Bouw

Waterdicht afwerken

Ubbink levert tal van producten die als doel hebben het regenwater te keren uit de woning. Eenvoudige montage en slimme oplossingen zijn kenmerkend voor de Ubbink producten.

Ubbink biedt een breed assortiment van producten voor waterdicht afwerken. Dit varieert van folies voor daken en gevels tot het zeer milieuvriendelijke loodvrije Ubiflex, dat gebruikt wordt als alternatief voor bladlood in de bouw.


Kennisdocument-Bouw

Kennisdocument bouw

Waar moeten gebouwen aan voldoen?

Gebouwen moeten steeds beter presteren. Niet alleen bouwtechnisch, ze moeten ook minder energie gebruiken, gezond zijn en milieuvriendelijk worden. Daarvoor heeft de wetgever tal van wetten en eisen opgesteld. Een aantal van deze wetten zijn nieuw. Denk aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de BENG. Een aantal wetten krijgt een nieuwe naam. Zo is het Bouwbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaan heten. En … de eisen worden steeds verder aangescherpt.