Blog

Wie is de aannemer?

Als we het in de bouw hebben over de aannemer, dan weet iedereen wie er bedoeld wordt: het bouwbedrijf. Maar wie is de aannemer als de Wkb van kracht wordt? In de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen komt het woord ‘aannemer’ niet voor. De Wkb verwijst naar het Burgerlijk Wetboek waarin wordt gesproken over ‘aanneming van werk’. Daardoor kan een installateur de aannemer zijn en zelfs de leverancier. Hoe zit dat? En, waar ligt de scheidingslijn tussen aannemer en adviseur?

Om te begrijpen waar het onderscheid gemaakt wordt, is het van belang om het woord ‘werk’ nader uit te leggen. Juridisch is werk van stoffelijke aard. Als je werk uitvoert - deuren plaatst of het ventilatiesysteem installeert – dan verricht je werkzaamheden als aannemer. Dat betekent dus dat de installateur, dakdekker of bijvoorbeeld de stukadoor allen als aannemer beschouwd worden. Zelfs al worden deze werkzaamheden vaak gezien als onderaanneming. De wet maakt dat onderscheid namelijk niet! Een (onder)aannemer neemt een (deel)opdracht aan van de opdrachtgever, bijvoorbeeld het bouwbedrijf, en is daardoor straks ook gehouden aan de Wkb. Dat betekent dat de kwaliteit van het werk (in onderaanneming) geborgd moet worden. En er dus verantwoording afgelegd moet worden aan de opdrachtgever, in dit geval het bouwbedrijf.

Wie aannemer is wordt ingewikkelder als het gaat om adviseurs en leveranciers. Maakt een technisch bedrijf het bestek, de tekeningen en de berekeningen, dan worden die werkzaamheden niet beschouwd als ‘werk’. Dat de adviezen uitgeprint zijn, betekent namelijk niet dat deze van ‘stoffelijke’ waarde zijn voor het gebouw. De adviseur is dus geen aannemer. Tenzij … het technische bureau ook een deel van de uitvoering voor haar rekening neemt, dan is er wel sprake van aanneming van werk.

Met dit laatste aspect – aanneming van werk – krijgen ook steeds meer leveranciers te maken. In toenemende mate verzorgen leveranciers – bijvoorbeeld van maatwerkoplossingen – ook de installatie en montage. Zouden zij alleen advies en voorlichting geven en zorgen voor de leverantie op de bouwplaats, dan is er duidelijk sprake van een dienst (advisering) en koop (de leverantie). Wanneer leveranciers echter een stap verder gaan en ook de installatie van de gevel, verwarming of zonnepanelen verzorgen, dan verandert hun ‘titel’. Zij hebben dan namelijk werk aangenomen en de kwaliteit van hun werkzaamheden moet volgens de Wkb geborgd worden. In de contractvorming moet hier rekening mee gehouden worden, bijvoorbeeld door vast te leggen dat de partijen ervoor kiezen om dit bouwdeel als koop te beschouwen.

Nu wordt de soep meestal niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. De meeste A-leveranciers, zoals Ubbink, nemen hun verantwoordelijkheid. Zij verzorgen bijvoorbeeld trainingen voor personeel, waardoor kwaliteit verzekerd is; voorzien hun klanten van berekeningen, adviezen en garantiecertificaten die aan het Wkb-dossier toegevoegd kunnen worden. Als aannemer sta je er dus niet alleen voor. Hou er alleen rekening mee dat het begrip aannemer een brede definitie heeft en je goede afspraken maakt!
 
Pascal van Meerten
Manager Oplossingen & Techniek
pvmeerten@ubbink.nl / 06 22 788 471
 

Meer informatie over Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er sneller aan dan je denkt. Binnenkort toetst een kwaliteitsborger het ontwerp, de werkzaamheden en het functioneren van woningen. Waar moet je rekening mee houden? Hoe bewijs jij dat je kwaliteit levert?

Lees meer
Whitepapers Wkb

Whitepapers Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt binnenkort in werking. Wat is de rol van de kwaliteitsborger? Op wie heeft de Wkb betrekking? Bij welke gebouwen is de Wkb van toepassing? En, welke toetsingsinstrumenten zijn er? Omdat gebouwen moeten presteren en het belangrijk is dat bouw en installatietechniek samenkomen, zorgt Ubbink dat jij voorbereid bent. In de whitepapers lees je meer over de Wkb.

Lees meer
Samen doen we mee aan de Wkb: ventilatie-advies

Samen doen we mee aan de Wkb: ventilatie-advies

De woningen die we bouwen worden steeds duurzamer. Ze gebruiken minder energie door dikke isolatiepakketten en de benodigde energie komt voor een groot deel uit natuurlijke bronnen. Door die nieuwe manier van bouwen moet er anders gekeken worden naar het binnenklimaat en de manier waarop we huizen ventileren; het ontwerp wordt belangrijker. Hoe prettig is het dan dat er slechts één systeem nodig is voor het complete ventilatieplan.

Lees meer
Checklists Wkb

Checklists Wkb

In alle fases van het bouwproces zorgt Ubbink dat jij gereed bent voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Technisch verandert er niet veel door de Wkb; maar organisatorisch is het echt een omwenteling. En daarom vinden wij dat wij het voor alle bouwpartijen eenvoudiger moeten maken.

Lees meer
Waar installateurs en aannemers samenkomen

Waar installateurs en aannemers samenkomen

Installatie- en bouwtechniek zijn niet los van elkaar te zien wanneer je een goed functionerend gebouw wilt realiseren. Technieken komen samen in een gebouw, mensen komen samen op de bouwlocatie. En altijd op een actieve manier! Samen kan namelijk niet zonder werkwoord. Samenwerken, samenbrengen, samenstellen, samenleven … alleen samen bouwen we slim. En alleen met elkaar kunnen we duurzame woningen creëren en bijdragen aan een gezonde toekomst.

Lees meer