Blog

Wkb; wat hebben we al geleerd?!

Bij Ubbink zijn we volop bezig met de voorbereidingen op de Wkb. Wij hebben zelfs al een aantal pilotprojecten lopen. Onder andere in Tiel en het project Veerse Kreek van 280 woningen in Zeeland. Je bent vast benieuwd wat wij tot nu toe geleerd hebben. Bijvoorbeeld welke fouten er bij de kwaliteitscontroles van de borger naar voren komen. Maar zover zijn we nog niet. Daar gaat nog wat aan vooraf...

We hebben eerst hard gewerkt aan een goed werkplan. Van tevoren moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt tussen aannemer, installateur en kwaliteitsborger. Over hoe je de controle aanpakt. Omdat alles nog nieuw is moet er eerst een soort van blauwdruk komen. Ook hebben we samen met kwaliteitsborger PlanGarant gekeken naar de producten van Ubbink. En waar je bij een kwaliteitscontrole dan specifiek op moet letten. Op het gebied van ventilatie zijn er in Nederland bijvoorbeeld wel 50 verschillende systemen. Samen met PlanGarant zijn we de checklist nu zo aan het maken dat bepaalde cruciale aandachtpunten van ons Air Excellent luchtverdeelsysteem daar goed in staan. Zodat die goed gecontroleerd kunnen worden. Op die manier maak je met elkaar een extra kwaliteitsslag.

Afstemmen

Waar we bij één pilotproject tegenaan lopen, is dat de aannemer daar met een andere kwaliteitsborger en borgingsmethodiek werkt. De vraag is nu of zo’n kwaliteitsborger en de methodiek de toetsing overneemt van een Air Excellent luchtverdeelsysteem dat al door PlanGarant is gecontroleerd. Dat zijn allemaal zaken die je nu in deze fase met elkaar moet afstemmen. Onderlinge samenwerking tussen de verschillende kwaliteitsborgers en methodieken is natuurlijk wel gewenst. Voordeel van een vaste kwaliteitsborger voor onze eigen ventilatiesystemen is dat zij weten waar ze bij een controle specifiek op moeten letten. Dat werkt in de praktijk natuurlijk wel zo efficiënt.

Ben jij er klaar voor?

Bij het project Veerse Kreek gaat de aannemer starten met de interne kwaliteitscontroles. Ze gaan gebruik maken door een door ons verrijkte checklist, waarin staat waar ze bij de producten van Ubbink specifiek op moet letten. Binnenkort hebben we een afspraak om de checklist te bespreken en te finetunen. Ook kwaliteitsborger PlanGarant is daarbij. Zij zullen ook een externe controle uitvoeren. Zo werken wij samen toe naar een optimale controle. En zijn wij als Ubbink straks klaar voor de Wkb!

Zoals je leest gaat er in de voorbereidingen veel tijd zitten. Niet alleen voor ons maar ook voor de aannemer en installateur. Onze tip is dan ook om op tijd te beginnen met de voorbereidingen op de Wkb. Eind 2022 is namelijk zo. Begin bijvoorbeeld zelf een proefproject. Wij helpen jou daar graag bij.

Pascal van Meerten
Manager Oplossingen & Techniek
pvmeerten@ubbink.nl / 06 22 788 471