Blog

4 ventilatietips!

Goede ventilatie wordt nog belangrijker. Vooral omdat er steeds meer luchtdicht wordt gebouwd. Wij hebben Marcel Beune, Technisch Projectmanager bij Ubbink, gevraagd om 4 tips te geven voor een juiste aanleg van het ventilatiesysteem.

Tip 1 - Een goed ontwerp

Een goed ontwerp en een goede ventilatieberekening zijn cruciaal. Dat klinkt als een open deur. Maar betrek daar ook op tijd de aannemer of de opdrachtgever bij. Want hoe gaan de woning en de techniekruimte eruitzien? Voor het ontwerp van het kanalensysteem van de ventilatie is het van belang dat deze goed op de constructie is afgestemd. En dat disciplines als riolering, elektra en ventilatie elkaar niet in de weg zitten. Bij een breedplaatvloer moet de constructeur bijvoorbeeld goedkeuring hebben gegeven voor de installatie in de vloer en bij een kanaalplaatvoer moeten de uitsparingen zijn meegenomen.

Tip 2 - Durf te vragen

Niet elke installateur maakt dagelijks een ventilatieberekening. En ook bij een ontwerp van een ventilatiesysteem kun je dingen over het hoofd zien. Bij Ubbink hebben wij een technische afdeling die meekijkt met de berekening en het ontwerp. We proberen daar ook altijd de aannemer bij te betrekken zodat deze weet welke installatie er beste bij een woning of gebouw past. Ook weet de aannemer dan direct welke bouwkundige aanpassingen en voorzieningen er moeten worden genomen.

Tip 3 - Minder weerstand

Zorg voor zo weinig mogelijk weerstand in het kanaalsysteem. Dat is niet alleen energiezuinig, waardoor de ventilatoren minder hard hoeven te draaien. Maar het zorgt er ook voor dat het systeem minder geluid maakt. In de verblijfsruimtes moet je sowieso voldoen aan de eisen van maximaal 30 dB. Met een goed kanalenontwerp en een juiste selectie van luchthoeveelheden zijn deze eisen makkelijk te halen. Bij Ubbink maken we daarbij gebruik van ons eigen Air Excellent luchtverdeelsysteem.

Tip 4 - Slim inregelen

Als het gaat om geluidsreductie is het slim om in te regelen op de restrictieringen van de luchtverdeelkast. En dus niet op de ventielen. Op deze manier creëer je de weerstand in de luchtverdeelkast, die zich meestal in of nabij een technische ruimte bevindt. Daardoor hoef je niet te knijpen op de ventielen elders in het pand of de woning. En dat scheelt aanzienlijk in het geluid. Probleem is dat er nog teveel wordt ingeregeld op de ventielen. Ook daarover kan onze technische afdeling actief meedenken.

Kortom, begin elke ventilatieopdracht met een gedegen advies naar de klant. Je bent dan ook gelijk klaar voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die op 1 januari 2024 van kracht is. Een onafhankelijke kwaliteitsborger controleert vanaf dan of alle bouwplannen en werkzaamheden aan de gestelde eisen voldoen.

Ubbink is je ventilatiepartner

Van de oriëntatie- tot en met uitvoeringsfase kunnen we je project begeleiden. Heb je vragen, neem dan contact op met het Ubbink Adviesteam, telefoon 0313 480 300

Neem contact op
Air Excellent luchtverdeelsysteem

Air Excellent luchtverdeelsysteem

Voor een gezond binnenklimaat! Kwaliteit lever je door energiezuinige, veilige, duurzame en gezonde gebouwen te realiseren. Bewoners hebben recht op een gezond binnenklimaat. Het verhoogt het weerstandsvermogen van mensen, het concentratievermogen en het comfort in huis. Met het Air Excellent luchtverdeelsysteem zorg jij voor die gezonde leefomgeving.

Lees meer
Ventilatiesystemen

Ventilatiesystemen

In grote lijnen zijn er vier ventilatiesystemen. In de nieuwbouw kom je voornamelijk de systemen C en D tegen. Bij oudere woningen wordt nog veel gebruikgemaakt van natuurlijke toevoer- en natuurlijke afvoersystemen; voornamelijk systeem A.

Lees meer
Compleet ventilatie advies op maat

Compleet ventilatie advies op maat

De woningen die we bouwen worden steeds duurzamer. Ze gebruiken minder energie door dikke isolatiepakketten en de benodigde energie komt voor een groot deel uit natuurlijke bronnen. Door die nieuwe manier van bouwen moet er anders gekeken worden naar het binnenklimaat en de manier waarop we huizen ventileren; het ontwerp wordt belangrijker. Hoe prettig is het dan dat er slechts één systeem nodig is voor het complete ventilatieplan.

Lees meer