffen weg wil hebben
  • De badkamer, de plek waar je vocht zo snel mogelijk weer weg wil hebben.
  • De zolder, de plek waar steeds meer tijd wordt doorgebracht door mensen.
  • De slaapkamer, waar voldoende ventilatie cruciaal is voor je nachtrust.
  • De kruipruimte, waar ventilatie cruciaal is, ook al kom je er bijna nooit.

We vertellen je daar meer over in de blogserie ‘Een frisse kijk op ventilatie: praktische tips voor het ventileren van verschillende ruimtes’.

Kennisdocument Ventilatie

Gezonde en energiezuinige woningen door ventilatie

Isolatie, verwarming en ventilatie vormen de drie-eenheid die aan de basis staat van duurzame woningen. Vaak wordt het effect van de ventilatie op het energieverbruik over het hoofd gezien, terwijl deze grote invloed heeft. Maar ook een comfortabele en gezonde omgeving kan niet zonder een goed functionerend ventilatiesysteem. 

Kennisdocument-Ventilatie