Energie

Energie

Veiligheid is de hoogste prioriteit bij het installeren van energiesystemen. Rookgassen van de cv-ketel moeten efficiënt afgevoerd worden om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. En bij zonnepanelen wil het het risico op brand tot een minimum beperken. Op het snijvlak van installatie- en bouwtechniek is Ubbink je partner. Samen staan we garant voor een veilige leefomgeving en zorgen we dat de cv-installatie, zonnepanelen en warmtepomp optimaal functioneren.

Nadat in 1959 in Slochteren gas werd gevonden zijn zo’n 7 miljoen woningen in Nederland aangesloten op het aardgasnet. De cv-ketel deed haar intrede en verwarmt het grootste deel van onze huizen (91%). Langzaam komt daar een kentering is. Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van duurzame energie-opwekkers om de CO2-uitstoot terug te dringen. De warmtepomp wint terrein en zonnepanelen leveren elektriciteit. 

Een man die op een veilige manier een rookgasafvoersysteem monteert

Een veilige rookgasafvoer

Het rookgasafvoersysteem is essentieel voor het goed functioneren van de 7 miljoen cv-ketels die Nederland telt. Rookgassen moeten veilig worden afgevoerd. Om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen én voor het optimaal functioneren van de cv-ketel. Als installateur ben jij daar verantwoordelijk voor. Niet alleen moreel, ook wettelijk. In de Gasketelwet is geregeld dat alleen kundige handen de gasketel mogen plaatsen en onderhouden. Met als doel het terugdringen van het aantal koolmonoxide-ongevallen.

Een man die op de  juiste manier een rookgasafvoersysteem beugelt

Het Nieuwe Beugelen

In de praktijkrichtlijn (NPR 3378-46) is Het Nieuwe Beugelen opgenomen. Hierin zijn de installatievoorschriften omschreven én het dringende advies om te kiezen voor een concentrisch rookgasafvoersysteem. Dit ‘fail safe’ systeem zorgt ervoor dat bij een lekkage de rookgassen niet in de leefomgeving komen, maar in de luchttoevoer van het verwarmingstoestel. Hierdoor geeft de ketel een storing aan en slaat hij af. Zo wordt het risico op koolmonoxideongevallen tot een minimum beperkt. 

Energie van het dak

Daarnaast wordt energieopwekking op het dak steeds belangrijker. Onder andere om aan de eisen van BENG: de nieuwe standaard te voldoen. Zonnepanelen voorzien in de elektriciteitsvraag, maar het dak is ook de ideale plek om de buitenunit van de warmtepomp te plaatsen. En dan bij voorkeur optisch geïntegreerd.

Zonnepanelen bevestigd met een opdak systeem

Zonnepanelen

De installeren van duurzame energietechniek vergt echter een nieuwe benadering; het wordt nog belangrijker om installatie- en bouwtechniek te verenigen. Bij het integreren van zonnepanelen in het dak moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de dakconstructie. Daarnaast moet er voldoende afstand zijn tussen de panelen en het dak om oververhitting van de zonnepanelen te voorkomen. Hiervoor heeft Ubbink een uitgebreid programma slimme oplossingen, Solar Bevestiging. 

Om het risico op brand te beperken moet bovendien voorkomen worden dat bladeren zich ophopen en vogels en ongedierte beschutting zoeken achter de panelen. Hiervoor heeft Ubbink het Solar Protectie programma.

Voorbeeld van een Decorio warmtepompbehuizing geplaatst op een schuin dak

Warmtepomp

Bij de warmtepomp vragen vooral esthetische en geluidsaspecten om slimme oplossingen. Waar plaatsen we de buitenunit van de warmtepomp? is een van de meeste gestelde vragen. Niet alleen zijn de – meestal witte units – geen lust voor het oog. De ventilator van de buitenunit produceert ook geluid. Bepaald is dat het geluidsniveau op de erfgrens ’s nachts niet hoger mag zijn dan 40 dB(A) en overdag maximaal 45 dB(A) mag bedragen. Zeker in een drukke stedelijke omgeving is het niet eenvoudig om hieraan te voldoen.

De Decorio warmtepompbehuizing is dé oplossing. De omkasting voor de buitenunit plaats je op een  hellend dak. Daardoor vergroot je de afstand tussen de ventilator en bijvoorbeeld de tuin van de buren. Door de donkergrijze behuizing wordt de buitenunit bovendien aan het oog onttrokken.

Meer informatie

Wkb checklists

Wkb checklists

In alle fases van het bouwproces zorgt Ubbink dat jij gereed bent voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Technisch verandert er niet veel door de Wkb; maar organisatorisch is het echt een omwenteling. En daarom vinden wij dat wij het voor alle bouwpartijen eenvoudiger moeten maken.

Lees meer
Het dak op voor zonnepanelen én warmtepomp? Houd hier rekening mee

Het dak op voor zonnepanelen én warmtepomp? Houd hier rekening mee

Door de BENG-normen en sterke vraag naar duurzame woningen moeten bouw- en installatietechniek naadloos op elkaar aansluiten. Oók omdat de energie vaak op het eigen huis wordt opgewekt. Waar moet je rekening mee houden bij het monteren van zonnepanelen en een warmtepomp op het dak?

Lees meer
Het nieuwe beugelen

Het nieuwe beugelen

Rogafa beugelvoorschrift: in vier heldere voorschriften.

Lees meer
DakWijs: compleet advies voor het hellende dak

DakWijs: compleet advies voor het hellende dak

Er is geen bouwdeel waarin zoveel expertise samenkomt als in de dakconstructie. Bouwtechnische componenten moeten waterdicht, goed geïsoleerd en luchtdicht zijn. De W-installateur is verantwoordelijk voor de rookgasafvoer en de hemelwaterafvoer. En de elektricien zorgt voor een veilige plaatsing van zonnepanelen en de aanvoer van elektriciteit. Ubbink bundelt alle expertise. Het DakWijs advies is een totaaladvies voor het hellende dak, getoetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), waarin alle aspecten zijn meegenomen. Ubbink zoekt alles voor je uit en je ontvangt advies op maat!

Lees meer
Denk SMART voor je start

Denk SMART voor je start

Kwaliteit en snelheid verenigen is geen eenvoudige opgave. Dat beseffen we ons terdege bij Ubbink. Ook wij zien hoe groot de werkdruk is, maar je staat er niet alleen voor. Vanaf de voorbereiding tot de oplevering helpen we je. Met slimme producten, door je van alle informatie te voorzien, met handige montagevideo’s en door checklists aan te bieden.

Lees meer