23 februari 2021

Kennisdocument Bouw

Gebouwen moeten steeds beter presteren. Niet alleen bouwtechnisch, ze moeten ook minder energie gebruiken, gezond zijn en milieuvriendelijk worden. Daarvoor heeft de wetgever tal van wetten en eisen opgesteld.

Kennisdocument-Bouw

Een aantal van deze wetten zijn nieuw. Denk aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de BENG. Een aantal wetten krijgt een nieuwe naam. Zo is het Bouwbesluit Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaan heten. En … de eisen worden steeds verder aangescherpt. Op die weg naar een duurzame toekomst is Ubbink je partner. Wij houden je op de hoogte van belangrijke wijzigingen, zodat jij je kan onderscheiden op basis van kennis en kwaliteit. Wij hebben de belangrijkste punten in een kennisdocument op een rijtje gezet.

Meer informatie

Kennisdocumenten

Kennisdocumenten

Wil jij je onderscheiden op basis van kennis en kwaliteit? Vraag de kennisdocumenten van Ubbink dan aan door hier te klikken.

Lees meer
Bouw

Bouw

Woningen moeten goed functioneren. Belangrijk is de energiezuinigheid, maar je moet met meer aspecten rekening houden. Denk aan het comfort en de gezondheid van bewoners. Voor de gebouwschil geldt dat de luchtdichtheid een steeds belangrijker rol gaat spelen. Voor het verwarmen en het energieverbruik van woningen wordt afscheid genomen van fossiele brandstoffen; energie wordt opgewekt door zonnepanelen en we gaan verwarmen op lagere temperaturen, met een warmtepomp. Isolatie en goede aansluitingen zijn essentieel om warmteverlies tegen te gaan.

Lees meer